Marga Waanders voorgedragen als burgemeester Waadhoeke

Marga Waanders (PvdA) is dinsdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Waadhoeke. Zij is nu nog burgemeester van Dongeradeel. Het was volgens de vertrouwenscommissie een pittige procedure. Er solliciteerden negen mannen en drie vrouwen naar de functie.

Waanders volgt Hayo Apotheker op die waarnemend burgemeester van Waadhoeke was. Marga Waanders is negen jaar burgemeester van Dongeradeel. Zij begon haar carrière als docent Nederlands en Duits. Vanaf 1990 was zij daarnaast in Leeuwarden raadslid voor de PvdA, totdat zij in 2001 wethouder werd in dezelfde gemeente. Geboren in Twente houdt zij, zoals ze zelf zegt, inmiddels van Fryslân, de Friezen en it Frysk. En ze wil graag haar bestuurlijke ervaring en haar liefde voor vernieuwend lokaal bestuur inzetten om met Waadhoeke te bouwen aan de toekomst. Op dit moment woont Marga Waanders in Raard met haar partner, maar ze is bereid om naar Waadhoeke te verhuizen.

Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester op 30 oktober beëdigd en geïnstalleerd wordt en daarmee in dienst treedt. De voordracht wordt nu eerst aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester wordt door de Kroon benoemd.