Uitnodiging Bijeenkomst Zorglandschap Ternaard

Woensdag 4 juli 2018 van 19.00 tot 21.00 uur
Dorpshuis Tunawerth
Aanmelden niet nodig

Wellicht heeft u het inmiddels al vernomen: in overleg met Gemeente Dongeradeel, KwadrantGroep, Thús Wonen, de Friesland Zorgverzekeraar en de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard is Jan Kleine van Bureau PAU aangesteld als projectleider voor Zorglandschap Ternaard.
Jan Kleine en zijn team gaan de komende maanden aan de slag met de uitwerking van een nieuw wonen-welzijn-zorg concept voor ouderen in Ternaard en omgeving, zodat ouderen zo lang mogelijk op een goede wijze in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Daarmee moet worden ingespeeld op de eerder aangekondigde sluiting van het oude woonzorgcentrum Spiker.
Op 4 juli is er om 19:00 uur in het dorpshuis Tunawerth een bijeenkomst voor bewoners en belangstellenden.
Tijdens de avond wordt u gevraagd actief mee te denken en ideeën aan te leveren: hoe ziet úw ideale ouderenvoorziening er uit? Welke oplossingen passen bij Ternaard? Door hierover mee te denken kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere uitvoering van het project.
U bent van harte welkom!

SimmerBrass op zaterdag 30 juni

Op zaterdag 30 juni organiseert Brassband Euphonia een uniek openlucht concert op het parkeerterrein bij het voetbalveld. Met een knipoog naar het festival ‘Grutsk’ dat deze zelfde dag in onze culturele hoofdstad Leeuwarden wordt georganiseerd, wil Euphonia laten zien dat ze Grutsk zijn op hun eigen dorp en de inwoners van Ternaard trakteren op een muzikaal feestje. Op het programma staat een mix van lekker in het gehoor liggende muziek. Daarnaast hebben we 2 lokale gasten uitgenodigd; Yvonne Veenstra (zang) en Yme Dijkstra (gitaar). Samen zullen zij enkele nummers ten gehore brengen en Yvonne zal ook een paar nummers met Euphonia uitvoeren. Verder schuiven deze avond onze leerlingen aan. In een drietal nummers zullen zij de brassband versterken. En als klap op de vuurpijl zullen de leerlingen die mee hebben gedaan aan het schoolproject laten horen wat zij in 6 weken hebben geleerd!
SimmerBrass belooft een prachtig muzikaal spektakel te worden en dat allemaal gratis en lekker in de buitenlucht. Er zijn enige stoelen aanwezig, maar wilt u zeker zijn van een zitplek, dan kunt u het beste uw eigen stoel meenemen. Het concert begint om 20.00 uur.

Update feestcommissie

Maandag 11 juni zijn we voor de 3e keer bij elkaar geweest als bestuur. Er is veel besproken, en het Dorpsfeest programma wordt al steeds duidelijker. Hier onder een tipje van de sluier.

• datum 13,14,15, en 16 juni 2019
• thema: zon, zee en…………
• bonte avond
• met elkaar eten
• sport en spel voor jong en oud
• kinderdisco
• versierde wagens
• muziek
• matinee
• koffie drinken
• enz enz enz

Wij gaan dit feest organiseren met werk groepjes. Er hebben zich al wat vrijwilligers aangemeld, echt super. Maar om een onvergetelijk feest met elkaar te organiseren hebben wij nog meer vrijwilligers nodig.
Opgeven graag via feestcommissie@ternaard.nu of bij het bestuur.

Hendrik Bauke, Klaas Johan, Gerben, Thea, Kim, Wietske of Aleida

Boeren onthullen informatiebord over plas-dras

Gert Jan Sijtsma heeft sinds deze week een informatiebord over plas-dras bij zijn boerderij staan. Dit is een initiatief van het Agrarisch Collectief Waadrâne. Op deze manier willen de boeren uitleggen wat voor effect zo’n plas-drasgebied op weidevogels heeft.

Sijtsma heeft twee graslandpercelen vochtig gehouden met ondiepe natte gedeeltes: plas-dras genaamd. ,,Deze vochtige bodem is een ideale voedingsplaats voor weidevogels omdat ze hier met hun snavels beter bij de wormen kunnen’’, legt Sijtsma uit. Hij heeft inmiddels al heel wat weidevogels in zijn weiland gespot: de grutto, kievit, bergeend, tureluur, kleine plevier en kluut. Zijn persoonlijke favoriet is de kemphaan en hij heeft signalen opgevangen dat die ergens in zijn weiland zit te broeden. ,,Dit zou heel bijzonder zijn, want dat komt maar op enkele plekken in Fryslân voor’’, zegt Sijtsma. Hij kan vol passie vertellen over de weidevogels en dat doet hij dan ook graag aan voorbijgangers. ,,Nu het bord hier staat valt het meer op dat dit een bijzonder gebied is.’’

Imago boeren
Voorzitter Hans Kroodsma van het Agrarisch Collectief Waadrâne vindt het belangrijk om op deze manier te laten zien dat veel boeren hart hebben voor de natuur. ,,Vaak krijgen boeren overal de schuld van: de achteruitgang van de weidevogels, de afname van insecten, landschapspijn. Door te vertellen wat wij doen hopen we ons imago te veranderen. Met ruim 145 agrarische leden werken wij in Noard-Fryslân mee aan de bescherming van boerenlandvogels. Door het uitvoeren van verantwoord beheer dragen wij bij aan biodiversiteit en duurzaamheid in onze leefomgeving. Wij krijgen daar een onkostenvergoeding voor, maar als je ziet wat voor regelwerk er allemaal bij komt kijken, dan moet je echt een liefhebber zijn om dit te doen. En dat zijn wij’’, aldus Kroodsma die zelf een boerderij in Jannum heeft.

Insecten aantrekken
Het aanleggen van een plas-dras vergt wel enige kennis. Bij Sijtsma ligt aan weerszijden van de plas-dras kruidenrijk weidevogelgrasland. Hier bloeien verschillende soorten grassen en kruiden die insecten aantrekken. Deze insecten dienen weer als voedsel voor de weidevogelkuikens. De percelen worden uitsluitend bemest met ruige stalmest en het maaien wordt uitgesteld tot na 15 juni. Dit geeft de weidevogels alle rust om hun eieren hier te leggen en hun kuikens te laten opgroeien. ,,Daar gaat het om. Want als de jonge vogels geen kans krijgen, dan houdt alles op.’’

Op de foto: Gert Jan Sijtsma en Hans Kroodsma bij het nieuwe bord over plas-dras in Wetsens. Foto: Klasina van der Werf

SVT opent jubileumweekend met volleybal toernooi.

Donderdag werd er door de jubilerende Sport Vereniging Ternaard ( SVT) een
Mixvolleybaltoernooi georganiseerd op het Groene Hart van Ternaard, in totaal deden er 16 teams mee aan het toernooi met als winnaar ’T Skoar. Deze buurtvereniging won de finale van ‘de Kneusjes’ met 19-25. Zij kregen de felbegeerde wisselbeker en levensmiddelen pakketten van Spar Herder.

Bij aanvang heette voorzitter Gaston Waterval alle deelnemers welkom bij het mixvolleybaltoernooi, de 16 teams werden verdeelt over de vier velden en begonnen fanatieke te spelen, in de warme ondergaande zon. Na spannende voorrondes werden de eerste acht hoogstgeplaatste teams opgeroepen voor de 1/8 finale. Ook tijdens de 1/8 finales werden de punten opgeteld en mochten de hoogste vier door. Na een drink pauze, waarbij het gerstenat al rijkelijk vloeide, want bij een jubileumfeest hoort nu eenmaal een drankje’ aldus het publiek werd er begonnen aan de halve finales. De spanning en de rivaliteit namen zienderoog toe, bij een gelijk stand werd zelf nog verlengd o tot een ware winnaar van de partij te komen. En de verlening bood uitkomst, team de Kneusjes mocht het in de finale opnemen tegen ’T Skoar.

Finale.
De finale werd gespeeld met 25 uit en minimaal 2 punten verschil over 1 set. Het spelen van 1 set werd bepaald op de stand van de zon, deze was namelijk al aardig achter de horizon verdwenen.
Beide teams waren goed aan elkaar gewaagd, wat tot resultaat had een gelijk op gaande stand tot op een gegeven moment ’T Skoar zomaar drie punten achter elkaar maakte en de stand op drie punten verschil zette, dit werd door team de Kneusjes niet meer recht gezet en zo verloren zij de finale met 19-25. Zij kregen in het dankwoord van de voorzitter alle lof, dit jeugdig team is een aanwinst voor de sport en dorp, na de uitreiking van de levensmiddelen pakketten door Metsje Zijlstra kregen zij een groot applaus. De eerste prijs werd vervolgens uitgereikt aan team ’t Skoar, zij kregen naast de pakketten de wisselbeker die zij de komende tijd mogen bewaren.

Jubileumweekend
Het mixvolleybaltoernooi was de start van het jubileumweekend, er volgden nog spellencircuit voor de volleybaljeugd en uitvoering door de gymnastiek, hier kwamen de ouders en pake’s en beppe’s kijken naar de verrichten van de kinderen. Zaterdagmiddag is er kinderdisco voor alle kinderen uit het dorp in dorpshuis Tunawerth. Als slot is er zaterdagavond voor leden en oud legen nog een gezellige feestavond eveneens in het dorpshuis.

https://plus.google.com/u/0/photos/110182227367499146015/album/6565542277660907585?authkey=CNSc5tfs6IbftgE