Wie wordt per 1 juli de nieuwe beheerder van deze website?

Per 1 juli a.s. zal ik stoppen als beheerder van deze website. Eind 2016 heb ik bij dorpsbelang al aangegeven te willen stoppen.
In overleg is toen besloten om binnen zes maanden een nieuwe beheerder te zoeken. Ondanks diverse oproepen is dat tot heden helaas nog niet gelukt.

De website is indertijd opgezet als uithangbord voor het dorp Ternaard, waarbij de centrale nieuwsvoorziening voorop stond.
Helaas zijn we in die opzet niet helemaal geslaagd en is de versnippering alleen maar toegenomen. In het licht van de snel oprukkende sociale media is dat ook niet verwonderlijk. Facebook, whatsapp, instagram etc. spelen een grotere rol in ons digitale bestaan. Het voordeel hiervan is ook dat er een directe onderlinge communicatie mogelijk is. Een website is in dit opzicht meer statisch en dus minder dynamisch.

Toch moeten we het belang van een dorpssite niet onderschatten want een centraal informatiepunt blijft van groot belang.
Daarom is het belangrijk dat die informatievoorziening wordt voortgezet. Niet alleen voor het dorp zelf, maar bovenal om de buitenwacht te informeren over alles waar Ternaard voor staat. Er gebeurt veel in het dorp wat de moeite van het vermelden waard is. Bezoekers en passanten kunnen via de komborden al zien waar die informatie te vinden is. Het zou jammer zijn wanneer al die inspanningen van de afgelopen jaren om www.ternaard.nu te promoten teniet worden gedaan.

Daarom roep ik enthousiaste mensen op om met het bestuur van dorpsbelangen in contact te treden. Je hoeft geen volleerde webmaster te zijn om de website uptodate te houden.
Zoals zo vaak is het gemakkelijker dan je denkt. Ben je betrokken bij het dorp en heb je voldoende computerervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Stuur je bericht naar voorzitter@ternaard.nu. Al vast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

Jelke van der Meer

Ternaard herdenkt gevallenen

Het 4 mei comité van Ternaard nodigt u uit voor de jaarlijkse herdenking van de gevallenen, de herdenkingen vinden plaats bij het verzetmonument aan de Groedse, op de algemene begraafplaats en in de grutte Tsjerke. De start voor het herdenken is om 19.15 uur in de grote zaal van verzorgingshuis Spiker.
 
Rond 19.20 uur worden genodigden, bewoners van Spiker, inwoners van het dorp en overige belangstellenden verwacht in de Spiker, hier wordt aan de hand van beeldmateriaal een uitleg van het monument gegeven, hierna volgt het halfstok hijsen van de Nederlandse vlag, gevolgd door de stille tocht naar het verzetsmonument aan de Groedse, de route is via de Worp van Peymastrijtte, Riedhusstrijtte en de Tsjerkestrijtte.

Gemeentelijk herdenkingsmonument
Bij het verzetsmonument wordt door muziekver. Euphonia enkele koralen, het fries volkslied en het Wilhelmus gespeeld. Er vindt kranslegging plaats door de Gemeente Dongeradeel en dorpsbelang Ternaard. samen met de ‘Last post’ en de 2 minuten stilte maakt de herdenking bij het verzetsmonument compleet.

Herdenking op begraafplaats
Vervolgens gaat de tocht over de algemene begraafplaats waar bij het graf van verzetsstrijder Albertus Nauta stil wordt gestaan en een bloemstuk wordt gelegd. Vervolgens wordt bij de graven van de Geallieerden stilgestaan. Hier worden tevens bloemen gelegd. Hierna wordt er als afsluiting een herdenkingsmoment met orgelspel gehouden in de Grutte Tsjerke, alwaar de twee glas in lood ramen herinneren aan de gevallenen.

Thuis kijken
Nieuw dit jaar is de live uitzending van de herdenkingsdienst vanuit de Grutte Tsjerke, deze uitzending is vanaf 20.00 uur te zien via kerkomroep.nl vervolgens zoeken op Ternaard.
De uitzending begint met een van de landelijke herdenkingen en schakelt vervolgens over naar de herdenkingsdienst.

Oranje Boven tijdens Koningsdag (II)

Een mooie zonnige start van Koningsdag in Ternaard met vlaghijsen, optocht en koffiedrinken in Spiker Ternaard. Het middagprogramma werd sportief maar koud ingedeeld met kaatsen, jeu de boules en nieuw dit jaar een heuse kindersurvival.

De inwoners van Ternaard konden Koningsdag 27 april weer genieten van een kleurige oranje stoet door het dorp met muzikale begeleiding van muziekvereniging Euphonia. Tijdens de optocht scheen het zonnetje volop maar was het op de wind toch nog wel wat koud. Bij aanvang van de optocht werd bij Spiker Ternaard de vlag gehesen door Djoke van der Weg onder de klanken van het Wilhelmus. Na de optocht door het dorp was er voor iedereen koffie en oranjekoek in de grote zaal van Spiker Ternaard. Hier werd gezellig gepraat. In de middag ging het programma verder met kaatsen, Jeu de boules en kindersurvival. Deze kindersurvival bracht de verschillende groepen langs vier spellen verdeeld in het dorp. Het eindspel de rodeostier, wie blijft het langste zitten, was bij het Groene Hart. Als afsluiting waren het Groene Hart en dorpshuis Tunawerth open voor een hapje en drankje.

Oranje boven tijdens Koningsdag

De inwoners van Ternaard konden woensdag 27 april weer genieten van een kleurige oranje stoet door het dorp met muzikale begeleiding van muziekvereniging Euphonia. Tijdens de optocht scheen het zonnetje volop maar was het op de wind toch nog wel wat koud. Bij aanvang van de optocht werd bij Spiker Ternaard de vlag gehesen door Djoke van der Weg onder de klanken van het Wilhelmus.

Na de optocht door het dorp was er voor iedereen koffie en oranjekoek in de grote zaal van Spiker Ternaard. Hier werd gezellig gepraat. Vanmiddag gaat het programma verder met kaatsen, Jeu de boules en kindersurvival als afsluiting zijn het Groene Hart en dorpshuis Tunawerth open voor een hapje en drankje.