Feestelijke start werkzaamheden Ryslânsbrêge Dokkum

Om de Súd Ie tussen Dokkum en het Lauwersmeer bevaarbaar te maken, komen er in de wijk Fûgellân in Dokkum hogere bruggen. De Ryslânsbrêge, de verkeersbrug aan het einde van de Schans, is als eerste aan de beurt. Vrijdag 12 januari 2018 geeft wethouder Braaksma het startsein voor de werkzaamheden. Leerlingen van basisschool De Hoeksteen zwaaien daarbij de brug uit.

De Ryslânsbrêge in Dokkum krijgt een hoogte van 2,5 meter boven het waterpeil. Dat is 1,5 meter meer dan de huidige hoogte. De nieuwe brug is smaller, maar geschikt voor alle verkeer. Inmiddels is al een deel van de bestrating aan beide kanten van de brug eruit gehaald. Daar zijn bigbags met zand neergezet, als voorbelasting. Hierdoor kan de ondergrond inklinken, zodat er later geen grote verzakkingen ontstaan.

Sloop oude brug, start nieuwe brug

Op vrijdag 12 januari start aannemer Jansma uit Drachten met het grotere werk: de sloop van de oude brug. Ook komen er bekistingen voor het betonwerk en wordt de riolering aangepakt. Dit alles duurt tot eind maart. Daarna volgt de bestrating, het asfalteren van het brugdek, het plaatsen van verlichting en verdere afrondende werkzaamheden. Op 1 mei 2018 is volgens planning het werk klaar.

Startbijeenkomst

De aftrap van de werkzaamheden is op vrijdagochtend 12 januari om 10.45 uur. De bijeenkomst vindt plaats in Christelijke Basisschool de Hoeksteen, Zwaluwstraat 49, Dokkum (neem de ingang aan de Súd Ie).

Programma:

  • 10.45 uur Ontvangst met koffie en thee
  • 11.00 uur Welkom door wethouder Pieter Braaksma
  • 11.05 uur Uitleg over het werk door George Kempenaar (directeur Jansma Drachten)
  • 11.10 uur Naar de brug 11.15 uur Officiële aftrap van de werkzaamheden
  • 11.20 uur Einde

Aanmelden

Graag horen wij of u vrijdag 12 januari aanwezig bent. Dit kan door een e-mail te sturen naar l.been@ddfk.nl of te bellen met 06-46042920

Het werk aan de Ryslânsbrêge staat in het teken van het project Súd Ie en Wetterfront Dokkum. Dit project is een samenwerking tussen gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân en wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, Het Friese Merenproject en Plattelansprojekten.