STAND VAN ZAKEN ACTIES GASWINNING

De tijd gaat snel, en het lijkt alweer een hele poos geleden dat TfdW het tegengeluid een stem gaf. In die tijd is duidelijk geworden dat een ruime meerderheid van de Ternaarders tegen de voorgenomen gaswinning is. Die scepsis en twijfel verdienen het om gehoord te worden. Natuurlijk zijn er ook mensen die er neutraal in staan of boring en winning niet bezwaarlijk vinden. Geen probleem, zolang men elkaar respecteert en ieder zijn of haar mening gunt: uiteindelijk zijn wij met zā€™n allen het dorp!

OVERZICHT
Behalve het leggen van contacten met verschillende partijen, het verspreiden van posters en info, het ophangen van spandoeken (die @!#$%! wind), is het organiseren van een tegengeluid vooral een tactisch steekspel. Juridisch gezien is er namelijk niets tegen zulke plannen te doen. De staat gaat over de diepe ondergrond, en aangezien boring en winning zich daarin afspelen is het duidelijk hoe de kaarten liggen. Daar helpt geen verzet van provincie of gemeente tegen. Toch is het belangrijk dat juist die partijen zich uitspreken en stelling nemen. Net zoals het belangrijk is dat de burger, die tegen is, zich laat horen en zien.

De politiek kan namelijk druk gaan uitoefenen, net zoals maatschappelijke- en belangenorganisaties dat kunnen doen. Juist die dingen zijn wij mee bezig. Zo ligt de kwestie Ternaard/Waddenzee op de tafel van de kabinetsformatie. Er is een persoonlijke brief naar de directeur van de Shell verstuurd, met een dringend verzoek om van nieuwe winning af te zien. Er wordt binnenkort een actie richting Economische Zaken opgestart, d.m.v. het indienen van een klacht bij de UNESCO, beheerder van het Werelderfgoed. EZ verzuimt immers zijn zorgplicht die het voor de Waddenzee heeft. Het is de bedoeling dat voorbeeldbrieven worden verspreidt die iedereen zelf kan ondertekenen. En versturen, natuurlijk, het kost slechts een postzegel.

Verder is er goed contact met het DB van Wierum (daar worden ook posters verspreidt), volgt er overleg met het DB van Holwert en zijn we in gesprek met Groninger belangengroepen Houd Groningen Overeind en Laat Groningen Niet Zakken. Zij weten wat de gevolgen kunnen zijn, en volgen de situatie bij ons op de voet. We zijn ook bezig om te kijken wat de mogelijkheden zijn om enkelen van hen, Groningers uit het getroffen gebied, hierheen te halen om hun persoonlijke verhalen eens te horen. Als laatste maar zeker niet minste actie: er is een protestvideo in de maak, te verspreiden via social media. Volg de ontwikkelingen op facebook!

Al deze dingen kosten ontzettend veel tijd en energie. Maar het is het ons waard, omdat Ternaard het ons waard is. Net als de Waddenzee. En vooral onze kinderen. Zij verdienen een thuis op een bewoonbare planeet.

Ternaard foar de Wyn