Ternaard foar de Wyn geeft tegengas. U ook?

UPDATE: In navolging van de alarmerende berichten n.a.v. het rapport ‘De toekomst van de Waddenzee’ lanceert TfdW een nieuwe campagne. De UNESCO stimuleert de bescherming van Werelderfgoed. De Waddenzee staat zoals bekend ook op de Werelderfgoedlijst.

In Nederland heeft Economische Zaken een zorgplicht t.o.v. de Waddenzee. Met het toestaan van nieuwe boring en winning verzuimt zij die plicht. Door middel van het indienen van een klacht daarover bij de UNESCO, dient de organisatie van de Verenigde Naties EZ op dat verzuim aan te spreken. Om een zo sterk mogelijk signaal af te geven roepen wij dus iedereen op een voorbeeldbrief te ondertekenen en die op te sturen. Hoe meer klachten, hoe hoger de druk.

Het is moeilijk vechten tegen grote lichamen, maar een postzegel en een envelop kunnen een verschil gaan maken. Doe mee en laat de Waddenzee niet zakken. En Ternaard net zo min!
* Het adres in de brief is ook het adres voor op de envelop
* voor reacties, vragen en/of suggesties: ternaardfoardewyn@gmail.com

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS

Oproep voor alle examenkandidaten en (groot) ouders

Als kerk van Ternaard gaan onze gedachten uit naar alle jongeren die examens doen voor het voortgezet onderwijs in deze periode. Wij als kerkenraad wensen jullie veel succes!

Graag horen wij van jullie of van je familie hoe het je vergaat.
Want als de uitslag bekend is, brengen wij traditiegetrouw alle examenkandidaten een roos voor de examenperiode.

Door de veranderende wetgeving rondom privacy hebben wij vooraf geen informatie meer wie examen doen.
We hebben uw, jouw hulp nodig.
Doet uw kind, kleinkind of jij examen, geef dat aan ons door.

Dan is het mogelijk om kort na de uitslag iedereen een roos te brengen.
Doorgeven kan via de dominee, g.j.vandertogt@gmail.com of de jeugdouderling, c.willems@fcroc.nl.

Van harte aanbevolen en nogmaals veel succes!!

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS

95-jarige Brassband Euphonia geeft muzikaal cadeau aan dorp Ternaard

Zondagmiddag 7 mei stroomde dorpshuis Tunawerth in Ternaard helemaal vol met muziekliefhebbers. Vele dorpsgenoten hadden de uitnodiging van Euphonia aangenomen om samen met hun het 95-jarig jubileum van deze brassband te vieren.

Als muzikaal cadeautje aan het publiek, gaf de muziekvereniging olv dirigent Paulus de Jong deze middag een afwisselend koffieconcert. Na de statige concertmars Praise en het fraaie koraal The Day Thou Gavest, werd het grote werk Lord Tullamore opgevoerd. In dit uitdagende werk kwamen mooie Ierse melodieën naar voren. Daarna mocht Harmke Groen het publiek trakteren op de ingetogen bugelsolo Eyes of a Child.

De leerlingen van Euphonia mochten natuurlijk niet ontbreken op dit feestje. Inge, Jan Jacob, Geert, Savannah en Sybren speelden een aantal nummers waaronder de Walsenmedley en de American Medley. Mooi om te zien en te horen dat deze jeugdige blazers zo enthousiast spelen op hun instrument.

Na twee Spaanse uitstapjes in The Mask of Zorro en Children of Sanchez, was het tijd voor het slotwoord van voorzitter Wiebrig Reitsma. Wethouder én dorpsgenoot Pytsje de Graaf kwam naar voren om Euphonia namens het hele dorp te bedanken voor 95 jaar muziek in Ternaard. De heer Galluzi uit Ternaard had nog een prachtig cadeau voor de vereniging in de vorm van een zelfgemaakte ‘gouden oorkonde’. Na het spelen van de uitsmijter Calling Cornwall was het concert afgelopen. Euphonia gaat nu op naar het 100-jarig jubileum.

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS

STAND VAN ZAKEN ACTIES GASWINNING

De tijd gaat snel, en het lijkt alweer een hele poos geleden dat TfdW het tegengeluid een stem gaf. In die tijd is duidelijk geworden dat een ruime meerderheid van de Ternaarders tegen de voorgenomen gaswinning is. Die scepsis en twijfel verdienen het om gehoord te worden. Natuurlijk zijn er ook mensen die er neutraal in staan of boring en winning niet bezwaarlijk vinden. Geen probleem, zolang men elkaar respecteert en ieder zijn of haar mening gunt: uiteindelijk zijn wij met z’n allen het dorp!

OVERZICHT
Behalve het leggen van contacten met verschillende partijen, het verspreiden van posters en info, het ophangen van spandoeken (die @!#$%! wind), is het organiseren van een tegengeluid vooral een tactisch steekspel. Juridisch gezien is er namelijk niets tegen zulke plannen te doen. De staat gaat over de diepe ondergrond, en aangezien boring en winning zich daarin afspelen is het duidelijk hoe de kaarten liggen. Daar helpt geen verzet van provincie of gemeente tegen. Toch is het belangrijk dat juist die partijen zich uitspreken en stelling nemen. Net zoals het belangrijk is dat de burger, die tegen is, zich laat horen en zien.

De politiek kan namelijk druk gaan uitoefenen, net zoals maatschappelijke- en belangenorganisaties dat kunnen doen. Juist die dingen zijn wij mee bezig. Zo ligt de kwestie Ternaard/Waddenzee op de tafel van de kabinetsformatie. Er is een persoonlijke brief naar de directeur van de Shell verstuurd, met een dringend verzoek om van nieuwe winning af te zien. Er wordt binnenkort een actie richting Economische Zaken opgestart, d.m.v. het indienen van een klacht bij de UNESCO, beheerder van het Werelderfgoed. EZ verzuimt immers zijn zorgplicht die het voor de Waddenzee heeft. Het is de bedoeling dat voorbeeldbrieven worden verspreidt die iedereen zelf kan ondertekenen. En versturen, natuurlijk, het kost slechts een postzegel.

Verder is er goed contact met het DB van Wierum (daar worden ook posters verspreidt), volgt er overleg met het DB van Holwert en zijn we in gesprek met Groninger belangengroepen Houd Groningen Overeind en Laat Groningen Niet Zakken. Zij weten wat de gevolgen kunnen zijn, en volgen de situatie bij ons op de voet. We zijn ook bezig om te kijken wat de mogelijkheden zijn om enkelen van hen, Groningers uit het getroffen gebied, hierheen te halen om hun persoonlijke verhalen eens te horen. Als laatste maar zeker niet minste actie: er is een protestvideo in de maak, te verspreiden via social media. Volg de ontwikkelingen op facebook!

Al deze dingen kosten ontzettend veel tijd en energie. Maar het is het ons waard, omdat Ternaard het ons waard is. Net als de Waddenzee. En vooral onze kinderen. Zij verdienen een thuis op een bewoonbare planeet.

Ternaard foar de Wyn

Share and Enjoy:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • email
 • Hyves
 • LinkedIn
 • Live
 • NuJIJ
 • PDF
 • RSS