Voetbalnieuws

Ternaard wint met ruime cijfers van laagvlieger ZEC.

Zandeweer Zaterdagmiddag ondernam de selectie van Ternaard de verre reis naar het Groningse Zandeweer waar het tegen de plaatselijke trots ZEC moest aantreden. Voor beide ploegen de eerste maal in de clubhistorie en tevens de eerste competitie wedstrijd van dit seizoen dat men tegenover elkaar stond.

Trainer Kootstra kon ook deze middag niet beschikken over de geblesseerde Roel Hoekstra en miste tevens keeper Anne Hellinga, weekendje weg. Gelukkig was oud doelman Bert Bakker bereid om deze middag het doel te verdedigen. Op de bank begon trainer Kootstra met David de Vries, Andries Vlasman. Gerwin Wiersma en reserve keeper Siebe Visser.

Onder leiding van scheidsrechter Haan uit Zuidhorn en in een stralend voorjaarszonnetje, was het Zandeweer dat mocht aftrappen. Er waren nog geen 2 minuten gespeeld, of de bal lag al in het Zandeweer doel als Wietse Sipma prima Danny Post over de rechter flank wegstuurde en daarna naar binnen kwam en met een hard droog schot de keeper van Zandeweer het nakijken gaf en zo Ternaard al vroeg in de wedstrijd op 0-1 bracht. In de 12e minuut was het opnieuw raak als Simon van der Weg Danny Post weg stuurde en hierna kon uithalen en opnieuw de keeper van Zandeweer kansloos liet en de 0-2 op het scorebord zette voor Ternaard. Ternaard kon naar hartenlust combineren en zette Zandeweer vast op eigen helft dat een enkele keer over de helft van Ternaard kwam. Zo werd het in de 16e minuut al 0-3 door Jan Pieter Prins die uit de kluts de bal in het Zandeweer doel schoot. Zo kreeg deze middag doelman Bert Bakker een rustige middag. maar moest hij wel toezien hoe in de 24e minuut Zandeweer een strafschop mocht nemen doordat een verdediger van Ternaard ongelukkigerwijs de bal tegen zijn arm kreeg.. De strafschop gegeven door scheidsrechter Haan werd nog bijna gestopt door keeper Bert Bakker, ingeschoten door Zandeweer speler Arjan Krol en bracht zo Zandeweer op 1-3. Hierna werd de wedstrijd er niet beter op en ging er nog wat mis en liet Ternaard vele kansen liggen. Om tactische redenen wisselde trainer Kootstra daarna Simon van der Weg en bracht David de Vries voor hem in het veld. Nog amper koud in het veld. was het David de Vries die uit een voorzet van Jacob van der Veen de 1-4 inschoot. Dit werd tevens ook de ruststand.

Na rust geen wijzigingen bij Ternaard dat op jacht ging naar een grotere score en snel de 1-5 moest maken. Dat werd dan in de 50e minuut als Ternaard er snel uitkwam en Gosse Reinder Kingma er alleen van door kon gaan richting doelman van Zandeweer die goed zijn doel uitkwam maar Gosse zag dat David de Vries goed mee op was gekomen en hem de bal toespeelde waarna David de bal terug legde op Remco van der Kooi die simpel de 1-5 kon binnen schieten. Zandeweer protesteerde voor buitenspel, maar scheidsrechter Haan stond er dicht op en kende de goal toe. Zo werd in de 61e minuut Remco van der Kooi naar de kant gehaald en kwam Andries Vlasman voor hem in het veld. In de 65e minuut werd het zowaar 1-6 door Jacob van der Veen die vanaf links goed naar binnen kwam en met een hard droog schot de bal in de verste hoek van het Zandeweer doel jaagde. Hierna kwam er een wat mindere periode en ging er nogal wat mis bij Ternaard dat echter wel bleef jagen op een grotere score. Zo werd het in de 73e minuut wel 1-7 als Jacob van der Veen met een prachtige diepte pass Gosse Reinder Kingma weg stuurde die alleen op de keeper van Zandeweer af kon gaan en daarna beheerst de 1-7 inschoot. In de 77e minuut een niet te missen kans voor Gosse Reinder als hij vrij voor een leeg doel toch nog de bal over het Zandeweer doel wist te schieten. Hoe kreeg hij het voor elkaar. Toch in de 82e minuut was het Gosse Reinder Kingma die uit een strafschop de 1-8 inschoot en zo Ternaard toch nog een dikke overwinning behaalde op een zwak Zandeweer. Waarna na 90 minuten voetbal scheidsrechter Haan voor het einde floot en Ternaard deed wat het moest doen, en dat was winnen. Dinsdag avond wordt de inhaal wedstrijd gespeeld tegen VVSV 09 in Ulrum.

Bijeenkomst nut en noodzaak gaswinning Ternaard

Donderdagmiddag werd tijdens een bijeenkomst de nut en noodzaak van eventuele gasboring in Ternaard voorgelegd aan een panel van drie hoog geleerden, zij maken aan de hand van de presentatie, vragen van het panel en de aanwezigen een rapport wat zij vervolgens weer voorleggen aan de betrokken partijen voor het maken van een keus voor het ingang zetten van een omgevingsproces.

Actie voerders
Enige reuring donderdagmiddag bij aanvang van de bijeenkomst over nut en noodzaak van eventuele gasboring bij Ternaard. Actievoerders van Ternaard foar de Wyn, Laat Fryslân niet zakken, Waddenvereniging en andere actiegroepen hadden de toegang tot dorpshuis Tunawerth waar de bijeenkomst woerd gehouden, geblokkeerd met actie borden en linten. Zij willen dat er helemaal niet geboord wordt naar gas. En proberen met deze actie hun woorden kracht bij te zetten. En vonden dus de bijeenkomst voor nut en noodzaak niet nodig.

Presentatie en panel
De bijeenkomst werd geleid door de heer Wim Meijer. Hij was o.a. voormalig Commissaris der Koningin van Drenthe en voorzitter van de adviesgroep Waddenzee beleid. Vertegenwoordigers van de vijf betrokken partijen bij het Omgevingsproces Ternaard, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie Fryslân, NAM, Wetterskîp Fryslân en gemeente Dongeradeel gaven een presentatie waarin men het standpunt van de desbetreffende organisatie aangaf. De vertegenwoordigers werden daarna bevraagd door een onafhankelijk panel. Dit panel bestond uit prof. Marc Davidson, prof. Neelke Doorn en dr. Koos van der Bruggen.
Als eerste spreker was het woord aan Anna Anjema, zij plaatste een lege stoel, die de toekomstige generatie verbeelde, ‘houdt in elk overleg en keuze rekening met hen, ze zijn er nu nog niet maar zij zijn de toekomst, dus gaat het hun ook aan’ aldus Anna Anjema.
Namens de Gemeente Dongeradeel mocht burgemeester Mevr. Waanders het spits afbijten, Zij gaf aan dat de Dongeradeel geen nieuwe gaswinning in de gemeente wil. ‘Alleen beslissen wij daar niet over de afgifte voor deze vergunning lopen via Economische Zaken.’ Aldus Waanders. Maar mocht het er wel van komen dan hebben de gezamenlijke Friese gemeentes en de provincie Fryslân een Manifest opgesteld waarin de zorgen, voorwaarden en verplichtingen en duidelijke balans van lusten en lasten van mogelijke gaswinning aan moeten voldoen.
Ook gaf Waanders aan dat Duurzaam opwekken van energie maar ook duurzaam consumeren een belangrijke plaats moet innemen voor de toekomst.

Namens Ministerie EZK nam Ruud Cino het woord ‘De gaswinning in Groningen wordt nul’ waren zijn eerste woorden, binnen 12 jaar wordt de gaswinning afgebouwd naar nul. Dat is een mooie opsteker voor Groningen maar betekend wel wat voor bestaande en nieuwe velden, want de vraag naar energie blijft de komende tijd het zelfde. Gas gewonnen in Nederland blijft het beste gas, je hebt namelijk minder uitstoot van CO2 en lekkage, want als je het importeert uit het buitenland heb daar wel mee te maken. Nieuwe gaswinning moeten voldoen aan een groot pakket van eisen, zodat er veilig en verantwoord geboord kan worden, zo wordt goed naar de omgeving geluisterd bij het inrichten en in gebruik stellen van een locatie, gaswinning op de Waddenzee is niet toegestaan aan maar gas onder de Waddenzee vandaan halen vanaf land is wel toegestaan. Daardoor neemt het Ministerie het Manifest van de Friese gemeenten en provincie Fryslân ook aan en gebruikt het als leidraad. Het Ministerie houdt zich ook bezig met Klimaat en stimuleert daardoor het duurzame energie ook zeer sterk. ‘Alleen het geforceerd afbouwen van gas naar duurzame energie moet in zeer goede banen worden geleid, want de infrastructuur is nog niet klaar voor deze omschakeling’, ‘Neem bijvoorbeeld de omschakeling van gas naar zonne-energie Gasbuizen moeten worden vervangen worden door zware stroomkabels, verdeelkasten in de buurt moeten worden aangepast en op en bedrijf of thuis moet het een en ander worden aangepast. Aldus Ruud Cino.
In het slotbetoog gaf Ruud Cino aan dat het een ingrijpend proces is zowel financieel en infrastructureel en emotioneel en met verstand moeten worden ingepast om over te stappen van gas naar duurzame energie. En dat het niet van nu op morgen kan plaats vinden en dat er tot die tijd nog steeds vraag en gebruik van gas plaats vindt.

Wetterskip Fryslân mocht daarna een betoog houden over hoe zij tegen gaswinning aankijken, Egbert Berenst van het Dagelijks Bestuur gaf aan dat het Wetterskip ook tegen gaswinning is. Het grootste argument wat daar voor gebuikt wordt is de bodemdaling die optreed tijdens de gaswinning. Bij een zakkende bodem komt het waterpeil ‘hoger’ te liggen waardoor een waterhuishouding probleem optreedt bij het gebruik van landbouwgronden maar ook in dorpen en steden. Een andere probleem wat optreed is het mee zakken van de zeekering in het gebied, hierdoor kan een overstromings probleem zich voordoen omdat de zeekering niet meer aan de eisen voldoet. Ook het verzilten van het oppervlakte water speelt een rol, bij het zouter worden van het water is het minder geschikt voor de landbouw. ‘Kunnen de opbrengsten van mogelijke gaswinning de kosten voor herstel van bovenliggende problemen dekken’ is een vraag van het panel. Egbert Berenst antwoord met een duidelijk: ‘Nee, bodemdaling kan niet met geld worden opgelost’.

Na de pauze nam Elke Retting, Asset-manager land van de NAM het woord. Ook zij gaf aan dat de NAM graag een duurzame organisatie wil worden en daar ook mee bezig is, alleen de vraag naar gas is nog zo groot dat de omschakeling niet van de ene op de andere dag kan plaats vinden. Gas is simpelweg nog nodig om de boel gaande te houden en daar hoort nieuwe winning nog steeds bij.
‘Waar om wordt er dan gekozen voor Ternaard’ is een vraag die Elke Retting hardop stelt. Het antwoord hier op is vanwege de kosten die gemoeid zijn bij het inrichten van het terrein en het transport naar de behandelingsinstallatie in Anjum. Door het afnemen van gas in bestaande velden is er ruimte gekomen bij het behandelen van het gas in Anjum en dat gat kan worden aangevuld met gas uit Ternaard. ‘Er wordt in Ternaard een veld aangeboord van rond de 25 miljard m3, Hiervan mag een blok van rond de 4 miljard m3 worden gewonnen, deze 4 miljard m3 ligt volledig onder de Waddenzee’ aldus Elke Retting. Ook de bodemdaling vindt volgens onderzoek alleen plaats onder het Wad. Onder de Waddenzee wordt al 25 jaar gemonitord op bodemdaling en nog steeds onder de gestelde eisen, ook als Ternaard wordt ingepast is het nog steeds acceptabel.
Locatie Ternaard heeft weinig tot geen kans op aardbevingen, de huidige locatie is met enkele aanpassingen bruikbaar. De boring is verder aan zeer strenge regels onderhevig mocht er een regel overtreden worden dan wordt er niet geboord. ‘Dus eerst overleg, daarna winning en na de winning netjes afhandeling van de locatie’, met ander woorden vertrouwen terug winnen bij de bevolking.

Michiel Schrier van provincie Fryslân mocht het slot betoog houden waarin ook de provincie tegen nieuwe gaswinning is. ‘Maar mocht het er wel van komen dan moet het Manifest gelden als leidraad’ volgens Schrier. Het betoog van de provincie komt in grote lijnen overeen met het standpunt de Gemeente Dongeradeel.
Na een vragen ronde van het panel en vragen uit zaal werd door de Jan Paul van Soest van de Gemeynt, opdrachtgever en onafhankelijk onderzoeksbureau het vervolg traject uitgelegd. De presentaties, gestelde vragen van het panel en uit de zaal worden samengebracht tot een rapport wat 20 april wordt gepresenteerd aan de vijf deelnemende partijen. Einde april wordt vervolgens het rapport gepresenteerd met uitslag aan de bevolking uitkomsten en overige instanties. Hier wordt dan gekozen voor het ingang zetten van een omgevingsproces of niet.