Krystmoansjongen

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/krystmoansjongen/
Twitter

Eerste plannen voor ‘zorglandschap’ Ternaard gepresenteerd

In Ternaard zijn op maandag 26 november de ideeën over de toekomst van de zorg in het dorp gepresenteerd. De aanwezige bewoners konden tijdens de bijeenkomst feedback en input geven op de plannen. De gemeente Dongeradeel, KwadrantGroep, Thús Wonen, de Friesland Zorgverzekeraar en de Wurkgroep Aldereinsoarch Ternaard hebben bureau PAU (samen met Specht Architecten en Estheticon gebiedseconomie) de opdracht gegeven een plan te ontwikkelen voor de zorg in Ternaard. Bureau PAU en de betrokken partijen gaan met de input uit het dorp aan de slag en werken de ideeën verder uit.

Om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen, actief kunnen blijven en zorg kunnen ontvangen als dat nodig is, is er een gezamenlijk plan voor een ‘woon-welzijn-zorglandschap’ Ternaard opgesteld. Uitgangspunt bij de plannen is de krachten te bundelen als het gaat om zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Professionals, vrijwilligers en mantelzorgers stemmen hun inzet af en zorgen er zo gezamenlijk voor dat de leefbaarheid in Ternaard verbeterd wordt.

Ouderenwoningen en ontmoetingsruimte
De ideeën voor het zorglandschap Ternaard gaan uit van een aantal moderne ouderenwoningen in een hof-vorm op het terrein van Spiker. In de plannen gaat het om woningen die levensloopbestendig zijn en er kan zorg aan huis verleend worden. In het plan is opgenomen dat er bij de woningen een ontmoetingsruimte komt voor onder meer dagopvang voor ouderen. Het buitenterrein zou geschikt gemaakt kunnen worden voor gezonde buitensport.

In het voorstel staat ook een tijdelijke ontmoetingsruimte op het terrein van Spiker. Deze tijdelijke ruimte kan gebruikt worden tot de permanente ontmoetingsruimte er is. Op deze manier blijft de dagopvang doorgaan en kunnen mensen uit het dorp elkaar op een vast plek blijven ontmoeten.

Onderzoek naar multifunctionele accommodatie
Ook wordt voorgesteld onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een concentratie van publieke accommodaties in het dorp, gecombineerd met de te realiseren ontmoetingsruimte.
Dat onderzoek houdt ook een studie in naar de mogelijkheid tot verplaatsing van het huidige dorpshuis naar het terrein van Spiker. Hier zouden dan ook activiteiten op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning kunnen plaatsvinden.

Hoe nu verder
Over de plannen voor de woningen, de ontmoetingsruimte en het dorpshuis is maandagavond met de aanwezigen gesproken. De input wordt gebruikt om het voorstel definitief te maken en een plan van aanpak te maken. Dat plan van aanpak wordt in december aan de opdrachtgevers aangeboden zodat die er een besluit over kunnen nemen.

klik op afbeelding voor meer informatie, indien link niet automatisch werkt is hier de handmatige link: http://ternaard.nu/wp-content/uploads/2018/11/boekje.pdf

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/woon-welzijn-zorglandschap-nije-spiker-ternaard-en-omgeving/
Twitter

Kerstpost/flessen actie World Servants

‘Hallo dorpsgenoten,
In de zomer van 2019 gaan wij (Renske Riemersma en Rebecca van den Berg) met World Servants naar Sierre Leona en Bolivia. Hiervoor voeren we actie met de actiegroep Dokkum, maar willen we ook graag actie voeren in Ternaard. Wij willen graag uw kerstpost bezorgen. U kunt bij ons uw kerstpost brengen en wij brengen deze in Ternaard rond, voor 50 cent per kaart.
Adressen: Holwerterdyk 7, 9145RK Ternaard en Hantumerwei 19, 9145CL Ternaard.

Ook hebben wij nog een flessenbonactie in de Spar van Ternaard, hier staat een bakje waar u uw flessenbonnetje kunt inleveren. Johannes Herder verdubbelt het opgehaalde bedrag!!

Alvast heel erg bedankt,
Renske Riemersma en Rebecca van den Berg’

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/kerstpost-flessen-actie-world-servants/
Twitter

Kamers te huur tot aan sloop Spiker

In dorpshuis Tunawerth in Ternaard is komende maandag 26 november een bijeenkomst over wonen, welzijn en zorg in Ternaard, na de sluiting van Spiker. Het bericht dat er na de verhuizing van de laatste bewoner uit Spiker en tot aan de sloop van het gebouw kamers in Spiker verhuurd gaan worden, heeft helaas voor onrust gezorgd. De kamers worden namens de KwadrantGroep verhuurd door het bedrijf Carex, een Fries bedrijf dat ruimtes in leegstaande panden verhuurd. De kamers worden verhuurd, onder meer om vandalisme en kraak te voorkomen, maar ook om de locatie tot het moment van de sloop netjes te houden, zowel binnen als buiten. De bovenste etage van Spiker blijft leeg. De komst van Carex zorgt er ook voor dat een aantal ruimtes in Spiker tot aan de sloop nog voor activiteiten gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de dagopvang.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/kamers-te-huur-tot-aan-sloop-spiker/
Twitter

Stichting Kerstfair opgericht

Krakende houtsnippers onder de schoenen, de geur van rook en hout uit vuurtonnen en sfeervol verlichte straten; het komt er allemaal weer aan want de tiende kerstfair van Dokkum is aanstaande. Maar liefst 100 kramen, zeven koren, een FOODplein op de Markt luisteren de stad in Dickensstijl dit jaar op. Met de groei van het evenement is ook de organisatie uitgebreid. Onlangs is de stichting Kerstfair opgericht.

De stichting heeft als doel de komende jaren voldoende financiële middelen te verwerven. Daarmee kan het het evenement zich op inhoud, omvang en uitstraling nog verder ontwikkelen. Het bestuur bestaat uit Focko Visser, Anneke Kooistra en Janneke Braaksma. Creatief brein achter de kerstfair blijft initiatiefneemster Nienke Nieuwhuis, samen met Klaas Kommery destijds initiatiefnemer van de Kerstfair. Met dank aan haar organisatietalent is het evenement de afgelopen jaren enorm gegroeid in omvang en bezoekersaantal. Al op de eerste editie wist ze 3.000 bezoekers naar Dokkum te trekken. De afgelopen editie waren dat er 20.000. De kerstfair in Dickensstijl in Dokkum wordt met recht één van de mooiste kerstfairs van Nederland genoemd.

De kerstfair in Dokkum vindt plaats op vrijdag 14 december van 13.30 tot 22.00 uur. Het decor voor de 10e kerstfair van Dokkum omvat honderden kerstbomen, lichtjes boven de straten, houtsnippers en brandende vuurtonnen, met de intimiteit van een magisch kerstdorp. Door de ongeveer 100 figuranten die in Dickensstijl langs de grachten en tussen de marktkraampjes lopen, waan je je even in het Londen van 1843, de tijd dat Dickens zijn ‘A Christmas Carol’ schreef. Leerlingen van ROC Friese Poort zijn wederom betrokken bij de organisatie.

Ook dit jaar ontvangt Dokkum de Kerstwensboom van Joris Linssen (KRO/NCRV) op de Zijl. Net zoals vele anderen werden ook zij verliefd op de kerstfair van Dokkum en komen graag weer. Naast de ongeveer 100 kramen met kerst- en winterwonen gerelateerde koopwaar is de oude binnenstad gevuld met de juiste sfeermakers zoals kerstengelen, Dickenstafereeltjes, een grote levende kerststal, koperblazers en koren. Wie liever luistert, kan terecht in de Grote kerk en de Sint Bonifatiuskerk, bij de korencarrousel. Het stadhuis is omgetoverd in Dickensstijl en is vanaf 15.00 uur opengesteld voor het publiek. Het zijn allemaal elementen die de kerstfair tot een sprookje maken met nog dat hele bijzondere kerstgevoel. Al tien jaar op rij.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/stichting-kerstfair-opgericht/
Twitter