Week van Gebed 2018: ‘Recht door zee’

Ook dit jaar doet Ternaard weer mee aan de internationale Week van Gebed voor de Eenheid. Van 22-28 januari 2018 is er iedere avond vanaf 19:00 uur een interkerkelijk meditatief moment van een half uur in de Grutte Tsjerke. De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Christenen in Nederland en andere landen komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen om te bidden voor elkaar, het dorp, de stad, het land en de wereld. De verschillende gebedsavonden worden vanuit het dorp door verschillende groepen georganiseerd. En ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom!!!

Stormschade

Een paar keer per jaar krijgen we in Nederland te maken met extreem weer. Raast er een storm over het land, dan kan er binnen minuten miljoenen aan schadekosten ontstaan. Vooral aan en rondom de woning. Gelukkig zijn er verzekeringen die de kosten door stormschade kunnen dekken; de opstalverzekering en in sommige gevallen de inboedelverzekering. Wat is stormschade, wat dekt de opstalverzekering en waar moet je de schade melden?

Op Pricewise is het volledige artikel te lezen