Vervolgbijeenkomst Omgevingsproces Ternaard

Op 12 maart 2018 informeren wij u graag over de uitkomst van de gesprekken met belanghebbenden bij het Omgevingsproces Ternaard. Dit is een vervolg op de startbijeenkomst van 4 december jl.

Dit omgevingsproces is gestart naar aanleiding van een vergunning aanvraag van de NAM voor het winnen van gas uit het Ternaard-veld. Aangegeven is toen dat belanghebbenden en organisaties actief betrokken worden bij het hele proces. Daarin zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden om te horen wat de zorgen, wensen en ideeën zijn voor de toekomst van de regio.

De avond wordt georganiseerd namens betrokken partijen bij het Omgevingsproces Ternaard: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie Fryslân, NAM, Wetterskip Fryslân en gemeente Dongeradeel.

Tijd en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 maart a.s. om 19.30 uur in Restaurant-Steakhouse ‘De IJsherberg’. Het adres is Harddraversdijk 1, 9101 XA te Dokkum. De inloop is vanaf 19.00 uur.

Aanmelden

In verband met het aantal belanghebbenden, vragen wij u zich vooraf aan te melden. Dit kan tot 8 maart a.s. U kunt zich, bij voorkeur, opgeven via de link: www.bit.ly/op-ternaard. Zo nodig kunt u zich ook aanmelden via het e-mailadres: d.boskma@ddfk.nl, of telefonisch via het nummer 0511 – 458 802. We ontvangen graag de volgende gegevens: naam, (eventueel) namens welke organisatie, telefoonnummer, e-mailadres, aantal personen.

Verhinderd
Bent u verhinderd op 12 maart? Geef uw e-mailadres door via d.boskma@ddfk.nl en wij zorgen dat u de informatie die op die avond gedeeld is, krijgt toegestuurd.

Documenten
Lees alle informatie over de gaswinning op de pagina Omgevingsproces Ternaarder Gasveld. Hier worden ook de bijbehorende stukken geupload wanneer deze beschikbaar zijn.

bron: www.dongeradeel.nl/gemeente-dongeradeel/2016-2017-2018_41721/item/vervolgbijeenkomst-omgevingsproces-ternaard

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/vervolgbijeenkomst-omgevingsproces-ternaard/
Twitter

Scenario’s geschetst voor ouderenzorg Ternaard

De toekomst van ouderenzorg en het verzorgingstehuis Spiker in Ternaard is al geruime tijd onderwerp van gesprek. De betrokken partijen vonden het belangrijk dat er verschillende scenario’s werden verkend. Eind 2017 heeft de gemeente Dongeradeel daarvoor in samenspraak met Wurkgroep Aldereinsoarch Ternaard, KwadrantGroep, Thús Wonen en De Friesland Zorgverzekeraar een opdracht gegeven aan Emme Groot van KAW adviseurs. KAW presenteerde de bevindingen van de verkenning op maandagavond 19 februari aan de betrokken partijen en dorpsbewoners. Het was een bewogen avond die leidde tot discussie. De partijen bespreken de komende weken het advies en bepalen samen de vervolgstappen voor ouderzorg in Ternaard.

Gezamenlijke verkenning

De betrokkenen hebben onder begeleiding van Emme Groot en Diet Hensums samen een intensief verkenningsproces doorlopen. De betrokkenheid was groot en diverse gesprekken hebben het onderlinge vertrouwen tussen partners verbeterd. Van daaruit zijn er gesprekken gevoerd over een duurzaam perspectief voor Ternaard en haar inwoners. Iedereen was het erover eens dat de zorg bereikbaar en beschikbaar moest blijven in Ternaard. Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen tot een eventuele opname noodzakelijk is. Alle betrokkenen hebben te kennen gegeven zich hiervoor maximaal te willen inspannen.
KAW heeft drie scenario’s verkend en adviseert daarnaast om samen met het dorp een leefbaarheidsvisie voor de langere termijn te maken. Zo is het goed om als dorp voorbereid te zijn op opgaven die voortkomen uit bevolkingskrimp.

Scenario 1: Wooneenheden in Spiker

In dit scenario worden er rond de dertig kleine zelfstandige wooneenheden gecreëerd in Spiker. Voor ontmoeting en gezelligheid wordt een gezamenlijke ruimte ingericht. Het is vanuit de optiek van KAW niet een toekomstbestendig scenario, vooral omdat het toevoegen van ongeveer dertig woningen niet verantwoord is in een dorp waar de bewonersaantallen in de toekomst zullen dalen.

Scenario 2: Aanpassen bestaande woningen

Binnen dit scenario wordt een aantal bestaande woningen geschikt gemaakt voor senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De zorginstellingen leveren thuiszorg en een actieve dorpsgemeenschap levert vrijwilligers voor hand- en spandiensten. Activiteiten vinden plaats in het dorpshuis en de gemeente levert de gebruikelijke diensten conform de WMO.

Scenario 3: ‘Nije State’

De Nije State is een zone voor wonen en zorg op de plaats waar vroeger de state ‘De Spijker’ stond. Hiervoor wordt een beperkt aantal levensloopbestendige woningen gebouwd door Thús Wonen. Een gezamenlijke ‘huiskamer’ zorgt voor een plek voor ontmoeting. De omgeving wordt rollatorvriendelijk ingericht en er ontstaat een geschikte verbinding tussen de Albertus Nautustrjitte, de huisartsenpost en de Nije State. Vrijwilligers uit het dorp willen zich inzetten voor activiteiten en gezelligheid. Door de nauwe samenwerking met KwadrantGroep en de gemeente worden voorwaarden gecreëerd voor goede zorg dichtbij. Dit is het voorkeursscenario vanuit KAW.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/scenarios-geschetst-voor-ouderenzorg-ternaard/
Twitter

Voetbal verslag

Ternaard met ruime cijfers langs GSVV.

Zaterdagmiddag dan eindelijk weer eens een competitie wedstrijd op eigen veld tegen GSVV al waren de velden s ‘morgens nog wel hard. En na de nederlaag bij Holwerd uit, wilde Ternaard vandaag iets recht zetten met een overwinning tegen GSVV dat altijd weer een lastige tegenstander is voor Ternaard.

Trainer Kootstra kon weer beschikken over Teake Jan Keegstra die echter op de bank begon samen met Simon Jan Dijkstra en Gerwin Wiersma. Janco Postma ontbrak deze middag wegens werk. Het was pupil van de week Tjesse van der Wal die even voor half drie de wedstrijdbal aangeboden door Schilder en behang bedrijf Jan de Vries, aanbood aan scheidsrechter Bootsma uit Witmarsum die hierna voor het begin van de eerste helft floot en Ternaard mocht aftrappen.

Het eerste gevaar kwam van Ternaard als in de 3e minuut Ternaard een vrije trap mag nemen die genomen werd door Roel Hoekstra die de bal bij de tweede paal brengt bij de op rechts staande Danny post die de bal helaas voorlangs schiet. Hierna is het GSVV dat een paar kleine mogelijkheden krijgt maar echt gevaarlijk gaat dat niet worden waarbij de voorhoede spelers vaak buitenspel stonden. Zo golft het spel op en neer met een GSVV dat dat veel de lange bal hanteert en een Ternaard dat te slordig speelt en in een te laag tempo om het GSVV lastig te maken. Maar in de 23e minuut is het GSVV dat er over links gevaarlijk uitkomt als GSVV speler Ytzen Durk de Vries prima op snelheid naar binnen komt en mag uithalen, waarbij de bal binnenkant paal het veld weer in stuit buiten bereik van keeper Anne Hellinga, waarna de verdediging van Ternaard de bal kan wegwerken. Dit was toch even schrikken bij Ternaard dat hierna beter in de wedstrijd komt en in de 34e minuut een prima kans voor Ternaard als uit een vrije trap die even buiten het zestien meter gebied van GSVV mag worde genomen door Jacob van der Veen die de bal goed in de bovenhoek van het GSVV doel schiet , maar ook heel fraai door de keeper van GSVV wordt gestopt. In de 36e minuut is het Remco van der Kooi die vanaf links alleen door kan gaan richting keeper van GSVV maar deze duikt op de bal net voor Remco zal uithalen. Waarbij de stand nog steeds in evenwicht blijft. En in de 38e minuut mocht Ternaard niet klagen als een inzet van een GSVV speler nog net voor de doellijn kan worden weg gehaald door een verdediger van Ternaard. Toch komt Ternaard in de 40e minuut op voorsprong als opnieuw Remco van der Kooi goed doorgaat en zijn man uitspeelt en daarna alleen op de keeper van GSVV afgaat en beheerst de 1-0 binnen schiet. Meteen hierna in de 42e minuut opnieuw een goede mogelijkheid voor Ternaard als Remco van der Kooi goed over links doorgaat en hierna de bal voorbrengt op de meegekomen Danny Post, maar zijn inzet verdwijnt over het doel van GSVV. Maar op slag van rust wordt het dan toch 2-0 door opnieuw Remco van der Kooi die op links wordt weg gestuurd en alleen voor de keeper van GSVV verschijnt en heel koelbloedig de bal achter de Doelman van GSVV schiet en zo Ternaard op een mooi moment op 2-0 brengt. Dit werd ook de ruststand.

Na rust geen wijzigingen in de ploeg van Ternaard dat moet toezien hoe in de 50e minuut GSVV een prima kans krijgt als een voorzet vanaf rechts bij de 2e paal wordt gebracht bij GSVV speler Gerrit Jagersma die vrij kan inkoppen maar de bal in de handen van keeper Anne Hellinga kopt. Dit had voor GSVV de aansluitingstreffer kunnen zijn. Maar hierna is het Ternaard dat de wedstrijd dicteert en kansen krijgt. Eerst is het Jitze de Beer die uit een snel genomen vrije trap er vandoor kan gaan en alleen voor de keeper de bal tegen hem opschiet, waardoor het nog steeds 2-0 blijft. Maar GSVV blijft loeren op een kans. In de 80e minuut wisselt trainer Kootstra de moe gestreden Remco van der Kooi en komt Teake Jan Keegstra voor hem in het veld. Zo wordt het in de 82e minuut 3-0 voor Ternaard als uit een voorzet van Danny Post, Jacob van der Veen kan uithalen en zo Ternaard op een 3-0 voorsprong zet. In de 86e minuut wordt het ook nog 4-0 als Gosse Reinder Kingma met een prachtige pass Danny Post wegstuurt die hierna uithaalt en de keeper van GSVV kansloos laat. In de 88e minuut wordt het ook nog 5-0 door opnieuw Danny Post. Scheidsrechter Bootsma laat GSVV nog wel aftrappen maar fluit hierna voor het einde van de wedstrijd en zo behaalde Ternaard een ruime overwinning op GSVV.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/voetbal-verslag/
Twitter

Workshops Hoorzorg in Spiker

Graag nodig ik inwoners en mantelzorgers van Ternaard en Omstreken uit voor Workshops Hoorzorg in Spiker in Ternaard op 20 maart van 13.30-16.00 uur.

Onze organisatie heeft besloten om de zorg voor doven en slechthorenden te verbreden en te verbeteren. Wij willen meer aandacht voor slechthorende cliënten:

 • Bevorderen van de communicatie.
 • Vergroten van de zelfstandigheid, eigen regie, en participatie.
 • Vergroten van kwaliteit van leven door gebruik te kunnen blijven maken van een belangrijk zintuig.

Daartoe willen wij ondersteuning bieden bij het signaleren van hoor problemen en kennis en kunde vergroten.

Uit onderzoek blijkt dat ouderen slechthorendheid accepteren als een probleem wat nu eenmaal bij de ouderdom hoort. Toch vereenzamen slechthorende mensen sneller en verliezen ze het contact met hun omgeving, participeren wordt moeilijk. Om de eigen regie van onze cliënten te versterken willen we ons juist ook op hen richten.

Graag wil ik u dan ook uitnodigen, samen met onze verzorgenden, verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, vrijwilligers en mantelzorgers uit voor een educatief programma. Het team Oorizon verzorgt deze middag d.m.v. korte workshops in carrouselvorm van 20 tot 25 minuten. U zult dan in vogelvlucht kennis nemen van de verschillende invalshoeken rondom slechthorendheid.

Inhoud workshops:

 • Zelf ervaren hoe het is om slechthorend te zijn.Hoe signaleer je slechthorendheid en hoe benader je iemand met slechthorendheid?
 • Welke ondersteunende hulpmiddelen zijn er en hoe kan een cliënt deze uitproberen?
 • Welke eenvoudige ondersteunende gebaren kun je gebruiken bij slechthorendheid.
 • Hoe verzorg je een gehoorapparaat.
 • U kunt zich opgeven vóór 6 maart bij Rennie Kramer. Aanwezig van maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur. Telefoonnr. 0519-574110 of e-mail: rennie.kramer@elkander.frl

  Tot ziens op dinsdag 20 maart om 13.30 uur in de grote zaal in Spiker.

  Rita Schipper, Manager Wonen, Welzijn en Zorg Locatie Spiker

  Please follow and like us:
  Follow by Email
  Facebook
  Google+
  http://ternaard.nu/workshops-hoorzorg-in-spiker/
  Twitter

Radio/TV debuut Shantykoor “de Admiraliteitssjongers” Dokkum

Op vrijdagmiddag 23 februari a.s. heeft het Dokkumer shantykoor “de Admiraliteitssjongers” haar debuut op radio en tv in het programma Noardewyn Live. Het populaire programma van Omrop Fryslân, wordt gepresenteerd door Willem de Vries, beter bekend als Willem Wâldpyk. Een fantastisch programma, waar in drie uren tijd, enorm veel gebeurt. Eigenlijk is niks te gek in Noardewyn Live. Het koor is uitgenodigd door Radio/TV Fryslân om een aantal nummers te komen zingen en spelen. Tussen de optredens door zijn er nog de nodige interviews. Kortom…, wat een bruisend programma, boordevol verrassingen en muziek. Het is voor het koor de eerste keer dat ze te zien zijn bij Omrop Fryslân. Willem de Vries maakt al jaren het muziekprogramma Noardewyn en heeft daarvoor zelfs de Friese Popprijs van Friesland Pop gewonnen.

Shantykoor de Admiraliteitssjongers is een koor wat traditionele shanty’s en zeemansliederen zingt en heeft een 45-tal leden. Onder leiding van dirigent Ridzert Beetstra en begeleiding van vier accordeonisten, een fluitiste en percussionist repeteert het koor drie keer per maand. Bij enkele nummers speelt de dirigent mee op gitaar. Er worden regelmatig nieuwe nummers ingestudeerd en één daarvan zal in het programma worden gezongen. Het betreft het nummer ‘Skûtsjesilen’ van de Bounty Hunters met zanger Johannes Rypma en is geschreven als een eerbetoon aan de Friese Skûtsjes. Het nummer gaat over de spanning van het zeilen, het samenzijn van de bemanning en natuurlijk het feest na afloop met een goed glas bier. Johannes Rypma haalde in 2012 moeiteloos een finaleplaats in The Voice of Holland voor het team Nick & Simon. Dirigent Beetstra heeft een eigen draai aan het nummer gegeven en heeft vooraf contact gehad met bandlid Robin Lammers. De band zal vast erg nieuwsgierig zijn naar de versie van het shantykoor want ook voor hen zal het vrijdagmiddag de eerste keer zijn dat ze het horen. Het tweede nummer wat in het programma zal worden gezongen en gespeeld is het bekende “Cliff’s of Moher” van de Friestalige troubadour Gurbe Douwstra.

Luistert en kijkt u ook op vrijdagmiddag 23 februari a.s.? Houdt u ook zo van zingen en mist u de gezelligheid van een shantykoor? Voor nieuwe koorleden is altijd plaats, informatie en contact via de website www.shantykoordokkum.nl

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/radio-tv-debuut-shantykoor-de-admiraliteitssjongers-dokkum/
Twitter