Strop voor vijf Zee-Roovers uit 1630 terug in Dokkum

Het was het jaar 1630 toen twee kapiteins van de Dokkumer Admiraliteit vijf zeerovers gevangen namen. De mannen uit Duinkerken voeren al rovend langs de Friese kust. Met een list werden ze in Dokkum gevangen genomen en uiteindelijk opgehangen aan de galg die aan de kade stond. De toeloop van mensen was zo groot dat de Kettingbrug bezweek onder het gewicht van de toeschouwers. Nu, bijna 400 jaar later, komt er een kunstwerk ter nagedachtenis hieraan terug, bij de Halvemaanspoortbrug in Dokkum.

Dokkumer zeeroverslied
Nykle Dijkstra van de historische vereniging ontdekte vorig jaar een Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de London Library. De vereniging verzocht daarop Shantykoor ‘de Admiraliteitssjongers’ om op basis hiervan een Admiraliteitslied te maken. Het koor bracht het nummer met veel verve ten gehore tijdens de Admiraliteitsdagen in 2017. Dit heeft bij verschillende betrokkenen geleid tot het idee om in het kader van Súd Ie en Wetterfront Dokkum een kunstwerk te plaatsen met een informatiepaneel, met daarop het verhaal van deze vijf Zee-Roovers. Het kunstwerk, gemaakt door Frank van Dijk, wordt komend voorjaar geplaatst.

Rijke geschiedenis Dokkum
Rondom de bolwerken zijn in 2017 informatiepanelen geplaatst op een aantal karakteristieke plekken. Deze panelen vertellen korte verhalen over de geschiedenis van de historische Dokkumer binnenstad. Het paneel met het verhaal van de vijf Zee-Roovers wordt hieraan toegevoegd. Dit als onderdeel van het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum.

Dit programma is een samenwerking tussen gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân en wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds. Súd Ie en Wetterfront Dokkum heeft als doel om de Súd Ie bevaarbaar te maken, waardoor er een unieke vaarroute ontstaat van Dokkum naar het Lauwersmeer.

Peaske Power

Het is geen #grap……….zondag 1 april is er weer Peaske Power.
De dienst begint om (!!!let op!!!) 14.00 uur in de gereformeerde kerk in Lioessens.

Gospelgroep “Ichthus” uit Franeker zorgt voor de muzikale begeleiding en zal ook eigen nummers ten gehore brengen.
Het thema is dit jaar “Stand Up!”

Je kunt opstaan, net zoals bij sport, je moet er wat voor doen. Uit de dug-out komen, je trainingskleren aandoen, door weer en wind, onderuit gaan en weer opstaan, met zijn allen ervoor gaan!
Wat maakt dat wij willen opstaan? Wat maakt dat wij samen willen gaan voor de overwinning bij een wedstrijd?
We worden aangemoedigd om door te gaan, waarom doen we dit niet bij elkaar in het geloof?
Durven wij echt te geloven dat Jezus is opgestaan voor ons?
Twijfel niet, maar Stand Up!

Fêste Grûn Dongeradiel – april 2018

HEEFT U SCHADE???

VERMOEDT U DAT DAT HET GEVOLG IS VAN GASWINNING Bij U IN DE BUURT ???

MELD UW SCHADE !!!

Om een beeld te krijgen welke schade er reeds ontstaan is ten gevolge van de sinds jaren bestaande gaswinning in onze streek heeft de FGD het op zich genomen om reeds bestaande schades te inventariseren.
Fêste Grûn Dongeradiel werkt hierin graag samen met de dorpsbelangen in de regio.
Wij van FGD, maken ons zorgen over hoe er met het inventariseren (laat staan het afhandelen) van schade wordt omgegaan. Met name nu schadeloket Assen haast onbereikbaar blijkt te zijn.
Daarom roepen wij u op uw schade te melden.
Wij kunnen NIET afhandelen of uitkeren, maar er wel voor zorgen dat een zuivere beeld ontstaat van de gevolgen van de al jaren durende gaswinning in onze regio.

Geef aan waaruit uw schade bestaat, waar u woont en wie u bent. Eventueel kunt u een foto/ meerder foto’s bijvoegen.
Wij zullen de ontvangen gegevens bundelen en uitzoeken waar die het beste aangeboden kunnen worden.
Het voordeel daarvan is dat we dan als regio weten hoeveel schadegevallen er zijn ingediend.
Daardoor wordt het moeilijker de schades af te doen als incidenten.

Graag ontvangen we uw melding zoals we hieronder aangeven, op het onderstaande mailadres:
meldschadenoordoostriesland@gmail.com

Mijn schade is:

Mijn adres is:

Mijn naam en e-mail adres is:

Vriendelijke groet Stichting Fêste Grûn Dongeradiel.