Themadienst Grutte Tsjerke

Op zondagavond 4 november om 19.30 uur treedt de gospelformatie Walk by Faith op in de Grutte Tsjerke.
Walk by Faith verzorgt dan een themadienst: Inspired & be inspired! Deze gospelformatie zingt in Engels, Fries en Nederlands een prachtig programma. Iedereen is van harte uitgenodigd. Na afloop is er nog een hapje en een drankje.
Tot ziens op 4 november,
De activiteitencommissie Protestantse gemeente Ternaard

Enquéte openbare speel/sportruimte

De gemeente is benieuwd naar uw ervaringen, ideeën en mening over de huidige openbare speel- en sportruimte. De enquête is bedoeld voor alle inwoners, zowel jong als oud, verenigingen en andere organisaties.

De uitkomsten van deze enquête worden meegenomen bij de vorming van nieuw beleid voor de DDFK gemeenten en uitvoeringsplannen voor de openbare speel- en sportruimte. De enquête is digitaal en kan worden ingevuld tot en met zondag 18 november.

U kunt deze vinden via https://www.dongeradeel.nl/gemeente-dongeradeel/2016-2017-2018_41721/item/wat-vindt-u-van-de-openbare-speel-en-sportvoorzieningen-vul-de-enquete-in_14257.html.