H- pupillen Vv Ternaard kampioen

Het kampioensteam op de aanhanger bij aanvang van de rondrit.
TERNAARD – Afgelopen zaterdagmorgen was het zover! De kampioensploeg van de H-pupillen gingen hun feestje vieren! Tussen 10 en 11 uur werd er verzameld in de kantine om de shirts aan te trekken om daarna op de platte kar door het dorp te gaan! Wat een feest en trots straalden van de gezichtjes af!

Rijdend door het dorp werden de kampioenen toegejuicht door vele dorpsgenoten. Na de grote rondrit gingen de kampioenen het feestje afsluiten in de kantine met patat en drinken! Kom eens langs op sportpark de Buorfinne voor mooie wedstrijden van deze voetballers onder het genot van een heerlijk kopje koffie!!
Op zaterdag 29 april om 9.30 uur a.s. start het laatste deel van hun competitie!

Kleurrijke fietstocht IVN

Uitleg werd er gegeven door Jan de Vries (ivn pet) over onder andere de bostulp.
TERNAARD -Zaterdag 15 april was de jaarlijkse ledenvergadering van IVN Noordoost-Friesland gehouden in dorpshuis Tunawerth. Voorgaand was er een Fietstocht van Ternaard tot Waaxens georganiseerd. Er werd gestart bij de Grutte Tsjerke van Ternaard, hier bloeien veel Bostulpen, verder liep de fietstocht langs oude slaperdijken, terpen en stinzeflora.

Stinzeflora en slaperdijk
Op het kerkhof bij de Grutte Tsjerke groeit in april volop de Bostulp (Wylde tulp). Ternaard staat er bekend om. De Bostulp behoort tot de stinzenflora. Dat zijn planten die o.a. op stinzen, states en oude kerkhoven groeien. Op het grasveld voor het kerkhof bloeit in het vroege voorjaar ook de Winterakoniet (Ayttablomke) en Vingerhelmbloem (Helmblom).
De fietstocht ging over de Kooiwei, langs de oude slaperdijk die in de 11ste eeuw is aangelegd. Achter de slaperdijk werd in 1970 de Deltadijk aangelegd. In het buurtschap Fiskbuorren woonden vroeger boeren en vissers het buurtschap heeft een oudere geschiedenis dan het dorp Ternaard. Het lag vroeger aan zee en bezat een kerk die later naar Ternaard is verhuisd.

Landschapskarakteristiek

Onderweg werd er over de natuur en boerderijen uitleg gegeven, in deze omgeving zijn nog veel originele boerderijen stammende uit de periode 1800 en liggen praktisch allemaal op een ‘verhoging’, woonterp genaamd. Er moest al veel langer bewoning hier zijn geweest omdat terpen voor elfde eeuw werden aangelegd in verband met het hoge zeewater.
Na de aanleg van de dijken waren er geen terpen meer nodig.
Aangekomen bij de poort van Waaxens werd er een rondleiding gedaan door de tuin van de boerderij, hier groeit veel stinzenflora onder andere; Look-zonder-look, Oshyacint, Bostulp en Longkruid. In de 13 eeuw stond op deze plek de State Sjuxma. Er woonden verschillende adellijke families op deze state. State Sjuxma is rond 1750 afgebroken. In de gevel aan de veldzijde bevindt zich een steen met de wapens Harinxma-Botnia, met het jaartal 1668, welke mogelijk van de state afkomstig is. In de gevel aan de hofzijde bevinden zich duivengaten.

Oude klinkerweg

Op de terug weg naar Ternaard werd over de oude weg ‘Waaxens-Dokkum’ gefietst. Deze oude klinkerweg voert door de landerijen tussen Waaxens-Fougum-Hantum en is moeilijk begaanbaar en niet toegankelijk voor auto’s.
Aangekomen in Hantum was de ontginning van de terpen duidelijk zichtbaar, aan de westzijde van het terpdorp is rond 1900 veel vruchtbare aarde afgegraven en vervoerd naar de schrale zandgronden van Zuidoost-Friesland en Drenthe om deze te bemesten. Op het laagste gedeelte is nu de ijsbaan aangelegd. Aan de noordzijde is eveneens de ontginning zichtbaar, hier ligt nu het parkeerterrein van sportaccommodatie ‘Yn e Bedelte’. Het laatste eindje naar Ternaard moest met tegenwind worden overwonnen. Hier aangekomen wachtte een warm bakje koffie en vond de ledenvergadering plaats.