Ternaard moet punten delen met Mulier (voetbalnieuws)

Na de afgelopen vrije zaterdag van Ternaard en waarbij het bericht uit Ferwerd kwam dat Wardy met 3 – 0 had gewonnen van naaste concurrent Arum, was de vreugde groot in het Ternaarder kamp. Echter zaterdagmiddag de gewone realiteit weer waarbij Ternaard afreisde naar Witmarsum waar het tegen de plaatselijke trots Mulier moest aantreden met in het achterhoofd dat de thuiswedstrijd nipt met 2 – 1 was gewonnen met toen een beter Mulier. Daarom waren de verwachtingen deze zaterdagmiddag ook hooggespannen en mocht van onderschatting geen sprake zijn. Trainer Kootstra miste deze middag de geschorste Jan Pieter Prins, maar kon verder over een fitte selectie beschikken. Op de bank begon hij met Teake Jan Keegstra, Arnold Kingma en Hayo Greydanus.
Het was half drie als scheidsrechter Vogelzang uit Mantgum voor het begin van de eerste helft floot en Ternaard mocht aftrappen en gelijk de aanval zocht waarbij Danny Post gevaarlijk op kwam en zijn tegenstander omspeelde om daarna bij de achterlijn de bal voor bracht, maar helaas de voorwaartsen van Ternaard kwamen te laat inlopen zodat Mulier kon uitverdedigen. Maar in de 4e min. dan wel de vroege voorsprong voor Ternaard als Nutte Cuperus met een prachtige pass Johannes Dijkstra op links weg stuurde en zag dat Danny Post goed was meegelopen op rechts en de bal prima mee gaf aan Danny die op zijn beurt de bal voor bracht op Gosse Reinder die prima de bal achter de doelman van Mulier schoot en zo Ternaard vroeg in de wedstrijd op 0 – 1 bracht. Zo trok Ternaard de wedstrijd naar zich toe en kreeg het prima kansen om de voorsprong uit te breiden, maar was het slecht in de afwerking. Zo ook in de 37e min. als een prachtige aanval over verschillende schijven bij Ternaard, was het Roel Hoekstra tenslotte die met een prachtig tikje de 0 – 2 maakte, maar helaas op advies van de grensrechter van Mulier werd het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Ja, en als je zelf niet scoort, dan was het in de 40e min. Mulier dat uit het niets zowaar op 1 – 1 kwam door Jesse van der Molen doordat deze speler te veel ruimte kreeg om daarna uit te halen. Rust derhalve 1 – 1.

Tweede helft
Na rust geen wijzigingen bij Ternaard dat nu moest zorgen om de wedstrijd naar zich toe te trekken en de kansen die men had gekregen, nu wel te verzilveren. In de 52e min. een mooie opgezette aanval van Ternaard die begon bij Remko van der Kooi die met een mooie crosspass Johannes Dijkstra bereikte die daarna goed op snelheid door ging en naar binnen kwam om uit te halen, maar helaas zijn inzet ging net over het Mulier doel. Hierna begon Ternaard iets te onrustig te spelen en kwamen passes niet goed aan en werd er wat te veel gepraat in de ploeg. Toch kreeg het ook wel kansen als eerst Jacob van der Veen zijn schot via de handen van de keeper van Mulier over het doel ging ten koste van een hoekschop die niets zou op leveren, en daarna was het Danny Post die de bal net voorlangs het Mulier doel schoot. Maar in de 68e min. dan wel opnieuw de voorsprong voor Ternaard als Diether de Jong op rechts met een mooie pass Jacob van der Veen op rechts bediende, was het Jacob van der Veen die zijn tegenstander uitspeelde en daarna de bal in de verste hoek van het Mulier doel schoot en zo Ternaard op 1 – 2 bracht.
Echter lang duurde de vreugde niet bij de Ternaarders, want in de 74e min. was het een speler van Mulier die zou doorbreken waarbij Roel Hoekstra hem net aantikte in het strafschopgebied van Ternaard en scheidsrechter Vogelzang niets anders kon doe dan Mulier een strafschop te geven. Deze werd feilloos in geschoten door Marc Burger die daar mee de stand op 2 – 2 bracht. Zo wisselde hierna in de 86e min. nog trainer Kootstra Gosse Reinder Kingma en bracht hij nog in Teake Jan Keegstra. Beide ploegen gingen nog voor de overwinning, en was het in de 89e min. Ternaard nog die een strafschop claimde daar een speler van Mulier hands maakte in zijn eigen strafschopgebied, maar scheidsrechter Vogelzang wilde van niets weten, waarna hij ook gelijk affloot in een wedstrijd waar Ternaard met name in de eerste helft te veel kansen had gemist. Gezien de totale wedstrijd een verdiend gelijk spel waar de meeste tevreden mee waren. Volgende week wacht thuis Tzummarum 14.30 uur.

7e Wylde Tulpentocht

Op zaterdag 24 augustus 2019 wordt voor de 7e keer de wandeltocht “de Wylde Tulpentocht” georganiseerd. Deze tocht is een prachtige tocht voor iedereen die van de natuur rondom de wadden houdt. De wandeltocht voert langs het wad en de dorpen rondom het dorp Ternaard.
Dit jaar zijn er drie compleet nieuwe routes uitgezet.
De start en finish zijn bij het dorpshuis Tunawerth, Aldbuorren 13, 9145 SE te Ternaard.

De afstanden die gelopen kunnen worden zijn : 40 km (start tussen 7.30-8.30 uur, inleg € 10,00), 20 km (start tussen 9.00-10.00 uur, inleg € 10,00), 10 km (start tussen 10.00-11.00 uur, inleg € 5,00). Kijk op www.wyldetulpentocht.nl voor meer informatie. Kinderen t/m 12 jaar moeten onder begeleiding van een volwassene lopen. Opgeven kan via wyldetulpentocht@gmail.com, betalen is bij de start. Ook kunt u zich nog bij de start opgeven.

Als je deze dag als vrijwilliger wilt helpen, dan kun je je opgeven bij Baukje Boltjes. Tel: 0519-571331

De ‘wylde tulpen’ steken weer hun kopjes omhoog.


Rond deze tijd steken in en rondom Ternaard massaal de
bostulpen hun kopjes weer omhoog. Vooral op de oude begraafplaats bij
de kerk zijn ze massaal aanwezig rond en tussen de grafzerken. Tussen
half april en de eerste weken van mei staan ze volop in bloei.
De bostulp (Tulipa sylvestris) is niet zoals op grond van de naam
verwacht zou mogen worden, in het bos te vinden. De bostulp is een
stinzenplant. In Nederland komen nog een kleine twintig stinzenplanten
voor. Dat zijn planten die eeuwen geleden gepoot zijn op landgoederen
en buitenplaatsen en die langzaam zijn verwilderd. Daarom worden ze in
Friesland ook ‘de wylde tulp’ genoemd.
De bostulp vormt na de bloei nieuwe bollen onder de grond. Omdat het
loof dan afsterft, ziet het kerkhof er na de spectaculaire
bloemenpracht enkele weken verwaarloosd uit. Volgens sommigen zouden de
bolletjes de graven zelfs laten verzakken, maar onderzoek heeft
uitgewezen dat daar geen sprake van is. In juni zijn alle sporen van
het wilde tulpenveld weer voor bijna een jaar verdwenen.

Uitnodiging dorpensessies investeringsagenda Ternaard

Doe mee aan de dorpensessies voor de Investeringsagenda

De gemeente Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ontwikkelen samen de Investeringsagenda Ternaard. Met deze Investeringsagenda legt de regio aan de minister van Economische Zaken & Klimaat (EZK) een pakket maatregelen en investeringen voor, die nodig zijn als de minister besluit tot gaswinning bij Ternaard. Omdat de mogelijke negatieve gevolgen van gaswinning een groter gebied treffen dan alleen de nabije omgeving rond het gasveld, wordt een investeringsagenda ontwikkeld voor een grotere regio. De overheden stellen de investeringsagenda samen met bewoners en belanghebbenden op. Dit proces wordt onafhankelijk begeleid door Partoer. Als de minister niet besluit om gaswinning toe te staan, is de investeringsagenda onverminderd actueel. De regionale overheden zullen dan in een ander tempo, met andere middelen en prioriteiten, uitvoering geven aan de agenda.

Op 11 maart jl. trapten we het Omgevingsproces Ternaard af in een vol dorpshuis Túnawerth. Inwoners en belanghebbenden praten in dit proces mee over de investeringen die nodig zijn als de minister voor gaswinning kiest. Dit kan bij de dorpensessies.

Partoer en de Friese overheden nodigen u van harte uit om op 11, 15 of 25 april 2019
aanwezig te zijn bij één of meerdere dorpensessies. Er zijn er drie en ze gaan per avond over
één ontwikkelingsthema:

  • 11 april Verzilting: Wat betekent mogelijke extra verzilting voor het gebied en hoe
    gaan we daarmee om? Hoe en wanneer?
  • 15 april: Energietransitie: Bij u thuis, in uw straat, uw dorp, in Noardeast-Fryslân.
    Hoe en wanneer?
  • 25 april: Sociaal economische vitaliteit: welke ontwikkelingsmogelijkheden zien we
    voor de korte en lange termijn in de dorpen en in het hele gebied? Hoe en wanneer
  • gaan we die mogelijkheden realiseren?

U kunt zich aanmelden voor een of meerdere dorpensessies via
www.partoer.nl/dorpensessies

Fryslân wer frij!

Op maandag 15 april wordt de bevrijding van Fryslân herdacht. De leerlingen van de hoogste groep van ’It Harspit’ zijn druk bezig met het voorbereiden van de herdenking. Zij schrijven verhalen en gedichten die worden voorgelezen bij het Monument in het Plantsoen, bij het graf van Albertus Nauta en bij de graven van de Geallieerden. In de kerk worden nog de namen genoemd van de (oud-) inwoners van Ternaard die in binnen- en buitenland zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het zou heel fijn zijn dat niet alleen de kinderen hierbij worden betrokken, maar ook ouders en andere belangstellenden. Tenslotte danken wij onze vrijheid mede aan hen die vielen.
We mogen op 15 april ook de vlag voluit laten wapperen! De kinderen vertrekken vanaf de school om 10:30 uur. Lopen jullie ook mee?


‘Stille Tocht’ op 4 mei
Zoals te lezen valt in de laatste ‘Thunawurd’ en op Ternaard.nu, zal er op 4 mei weer aandacht worden besteed aan de herdenking van de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook van gevallenen in latere oorlogen, wereldwijd.
Op zaterdag 4 mei verwachten we veel belangstellenden om 19:45u op Het Groene Hart (dat was in het verleden altijd bij Spiker) om de vlag halfstok te hijsen en vervolgens de Stille Tocht naar het Monument in het Plantsoen, het graf van Albertus Nauta en de graven van de Geallieerden te maken. We eindigen, zoals vanouds, met een korte bijeenkomst in de ‘Grutte Tsjerke’.
Er zullen ook deelnemers van ‘Keep Them Rolling’, die hun kamp op Het Groene Hart hebben opgeslagen, meedoen aan deze tocht.
Neem ook nu weer een bloemetje mee!