Zeer geslaagde bijeenkomst over zorglandschap Ternaard en omstreken

Op woensdag 4 juli j.l. werd er in dorpshuis Tunawerth een bijeenkomst georganiseerd voor Ternaard en de omliggende dorpen. Doel van deze avond was om met inwoners van gedachten te wisselen over de toekomstige ouderenzorg in en rondom Ternaard. De bijeenkomst werd bezocht door 52 personen uit het dorp en omliggende dorpen.

Nu verzorgingshuis Spiker eind 2018 gaat sluiten is het nodig om te komen tot een nieuwe vorm van ouderenzorg die voldoet aan de vraag en de wensen van deze tijd. Om een en ander verder in kaart te brengen en uiteindelijk te komen tot een conceptvoorstel, is bureau PAU uit Groningen ingehuurd door betrokken partijen. Dit zijn KwadrantGroep, De Friesland Zorgverzekeraar, wooncorporatie Thus Wonen, Gemeente Dongeradeel en de Wurkgroep Aldereinsoarch Ternaard.
Het project wordt geleid door dhr. Jan Kleine van bureau PAU. Samen met een team van deskundigen zal hij conceptplannen maken die ook praktisch uitvoerbaar zijn. Naast de projectgroep is er ook nog een stuurgroep. In beide groepen zitten vertegenwoordigers uit alle betrokken partijen.

Na een inleiding en presentatie over mogelijke woonvormen en oplossingen die elders al zijn gerealiseerd, werden de aanwezigen in vijf groepen van ongeveer tien personen ingedeeld. Per tafel werden de woon- en zorgwensen, suggesties en ideeën voor zorglandschap Ternaard en de kwaliteiten van het dorp besproken. Alles werd nauwkeurig genoteerd en na de sessie aan een eerste analyse onderworpen. Opvallend is wel dat de voorkeur uitgaat naar het realiseren van voorzieningen op de huidige locatie van Spiker. De verzamelde meningen/wensen/ideeën op deze avond worden meegewogen in het vervolgtraject van de projectgroep. Uiterlijk eind oktober worden de conceptplannen gepresenteerd. Tussentijdse vorderingen zullen waar mogelijk via diverse media met het dorp worden gedeeld. Deze avond werd over het algemeen door de aanwezigen als zeer constructief en positief ervaren.

link naar de Presentatie Dorpsbijeenkomst Ternaard 4 juli 2018

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/zeer-geslaagde-bijeenkomst-over-zorglandschap-ternaard-en-omstreken/
Twitter

Speurhulp gezocht voor Oane Talsme

Hierbij Oane zijn bericht:
Ik sykje nammen by trije foto’s dy’t flak nei de oarloch makke binne

Op foto 1 steane 5 minsken. De namme fan de man links ûnder is wol bekend; fan de oaren net.
Fan de measte minsken op de foto mei de Fryske flagge binne wol bekend, mar net dy fan’e flaggedrager en dan fan’e middelste rige net: de man mei de bril rjochts fan boargemaster Hoving; de soldaat links fan de boargemaster; dan komt Goasse Hiemstra en dan wer in ûnbekende.
Fan de tredde foto mei al dy minsken foar it Riedhús wol ik graach de namme fan de plysjeman witte.

Wa kin my helpe oan de nammen fan de neamde persoanen?

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/speurhulp-gezocht-voor-oane-talsme/
Twitter

Kind ouderpartij

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/kind-ouderpartij/
Twitter

Kansen voor zeldzame planten bij boeren Waadrâne

Het gebied langs de Waddenkust is zo uniek, dat er kansen ontstaan voor de bloei van zeldzame planten. Dat zei Bart Muntjewerf van het ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’ vrijdagavond tijdens een bijeenkomst van Agrarisch Collectief Waadrâne over natuurvriendelijke oevers.

Ruim tachtig belangstellenden waren vrijdagavond aanwezig tijdens de aftrap van het project ‘Randen van het Wad’. Met strowagens achter trekkers werden zij vervoerd naar de vogelakker en sloot bij Aesgemastate in Foudgum. Vol enthousiasme vertelde boer Sibma daar hoe hij de natuurvriendelijke oevers heeft aangelegd door een smalle strook langs de percelen af te graven. Aan de hand van gele plakstrips was te zien hoe de verschillende soorten planten nu al veel insecten aantrekken. Deze insecten dienen weer als voedsel voor de jongen van allerlei vogelsoorten.

Spandoeken Waadrâne
Om extra aandacht te vestigen op de aanleg van deze natuurvriendelijke oevers heeft de Waadrâne spandoeken geplaatst bij Brantgum en Ee, zo vertelde voorzitter Hans Kroodsma van het collectief vrijdag. ,,Op deze manier willen we laten zien dat er heel veel boeren zijn die keihard werken om de boerenlandvogels te beschermen. Van de negatieve berichtgeving in de media, over wat boeren allemaal fout doen, werden we de laatste tijd wat depressief. Juist daarom willen we zichtbaar maken wat wij doen om de natuur een handje te helpen’’, aldus Kroodsma.

Brakke ondergrond
Niet alleen boeren waren deze avond aanwezig, maar ook politici, vertegenwoordigers van het Wetterskip Fryslân, Ecolana en studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein. Bart Muntjewerf van het ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’ gaf uitleg over de pilot ‘Randen van het Wad’ waaraan vijf boeren meedoen. Zij leggen natuurvriendelijke oevers aan in het gebied tussen het Lauwersmeer en Sint Annaparochie. Dit doen ze door de kleibovenlaag enkele meters van de slootkant veel schuiner af te graven tot aan de waterlaag. ,,Langs de Waddenkust is de ondergrond vaak brak, waardoor er kansen zijn voor zeldzame planten, maar ook voor vissen zoals paling’’, legt Muntjewerf uit. Kroodsma voegde er aan toe dat het niet de bedoeling is om verzilting te stimuleren, maar juist deze brakke omstandigheden goed te benutten.

Unieke planten
Het project wordt vanaf het begin gevolgd door studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden, die vrijdag aanwezig waren om over hun bevindingen tot nu toe te vertellen. Zij hebben al unieke planten gesignaleerd, zoals zeebies en schedefonteinkruid. De komende jaren blijven de studenten in de gaten houden hoe de natuur zich langs deze oevers gaat ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de oeverranden ook bij andere boeren langs de Waddenkust worden aangelegd. De aanleg langs kleinere sloten wordt door het Wetterskip Fryslân, waar mogelijk, ondersteund. Froukje Grijpstra van het Wetterskip gaf vrijdag aan blij te zijn met de samenwerking.

Positief blijven
En zo ziet de voorzitter van Agrarisch Collectief Waadrâne meerdere lichtpuntjes om als collectief een bijdrage te leveren aan biodiversiteit en duurzaamheid. ,,We doen alles stap voor stap en blijven positief. Samenwerking is daarbij heel belangrijk. We zijn dan ook blij dat er deze avond zoveel verschillende betrokken organisaties aanwezig waren. Alle partijen zijn nodig om de natuurlijke verbinding te versterken. Dit alles in het belang van de boerenlandvogels en het leefmilieu voor mens en dier. Daar doen we het voor.’’

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/kansen-voor-zeldzame-planten-bij-boeren-waadrane/
Twitter

Uitnodiging Bijeenkomst Zorglandschap Ternaard

Woensdag 4 juli 2018 van 19.00 tot 21.00 uur
Dorpshuis Tunawerth
Aanmelden niet nodig

Wellicht heeft u het inmiddels al vernomen: in overleg met Gemeente Dongeradeel, KwadrantGroep, Thús Wonen, de Friesland Zorgverzekeraar en de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard is Jan Kleine van Bureau PAU aangesteld als projectleider voor Zorglandschap Ternaard.
Jan Kleine en zijn team gaan de komende maanden aan de slag met de uitwerking van een nieuw wonen-welzijn-zorg concept voor ouderen in Ternaard en omgeving, zodat ouderen zo lang mogelijk op een goede wijze in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Daarmee moet worden ingespeeld op de eerder aangekondigde sluiting van het oude woonzorgcentrum Spiker.
Op 4 juli is er om 19:00 uur in het dorpshuis Tunawerth een bijeenkomst voor bewoners en belangstellenden.
Tijdens de avond wordt u gevraagd actief mee te denken en ideeën aan te leveren: hoe ziet úw ideale ouderenvoorziening er uit? Welke oplossingen passen bij Ternaard? Door hierover mee te denken kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere uitvoering van het project.
U bent van harte welkom!

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/uitnodiging-bijeenkomst-zorglandschap-ternaard/
Twitter