Noordoost-Fryslân moet 2,3 miljoen neertellen

Dokkum – De fusie van de sociale werkvoorzieningen Trion en Oostergo begint direct met een financieel tekort. Dit bleek gisteravond in de raadscommissie van de gemeente Dongeradeel.

Omdat de werkvoorziening een gemeenschappelijke regeling wordt van vier gemeenten, moeten die het tekort betalen. De gemeente Dongeradeel had zo’n twee ton gereserveerd voor eventuele tegenvallers van Oostergo. Nu blijkt echter dat de gemeenten samen bijna 2,3 miljoen euro moeten neertellen. Daarvan komt 975.000 voor rekening van de Dongeradeel; Kollumerland en Dantumadiel betalen elk een half miljoen en de gemeente Ferwerderadiel de rest.

Op dit moment is Oostergo nog de sociale werkvoorziening voor de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel, Ameland en Schiermonnikoog. De beide eilanden stapten eerder al uit de gemeenschappelijke regeling uit vrees voor financiële tegenvallers. Trion is dat voor de gemeenten Kollumerland en Dantumadiel. De twee zijn de kleinste zelfstandige SW-bedrijven in Fryslân. Na de fusie gaan ze verder onder de naam NoardEast Fryslân. De redenen voor de fusie zijn dat de bedrijven slagvaardiger, professioneler en financieel minder kwetsbaar worden. Eén sterk werk-/leerbedrijf heeft volgens wethouder Boorsma een gezond toekomstperspectief.

Rijksbezuinigingen

Net als bij Caparis, een ander SW-bedrijf in Fryslân, heeft het Noordoostelijke fusiebedrijf te kampen met een forse bezuiniging van het rijk. Per werkplek gaat de rijksbijdrage 1300 euro per jaar naar beneden. Ook de recessie speelt nog een rol.

Alma Klaassens-Fennema (ChristenUnie): ,,Ik fyn it belachelik dat it ryk dit docht.” Wat haar betreft gaat er een delegatie naar Den Haag om een signaal af te geven. Lenie Lap (Algemeen Belang Dongeradeel): ,,We kinne der hinne, mar it kin natuerlik ek fia de mail of mei LinkedIn.”

Het is de bedoeling dat de fusie van de beide SW-bedrijven in mei definitief wordt.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/noordoost-frysln-moet-23-miljoen-neertellen/
Twitter

Jeugdsoas siket nij bestjoer

dehingelDe jeugdsoas fan Ternaard is op syk nei in nij bestjoer. It âlde bestjoer is opstapt omdat se de saak net mear ûnder kontrôle hiene. Der komt no op inisjatyf fan de gemeente in byienkomst mei de jeugd om te praten oer hoe no fierder.
Doarpsbelang Ternaard sil yntusken op syk nei nije frijwilligers. Want jeugdsoas de Hingel is belangryk foar it doarp.

Omrop Fryslân Ellen Tabak, foarsitter Doarpsbelang …
Omrop Fryslân Besjoch it fideofragmint

Bron: Omrop Frylân

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/jeugdsoas-siket-nij-bestjoer/
Twitter

Godshuis wordt woonhuis

B82418790Z_1_201104_165222k B82418790Z_1_201104_165223k

DOKKUM – De Oosterkerk en het voormalige Damgebouw op de hoek van de Oostersingel en de Dam worden op dit moment van binnen kaal gemaakt. De sloop van het interieur is nodig om straks te kunnen beginnen met de bouw van appartementen in het voormalige godshuis.

In totaal komen er 23 appartementen, die door de J.P. van den Bentstichting worden gebruikt voor de huisvesting van mensen met en lichte tot ernstige verstandelijke handicap. De bouw wordt uitgevoerd door Dijkstra/Draisma. Het uiterlijk van de kerk blijft voor het grootste deel bewaard.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/godshuis-wordt-woonhuis/
Twitter

Controle gasleidingen in Noordoost-Friesland

DOKKUM – Medewerkers van Joulz Dokkum gaan het komende half jaar het ondergrondse netwerk van gasleidingen controleren op lekkage in Noordoost-Friesland. Dit wordt gedaan met behulp van speciale apparatuur, het zogenaamde gasdetectieapparaat. Hiermee worden gaslekken in hoofdleidingen langs de wegen en de aansluitleidingen naar de woningen preventief opgespoord. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van een tablet pc met GPS (Global Position System) om de juiste positie van de leidingen te bepalen.

Uiteraard worden de gevonden lekken zo spoedig mogelijk gerepareerd. Ieder jaar wordt een gedeelte van het hoofd- en dienstleidingnet van Stedin Dokkum preventief op gaslekkages onderzocht. Deze zomer zijn de medewerkers te vinden in de gemeenten Tytsjerksteradiel en een gedeelte van Dantumadiel.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/controle-gasleidingen-in-noordoost-friesland/
Twitter

Kunst uit woede in Dokkumer bieb

MOUNENAFFICHE

DOKKUM – In de Bibliotheek Dokkum is tot en met 14 mei de expositie ‘Mounen yn Dongeradiel?’ te zien, met werk van Gunnar Daan, Gerrit Breteler, Pyr Bosma en Barteld Evenhuis. De expositie is bedoeld als protest tegen de plannen van de gemeente Dongeradeel om zes megewindturbines te plaatsen langs de Lauwersseewei tussen Dokkum en Metslawier.

De werken zijn te bezichtigen dinsdag tot en met vrijdag van half tien tot half zes, maandagmiddag van half twee tot half zes, maandag-, dinsdag- en vrijdagavond van half zeven tot half negen en zaterdags van tien tot een.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/kunst-uit-woede-in-dokkumer-bieb/
Twitter