Moeizame overwinning van Ternaard op Wardy

Het was afzien voor spelers en menig supporter zaterdagmiddag op het veld en langs de lijn met de harde westenwind en soms dikke hagelbuien die over het veld gierden deze middag. Menig supporter verbleef daarom ook in de kantine die zien konden hoe Ternaard moeizaam met 2 – 0 van Wardy won.

Na twee vrije competitie Zaterdagen waarvan één oefenwedstrijd werd gespeeld uit tegen GSVV 0 – 3 winst, zaterdagmiddag de wedstrijd tegen Wardy waarbij trainer Kootstra enkele personele problemen kende. Zo was Wietse Sipma een weekend weg en waren Teake Jan Keegstra en Danny Post nog geblesseerd. Op de bank begon hij met David de Vries, Arnold Kingma en Hayo Greydanus. Het was pupil van de week Liam Minnema die even voor half drie de wedstrijdbal aangeboden door BKS Elementen uit Dokkum, aanbood aan scheidsrechter van Houten uit Surhuisterveen die hierna voor de eerste helft floot en Wardy mocht aftrappen en de eerste aanval kon opzetten die echter tot niets leidde. Daarna was het Ternaard dat een aanval mocht opzetten en was het Diether de Jong die op volle snelheid over rechts van achteren op kwam en bij de achterlijn de bal prima voor bracht bij de tweede paal staande Jacob van der Veen die helaas de bal over het Wardy doel schoot. Daarna was het Johannes Dijkstra die werd weg gestuurd richting doel Wardy, maar helaas de bal was iets te hard gegeven zodat keeper van Wardy nog net de bal kon onderscheppen. In de 24e min. de eerste dreiging van Wardy als een Wardy speler over rechts op snelheid op kwam en daarna naar binnen kwam en uithaalde waarbij keeper Anne Hellinga van Ternaard prima het schot weg stompte en zo Ternaard behoedde voor een achterstand.

Nu bleef het lang 0 – 0 en kreeg Ternaard kansen zo ook in de 30e min. als Gosse Reinder Kingma met een prachtige pass Remko van der Kooi bediende die goed uithaalde, maar keeper Brend van der Kooi van Wardy stopte prima de inzet van Remko. Daarna was het Johannes Dijkstra die met een dieptepass Jacob van der Veen over links weg stuurde en het strafschopgebied van Wardy in dook om uit te halen maar nog net gestuit werd door een Wardy verdediger. Zo hield Ternaard druk op het doel van Wardy en dat leidde in de 40e min. dan ook tot de verdiende voorsprong als Diether de Jong die fantastisch speelde overigens, met een prachtige pass Johannes Dijkstra over rechts weg stuurde en die op zijn beurt zag dat Gosse Reinder Kingma mee was opgekomen, de bal daarna prachtig voor bracht op Gosse Reinder die prima de 1 – 0 scoorde zo mooi voor rust. Rust derhalve 1 – 0.

Tweede helft

Na rust geen wijzigingen bij Ternaard eerst en hadden alle spelers kunnen genieten tijdens de rust van een lekker warm kopje thee. Helaas scheidsrechter van Houten was vergeten, maar dat werd in de derde helft goed gemaakt door een lekkere bal gehakt. Maar er werd ook gevoetbald maar gebeurde er de eerste tien minuten weinig. Zo werd in de 55e min. Andries Vlasman gewisseld i.v.m. een kapotte voetbalschoen en kwam Arnold Kingma voor hem in het veld die gelijk een paar goede acties in huis had maar liet de afwerking bij sommige spelers te wensen over, en dus leefde Wardy nog loerend op een counter. Maar in de 86e min. dan toch het verlossende doelpunt voor Ternaard als opnieuw Johannes Dijkstra op rechts werd weg gestuurd en zag dat opnieuw Gosse Reinder Kingma mee was opgekomen, bracht hij daarna prachtig de bal voor op de glijdende Gosse Reinder die zo de bal in het doel van Wardy tikte. Er werd nog even afgetrapt, maar na 90e min. voetbal geloofde de goed leidende scheidsrechter van Houten het wel, en floot hij voor het einde en won Ternaard zo verdiend maar moeizaam van Wardy. Volgende week de uitwedstrijd tegen WWS.

Wel of Geen gaswinning Ternaard: twijfel

Maandag werd de informatieve startbijeenkomst van de uitvoeringsfase van het Omgevingsproces Ternaard gehouden in dorpshuis Tunawerth. Een 140 aanwezigen kwamen luisteren en meepraten over een investeringsagenda, ontzorgingsafspraken ten aanzien van de Rijkscoördinatieregeling (RCR), de vergunningsaanvraag voor gaswinning Ternaard. Het Omgevingsproces is een project van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NAM, Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân en Wetterskip Fryslân. Maar wordt er in Ternaard nog wel naar Gas geboord?

Rijkscoördinatieregeling
Tijdens deze avond lag Ruud Cino van het Ministerie van EZK uit welke waarborgen horen bij goede besluitvorming. Zo staat er in de nieuwe mijnbouwwet dat procedures voor gaswinning strenger worden, er meer inspraak voor verschillende overheden en omwonenden en adviezen van onafhankelijke experts. De Rijkscoördinatieregeling gelden voor projecten op energiegebied als er een nationaal belang geld. In het geval van Ternaard gaat het om gaswinning, en de plaats waar de winning plaats zal vinden Natura 2000 gebied ‘de Waddenzee’ beide gevallen gelden als nationaal belang en vallen daarom onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR).
De minister van economische zaken en klimaat heeft Ternaard aangewezen als pilot, en start een omgevingsproces voor mogelijke gaswinning. Het omgevingsproces is gericht op ontzorgen (voorkomen en afhandelen schade) en investeren (maatschappelijke opgaven in het gebied).
Gaswinning onder het waddengebied wordt onder strikte voorwaarden toegestaan, bij dreigende aantasting wordt gaswinning stilgelegd of vermindert.

Ontzorgingstraject
Het Ontzorgingstraject wort geleid door oud-Wethouder Albert van der Ploeg. Van der Ploeg lag het Ontzorgingstraject uit. Het Waarom? Risico’s minimaliseren en zorgen bewoners wegnemen. Hier worden afspraken gemaakt over de monitoring, Mijnbouwschade en lusten en lasten van gaswinning. In een tijdsbestek van twee maand worden er gesprekken gehouden met belangstellenden en komen er rondetafelgesprekken. Een pakket aan afspraken voor minimale impacts en risico’s en continue aandacht voor de zorgen van betrokkenen. Worden gebundeld in een schade afhandeling, uitvoeringsprogramma monitoring en gebouwopname en een programma van lusten en lasten en monitoring. Dit programma ligt vervolgens oktober 2019 klaar voor beoordeling door de Minister EZK.

Investeringsagenda
De investering agenda is opgezet door Gemeente Noardeast-Fryslân, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Zij vinden dat de regio er niet op achteruitmoet gaan, maar op vooruitgaan als gaswinning doorgaat. De Agenda wordt geleid door gemeente Noardeast-Fryslân en bestaat uit drie thema’s verzilting, energietransitie en sociaaleconomisch. Inwoners en belanghebbenden maken samen met NAM en Ministerie van EZK een Agenda. Deze agenda wordt geleid door Jan Rodenhuis van Partoer. In verschillende werkgroepen wordt er in een periode tot juni gepraat over de drie thema’s en worden er investeringen genoteerd. Samen met boven genoemde wordt de investeringsagenda voorgelegd aan de Minister die in vervolgens een overweging neemt om gaswinning plaats te laten vinden.
Wethouder Esther Hanemaaijer gaf samen met gedeputeerde Michiel Schriers tegen gaswinning te zijn, het welbekende Friese Manifest. Maar mocht het wel tot gaswinning komen haal er dan het beste uit voor de omgeving.

Twijfel over gaswinning.
Vragen uit de zaal waren vooral gericht over de voorraad gas die er nog wereldwijd is, de mogelijke ernstige verzakkingen in de omgeving waaronder de zeekering.
De Wadden vereniging kwam met de vraag; Als de NAM zich nu terugtrekt uit de gaswinning Ternaard, hoe gaat het dan verder’? Ruud Cino van Ministerie EZK kwam met voor de aanwezigen een verbluffend antwoord. Er eerst ook binnen het ministerie en de landelijke politiek enige twijfel over nieuwe gaswinning. Ook de NAM gaf aan enige twijfel te hebben. Het kan volgens Ruud Cino ook nog wel enige discussie geven op politiek gebied. Vooral op het gebied en de voorgestelde CO2-reductie. Daarnaast is het ministerie bereid om een bij te veel weerstand een onderzoek te doen wat het draagvlak van gaswinning monitort. Dit gaat Ruud Cino ook voordragen aan het Ministerie.
Volgens enkele aanwezigen worden er op dit moment al metingen aan gebouwen verricht? Metingen zijn van alle tijd en worden zo eens in de 5 jaar gedaan, maar vanwege mogelijk gaswinning kan het ook structureler gemeten worden, dit gebeurt altijd onafhankelijk volgens Ruud Cino.
‘Wat wordt er met de Investeringsagenda gedaan als er niet geboord wordt? ‘Bij een niet vergunnen van een boring bij Ternaard wordt de Investeringsagenda toch opgepakt door de Provinciale en gemeentelijke politiek’. Aldus Burgemeester Hayo Apotheker. Het opzetten van de investeringsagenda is als een spel Ministerie van EZK wil graag gaswinning en wat is het hun waard, is dan de wedervraag uit de omgeving. Aldus Burgemeester Hayo Apotheker.
Beide partijen; ministerie van EZK en de partijen in de Investeringsagenda geven aan al een concreet bedrag te hebben voor de Investeringsagenda

Rondetafelgesprekken.
In het tweede deel van de bijeenkomst konden de aanwezigen zich laten informeren over de stand van zaken vanwege de aanleg en oprichting de transportleiding en boorlocatie, nu oostwaarts buiten het dorp gepland! Ook konden de aanwezigen meepraten over de drie thema’s van de Investeringsagenda. Het vervolg en oprichten van werkgroepen wordt door Partoer uitgelegd. Na deze avond komt er toch een lichtpuntje aan de hemel wat betreft de gaswinning, aldus enkele aanwezigen.

Nieuwe hoofdtrainer voor VV Ternaard

De 46-jarige Sjoerd van Klaarbergen uit Drachten wordt met ingang van het seizoen 2019-2020 de nieuwe hoofdtrainer van de VV Ternaard en volgt daarmee Gerlof Kootstra op.

Op dit moment is Sjoerd van Klaarbergen hoofdtrainer bij zaterdag vierdeklasser SV Haulerwijk .
Van Klaarbergen beschikt over het TC II diploma en geldt als een ervaren trainer. Hij ziet Ternaard als een mooie uitdaging om de club naar een hoger plan te tillen.

Bij de selectieprocedure bleek dat er veel belangstelling was om als hoofdtrainer bij de VV Ternaard aan de slag te gaan.

In unaniem overleg met de staf en de spelersraad werd gekozen voor Sjoerd.
Het bestuur van de VV Ternaard verheugt zich op de komende samenwerking.

Euphonia is op zoek naar jou!

Altijd al in een brassband willen spelen? Of wil je het blazen weer oppakken? Dan is brassband Euphonia op zoek naar jou!
Wij bieden je de mogelijkheid enige muzieklessen te volgen (tegen een geringe vergoeding). De instrumenten worden in bruikleen aangeboden.
Dit is het moment om te starten. Meld je vóór 15 april aan via info@euphoniaternaard.nl
Twijfel je nog? Heb je nog vragen, bel of app dan met één van onderstaande bestuursleden van Euphonia.

Wiebrig Reitsma, voorzitter (06-31196501)
Onno Bouma, vice voorzitter (06-22709183
Jan Wiersma, secretaris (06-42423888)

Optreden van Euphonia bij een huwelijksjubileum

Valt er binnenkort een 50, 60, 65, 70 of 75 huwelijksjubileum te vieren in Ternaard? Dan wil brassband Euphonia hier ook graag aandacht aan schenken. Dit willen we doen door op de dinsdagavond na het jubileumfeest een serenade te brengen aan het bruidspaar. In het kader van de Privacywet weten wij echter niet wanneer er een feestje valt te vieren. In dat kader vragen wij dan ook aan een ieder om, wanneer dit op prijs wordt gesteld, de datum van het jubileum aan ons door te geven via info@euphoniaternaard.nl of contact opnemen met Baukje Boltjes.
Wij komen graag langs om een muzikale bijdrage te leveren!