Uitnodiging Bijpraatsessie gaswinning Ternaard

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt u uit voor een bijpraatsessie op 24 mei 2018. Wij informeren u dan graag over de eerste resultaten uit het milieueffectrapport voor de voorgenomen gaswinning Ternaard.

De afgelopen maanden sprak De Gemeynt met tientallen belanghebbenden over de toekomstkansen voor de regio en de voorgenomen gaswinning in Ternaard door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Dit gebeurde in opdracht van het bestuurlijk overleg, dat bestaat uit de gemeente Dongeradeel, het ministerie van EZK, NAM, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. Hieruit is een duidelijk beeld ontstaan van de verschillende belangen, vragen en zorgen met betrekking tot de gaswinning. Een van de nadrukkelijke wensen vanuit de omgeving was meer informatie te krijgen over de effecten van gaswinning en de locatiealternatieven.

Daarom organiseren wij deze bijpraatsessie. Hier bespreken wij aan de hand van kaartmateriaal met u de eerste resultaten van de verrichte onderzoeken. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de effecten op de onderzochte locaties voor de boring en leidingen, veiligheid, effecten op de natuur, bodemdaling en geluids­ en verkeershinder. U kunt over al deze onderwerpen met verschillende experts in gesprek gaan. Wij horen graag uw reacties op de verschillende onderdelen. Uw input nemen wij weer mee in het vervolg, zowel in de procedure als in het omgevingsproces.
Vooraf aanmelden is niet nodig. De bijpraatsessie is van 16.00 uur tot 20.00 uur en vindt plaats in Dorpshuis Tunawerth, Aldbuorren 13 in Ternaard.