Politie neemt rijbewijzen in

B82365321Z_1_20110417125622_000 GV67DO4U_2LEEUWARDEN – De politie Fryslân heeft zaterdagnacht maar liefst acht rijbewijzen in beslag moeten nemen.

Drie keer vanwege te hard rijden en vijf keer omdat de desbetreffende automobilist teveel drank op had.

Zo reed op de Opperhaudmare in Ureterp een 45-jarige automobilist uit Gorredijk met zijn auto tegen de boom. De toegesnelde politie nam een blaastest af, waaruit bleek dat hij bijna vier keer de toegestane drankpromillage ophad.

De grootste snelheidovertreding was op de N31 ter hoogte van Pingjum.
Een 39-jarige automobilist uit Schiedam, reed 171 kilometer per uur waar 100 kilometer per uur is toegestaan.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/politie-neemt-rijbewijzen-in/
Twitter

Teloarstelling oer wynmûnen

1A7CCDE826533FC5C176B51BAB224DCADe ynisjatyfnimmers fan seis grutte wynturbines by Mitselwier kinne it noch net leauwe dat it park net trochgiet. De nije kolleezjepartijen PvdA, CDA en FNP fine dat der wat harren oanbelanget gjin wynmûnen komme meie by Mitselwier, Gerkeskleaster en Reduzum. By Mitselwier is njoggen jier oan ‘e plannen wurke. Der is twa oant trije ton oan jild yn stutsen.
De tsjinstanders yn Metselwier binne út ‘e skroeven mei it stânpunt fan it nij kolleezje fan deputearre steaten.

Omrop Fryslân Harkje nei it lûdsfragmint

Bron: Omrop Fryslan

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/teloarstelling-oer-wynmnen/
Twitter

Nieuwe coalitie schrapt windmolens platteland

B82365076Z_1_20110415183927_000 GU87DL9H_1LEEUWARDEN – Nieuwe windmolenparken bij Metslawier, Reduzum en Gerkesklooster zijn taboe verklaard door het nieuwe college van gedeputeerde staten.

FNP-aanvoerster Annigje Toering meldde dit vrijdag trots als een van de wapenfeiten van de FNP, die samen met PvdA en CDA het dagelijks bestuur van deze provincie vormt tot 2015. ,,Dit is in earste stap nei yn wynmûnefrij plattelân.”

 

(Nieuwe berichten op deze site worden automatisch kenbaar gemaakt via Twitter #Ternaardnu. Wilt u hiervan melding op uw Twitter Account, volg dan Ternaardnu op twitter.)

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/nieuwe-coalitie-schrapt-windmolens-platteland/
Twitter

Niet meer met 98 op de teller door Hantum

B82419987Z_1_201104_165856k B82419987Z_1_201104_165858k
B82419987Z_1_201104_165867k B82419987Z_1_201104_165869k

HANTUM – Bij een verkeerscontrole door Veilig Verkeer Nederland in Hantum werd onlangs een automobilist betrapt met 98 op de teller. Dorpsbelang wil graag dat de gemeente maatregelen neemt, maar Dongeradeel heeft daar geen geld voor. Dorpsbelang, VVN, de politie en de scholen hielden daarom vrijdagmiddag een grote actie voor de oudste leerlingen van basisschool De Fjouwerhoeke.

De kinderen keken hoe auto’s werden gelaserd, ze spraken met bestuurders en ze leerden van alles over remmen en de remweg. Vooral de kinderen die mee mochten rijden, waren onder de indruk. Instructrice Lia Schutte had dan ook als eerste de kinderen gevraagd die normaal nooit de gordel omdoen. ,,Ze merken hoe groot de kracht is die dan vrijkomt.” Dorpsbelang hoopt via de jeugd ook de ouders te bereiken. ,,De hurdriders blike faak de minsken út de streek sels te wêzen”, verzucht voorzitter Taeke Sijens van Dorpsbelang.

Meer hierover in de maandageditie van het Nieuwsblad Noordoost-Friesland.

FOTO’S FOKKE WESTER

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/niet-meer-met-98-op-de-teller-door-hantum/
Twitter

Holwerd: Drie leraren weg bij Ploos van Amstel

B82419690Z_1_201104_165752k

HOLWERD – Cor Wiersma, Thys van der Veen en Hanneke Hiddema-Wijnja verlaten dit jaar alledrie de christelijke basisschool Ploos van Amstel in Holwerd. Zij kijken terug op een mooie tijd, maar maken zich ook zorgen over de toekomst.

Voor een uitgebreid interview met deze twee meesters en juf, zie het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 15 april.

FOTO KLASINA VAN DER WERF

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/holwerd-drie-leraren-weg-bij-ploos-van-amstel/
Twitter