Subsidie voor energiebesparing

DOKKUM – Particuliere woningeigenaren in Fryslân die hun huis energiezuiniger willen maken kunnen duizend euro subsidie krijgen van de provincie Fryslân. De provincie stelt hiervoor in totaal 1,1 miljoen euro beschikbaar.

Het landelijke energiebesparingsprogramma Meer Met Minder voert de regeling uit. De subsidie moet worden aangevraagd via een Meer Met Minder-aanbieder. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. De voorwaarden van de regeling staan op www.meermetminder.nl.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/subsidie-voor-energiebesparing/
Twitter

Lancering campagne Mijn ideale bus

B82427927Z_1_201105_169974k

LEEUWARDEN – Wat is jouw ideale bus? Deze vraag staat centraal in de jongerencampagne Mijn ideale bus die is gelanceerd door gedeputeerde Johannes Kramer. Op de website www.mijnidealebus.nl kunnen jongeren aangeven hoe zij het openbaar vervoer in Fryslân willen verbeteren. De provincie Fryslân, opdrachtgever van het OV, neemt de ideeën mee in de afspraken die ze maakt met de vervoersbedrijven. De campagne duurt tot 19 mei.

Gedeputeerde Kramer lanceerde de website in een Amerikaanse schoolbus die studenten naar Stenden en NHL Hogeschool bracht. Hij vroeg studente Melissa om als eerste haar mening te geven. Haar top drie was wifi, een bus die vaker rijdt en stopcontacten in de bus.

Op de website geven jongeren in drie stappen aan hoe hun ideale bus en ideale route eruit zien. Van iedereen die meedoet, wordt de naam op lijn 12 geplaatst. Dit is de bus die naar Stenden en NHL Hogeschool rijdt. De hoofdprijs is een geheel verzorgde reis in een VIP-bus naar Beachrockers. Daarnaast krijgt de winnaar 10 vrijkaartjes voor het Friese dancefestival.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/lancering-campagne-mijn-ideale-bus/
Twitter

Oranje Fonds steunt jeugdhonk Raard

RAARD – Het Oranje Fonds heeft 5000 euro toegekend aan de bouw van het jeugdhonk in Raard. Dit bedrag komt bovenop de 70.000 euro subsidie van de gemeente voor dit project.

Vanuit de gemeente is nadrukkelijk de wens uitgesproken om het jeugdhonk onder dak te brengen bij het dorpshuis De Nije Pôle. Om de jongeren zelf bewust te laten worden van de enorme investering die ten behoeve van hun wordt gedaan, zijn er ondertussen twee informatiebijeenkomsten georganiseerd door het bestuur. Hierin is ook de zelfwerkzaamheid aan de orde gekomen. In een kleine gemeenschap is het saamhorigheidsgevoel groot en is de financiële input door zelfwerkzaamheid begroot op 5000 euro.

Een aantal vrijwilligers in de leeftijd van 16 – 23 jaar zullen onder begeleiding werkzaamheden uitvoeren en hebben hun toezegging al gegeven. Vanwege de locatie op de oorspronkelijke terp van Raard is er momenteel een archeologisch onderzoek gaande waardoor de bouw vooralsnog rond oktober van dit jaar kan starten.

In 2009 heeft de gemeente Dongeradeel haar jongerenbeleid met betrekking tot de jeugdhonken aangescherpt. In deze beleidsmaatregel is bepaald dat er per 1 januari 2010 niet langer een gedoogbeleid gevoerd wordt voor jeugdhonken. Deze veelal uit omgebouwde caravans bestaande illegale onderkomens, zijn vanwege de openbare orde/ jeugdgezondheidszorg en veiligheid niet langer toegestaan.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/oranje-fonds-steunt-jeugdhonk-raard/
Twitter

Aanleg bypass voor het maken van nieuwe rotonde

Bij Holwerd wordt sinds vandaag druk gewerkt aan het maken van een bypass, om het aanleggen van een rotonde mogelijk te maken.
Verkeer richting Leeuwarden zal hiervan de nodige hinder ondervinden.
Zie ook onze eerdere berichtgeving hieromtrent.

Onderstaande foto is gemaakt door Jan van der Velde
bypass

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/aanleg-bypass-voor-aanleg-nieuwe-rotonde/
Twitter

Waterschappen nemen maatregelen tegen droogte

DEN HAAG – Verscheidene waterschappen in Nederland bereiden maatregelen voor wegens de aanhoudende droogte, zei een woordvoerder van de Unie van Waterschappen maandag.

m1dzq3saxo81Een van de maatregelen is het instellen van beregeningsverboden. Dat betekent dat agrariërs geen water uit oppervlaktewater mogen halen om land en weiland te besproeien. ”Het is nog niet zover, maar het zit er aan te komen als de droogte nog langer aanhoudt.”

Hoogheemraadschap Rijnland is bezig de aanvoer te regelen van zoet water uit het IJsselmeer om verzilting van het oppervlaktewater in het gebied (rond Gouda en ten noorden van Den Haag tot Amsterdam) te voorkomen.

Gewassen

”Te zout water is slecht voor de gewassen”, aldus de woordvoerder. Door de lage waterstand in de Rijn is de weerstand tegen het binnenstromen van zout water vanuit de Noordzee afgenomen.

Van noodsituaties is volgens de woordvoerder nog nergens sprake. Volgens het weerinstituut KNMI zal de droogte nog enige tijd aanhouden. Ook de komende dagen wordt geen neerslag van betekenis verwacht.

© ANP

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/waterschappen-nemen-maatregelen-tegen-droogte/
Twitter