Wonen en werken in en rondom Ternaard

Na een succesvolle informatiemarkt over wonen en werken op 14 januari vorig jaar. Wat heeft
geresulteerd tot de verkoop van 2 kavels. Inmiddels zijn beide vergunningen tot het bouwen
ingediend. Nu willen we hier namens de werkgroep Wonen en Werkgelegenheid hier een vervolg aan
geven. We willen graag alle ZZP ‘ers in en rondom Ternaard uitnodigen voor een informatieavond
deze staat nu gepland op maandagavond 15 januari a.s. in Dorpshuis Tunawerth te Ternaard.

We willen een belangstellingsregistratie doen om 1 kavel als bedrijvenunits om te bouwen, we kiezen
dan een centrale kavel met diverse aanrijmogelijkheden. Inmiddels hebben we bij diverse partijen
prijzen opgevraagd, dus we hebben inmiddels een indicatie van de kosten. De stichting
bedrijventerrein Ternaard, het dorpsbelang Ternaard en de OVT willen hier gezamenlijk in optrekken.

We hopen natuurlijk op veel belangstelling, mocht u meer willen weten bel of mail gerust met:

Douwe Vellinga: 0653557371 (namens Stichting Bedrijventerrein Ternaard)
Jan de Graaf: 0617290506 (namens het Dorpsbelang Ternaard)
Thea van der Kooi: 0630126672 (namens het Dorpsbelang Ternaard)
Mariska Roorda: 0622750023 (namens OVT Ternaard)
Dedde Jan Tilma: 0638928854 (namens OVT Ternaard)

Lichtjes op oorlogsgraven

Ternaard Net als vorig jaar doet de 4 en 5 mei comité Ternaard op kerstavond 24december ook weer mee aan lichtjes op oorlogsgraven. Tevens worden er lichtjes ontstoken bij de graven van de verzetsmensen en verdere slachtoffers van de tweede wereldoorlog. Het comité nodig ik u uit om hier bij aanwezig te zijn. Aanvang 16.30 uur bij de Grutte Tsjerke in Ternaard vanuit hier lopen wij langs de graven om het licht te ontsteken.