Dokkum Tulpenstad zet de bloemetjes buiten

Op woensdagmiddag 25 april viert Stichting Dokkum Tulpenstad de opening van het Tulpenseizoen. De stichting zet de bloemetjes buiten tijdens de opening bij molen de Zeldenrust te Dokkum om 15:00. Wethouders van de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel verrichten in samenwerking met kinderburgemeester Aukje Miedema een eerste officiële handeling. Er zijn verschillende activiteiten tijdens de opening en er wordt aandacht besteed aan het belang van een bloeiende stad en lokale samenwerking.

In het jaar van de Kulturele Haadsted 2018 staat Dokkum in bloei met een fantastische tulpenroute langs 2250 vierkante meter bloemenpracht op en nabij de bolwerken. Door bijdragen van de gemeente Dongeradeel, Provincie Fryslân en diverse sponsoren is Stichting Dokkum Tulpenstad er in geslaagd in dit bijzondere jaar deze tulpenroute langs de bolwerken te verwezenlijken.

Stichting Dokkum Tulpenstad wil met de bloemenpracht bijdragen aan een verdere ontwikkeling van het toerisme en recreatie in Dokkum door, in tegenstelling tot voorgaande jaren, te kiezen voor een meerjarige bollenmix met een bloeiperiode van februari tot juni. Hierdoor kan met minimale bij-planting tot wel tien jaar van de bloemen worden genoten.

Daarnaast draagt deze speciale bloemenmix bij aan de versterking van de biodiversiteit door een grote aantrekkingskracht op de bijen, vlinders en diverse andere insecten.

Iedereen is welkom om bij de opening aanwezig te zijn.

Voor meer informatie over Stichting Dokkum Tulpenstad kunt u kijken op: www.dokkumtulpenstad.nl

Fryske befrijdingdei

De Fryske befrijdingdei is vandaag herdacht door de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van CBS It Harspit uit Ternaard. De leerlingen van groep 8 bereiden de herdenking voor. Zij onderzoeken de geschiedenis en het verhaal achter de verschillende gedenktekens die het dorp rijk is: De graven van de vliegeniers, het graf van de heer A. Nauta, de gedenkramen van de kerk en ook het monument.

Het monument lijkt op een toren, van boven ruw afgewerkt. Dit verwijst naar het mensenleven dat afgebroken werd. De rode stenen boven verwijzen naar het bloed dat vloeide. Op de gedenkplaat staat ‘voor hen die vielen’. Links staat een Oranjeboom die symbool staat voor de band met het Huis van Oranje. Rechts staat een bankje. Om even te gaan zitten en tijd te nemen om te (her)denken en bewust te zijn van het feit dat wij in vrijheid kunnen leven.

De leerlingen van groep 8 vertellen de verhalen die ze achterhaald hebben, leggen bloemen en spreken gedichten uit. Daarna laten zij de leerlingen van groep 7 weten dat zij volgend schooljaar de herdenking mogen leiden, de verhalen mogen onderzoeken en vertellen…want: Vrijheid geef je door!

voor meer foto’s klik op de foto of ga naar

Rondleiding van IVN leden langs natuur en cultuur.

Zaterdag werd er door afdeling Grootegast van de IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) een natuur en cultuur rondje gemaakt door Noordoost Friesland. Er werd gestart in Moddergat en via Ternaard eindigde men in Feanwalden bij de Schierstins.

Onder leiding van gids Teije Jacobi werden de leden door het mooie Noordoost Friesland geleid. In Ternaard werd een bezoek gebracht aan de Algemene begraafplaats rondom de Grutte Tsjerke. Hier bloeit in april de Bostulp (Wylde tulp). De Bostulp behoort tot de stinzenflora. Dat zijn planten die namelijk in tuinen bij stinzen of states of plekken waar deze adellijke huizen ooit hebben gestaan groeien. Maar ook in kloostertuinen, kerkhoven, pastorieën, oude boerderijen en schaduwrijke plekken. Op het grasveld voor het kerkhof bloeit in het vroege voorjaar ook de Winterakoniet (Ayttablomke) en Sneeuwklok. Op dit moment bloeien de Vingerhelmbloem (Helmblom) en het Maarts viooltje. Daarnaast bloeit in de periode Juni, augustus de Kraailook (Allium) nog op de begraafplaats.

Na de rondleiding over de begraafplaats werd de kerk nog bekeken, de aanwezigen complimenteerden het interieur en het uiterlijk van de uit 1600 stammende kerk. Vooral orgel, wapenschilden en preekgestoelte hadden de aandacht van de aanwezigen. Na deze rondleiding werd er koers gezet naar Holwerd en Waaxens om te eindigen in Feanwalden.