Asociaal gedrag jongeren Ternaard

Zaterdag 28 januari omstreeks 23:00 uur waren een tiental jongeren, leeftijd rond 15 jaar asociaal aanwezig bij de herberg De Waard van Ternaard. Een tijdje was het daar rustig, maar dit weekend was het weer raak. Met een laser pen werden de aanwezige gasten beschenen, door een jongen werd drie keer voor de ruiten zijn ontbloot achterwerk aan de gasten getoond, fruit werd tegen de ruiten gegooid, door weglopende jongeren werd het kerkhof betreden.

Een aantal zaken die het overdenken waard zijn:

1. De Waard van Ternaard geeft door hun inzet een goede naam aan het dorp en creëert werkgelegenheid, ook voor de inwoners van het dorp Ternaard.

2. Het schijnen in iemands ogen met een laser pen kan blijvende oogschade veroorzaken en is daarom verboden.

3. Met het lopen over de graven geef je aan dat je geen eerbied hebt voor de overledenen, maar ook niet voor de nabestaanden (veelal Ternaarders) die extra verdriet zullen voelen wanneer dit het graf van hun geliefde betreft.

4. Een jongere die zijn ontbloot achterwerk op deze wijze toont is over het algemeen seksueel gefrustreerd en zal vermoedelijk alleen na professionele hulp een gezonde levenswijze vinden.

Duidelijk moet zijn dat een dergelijke gedraging zorgen baart en dat andere jongeren dat niet als ‘normaal’ moeten beschouwen. Ik hoop dat de basis van de fatsoens- en beschavingswaarden de norm worden. Verder kan, wanneer die jongere daarvoor verbaliseert wordt, een zedendelict achter zijn naam komen waardoor hij voor de rest van zijn leven getekend wordt. Dit strafbaar feit zorgt namelijk ook dat je problemen krijgt met het verkrijgen van een bewijs van goed gedrag. Voor veel banen / stageplekken is een dergelijk document een vereiste.

In gesprek met je kind:

De ouders van de jeugd van Ternaard worden nadrukkelijk gevraagd in gesprek te gaan met hun kinderen en navraag te doen waar hun kroost die avond was. Wanneer het hun kind zou betreffen, aan te geven dat grenzen zijn overschreden en dat dit gedrag zeer asociaal en onwenselijk is en dat zij zichzelf, hun ouders, hun familie en het dorp een slechte naam bezorgen.

Verder:

Weet dat de overgrote meerderheid van de jongeren in Ternaard opgroeit zonder grote problemen en dat zij daardoor zorgen voor een goed toekomstperspectief. Het Platform Leefbaarheid is verder druk bezig met activiteiten voor de jongeren, februari ‘Maand van de Jeugd’ wordt zeker een leuke maand voor een ieder.

Wijkagent Kroes

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS