Holwerder reddingwerkers naar Japan

B82403235Z_1_201103_158947kHOLWERD – Edwin Douma en Martine Dietz gaan woensdag naar Japan. Tussen de puinhopen als gevolg van de tsunami gaan ze op zoek naar overlevenden, maar vooral overledenen. Eigenlijk zouden de Holwerders maandag al vertrekken, maar hun reis is met twee dagen uitgesteld vanwege de onzekere situatie door de kernreactoren in Japan.

..We gaan in de puinhopen op zoek naar mensen. Het is anders dan Haïti, daar zijn gebouwen in elkaar gestort, in Japan hebben de enorme hoeveelheden water er een grote vuilnisbelt van gemaakt. Auto’s, wasmachines, hout, alles is meegesleurd.”

Meer hierover in de Nieuwe Dockumer Courant van woensdag.

Gemeenten faliekant tegen opslag kernafval

Nuclear_Power_Plant_CattenoDOKKUM – Dorpen en gemeenten in het noordoosten en zuidwesten van Friesland zijn faliekant tegen de opslag van hoogradioactief afval.

,,Dit kin fansels net. Wy binne der poer op tsjin”, zegt wethouder Tytsy Willemsma van Dongeradeel. Zij reageert op een onderzoek van een adviesbureau naar de opslag. Vanuit Skarsterlân komt eenzelfde geluid.

Uit het onderzoek blijkt dat de diepe kleilagen in Dongeradeel en de Zuidwesthoek geschikt zijn voor ‘eeuwige’ dumping. Ook de ondergrondse zoutkoepel bij Ternaard is in beeld.

,,Wy binne klear foar útgebreide aksje”, zegt voorzitter Jelke van der Meer van Dorpsbelang Ternaard.

BRON: Leeuwarder Courant, 7 maart 2011     Lees hier het complete artikel.

Witte haas bij Ternaard

B82397336Z_1_201103_157247kTERNAARD – Bokke Waaksma (74) volgt al weken een witte haas. De albinohaas heeft rode ogen. Waaksma is jager, maar voelt niet de behoefte om het dier te schieten. ,,Libben fyn ik him moaier as dea.”

Een witte haas is een zeldzaamheid. Witte dieren komen wel voor in de natuur, maar dan heeft hun kleur gewoonlijk een functie als schutkleur. Deze haas kan zich in de zwarte akker en op het groene weiland niet verstoppen. Bokke Waaksma zag de witte haas enkele weken geleden voor het eerst. ,,Ik sjoch him alle dagen as ik in loopke meitsje mei de hûn. No bin ik al fyftich jier jager, mar dit hie’k noch noait sjoen.” Waaksma vermoedt dat het om een wijfje van ongeveer een jaar gaat.

B82397336Z_1_201103_157241k

Dongeradeel in beeld voor kernafval

De gemeente Dongeradeel is in beeld als een geschikte plek om kernafval op te slaan. Dit blijkt uit onderzoek van geologisch adviesbureau T& A Survey, dat in opdracht van Greenpeace een verkennend onderzoek deed. Ook is de ondergrondse zoutkoepel bij Ternaard en delen rondom het Lauwersmeer ideaal voor de opslag van het afval uit Nederlandse kerncentrales. Voor Friesland is verder ook de regio Zuidwest-Friesland in beeld.

Naast Friesland zijn er nog andere regio’s geschikt voor de opslag van afval. Dit betreffen locaties in Brabant en Gelderland. In deze gebieden voldoet de kleilaag ook aan de strenge eisen die het kabinet stelt voor de opslag van radioactief materiaal.

Het kernafval wordt momenteel nog opgeslagen in loodsen bij Vlissingen waar het maximaal honderd jaar mag staan. Het kernafval blijft eeuwenlang radioactief en moet daarom op een veilige wijze opgeslagen worden. De Europese Commissie wil binnenkort lidstaten verplichten om hun kernafval in eigen land op te slaan en op een veilige manier.

Verder lezen: Klik hier voor onderzoek