Jeugdsoas siket nij bestjoer

dehingelDe jeugdsoas fan Ternaard is op syk nei in nij bestjoer. It âlde bestjoer is opstapt omdat se de saak net mear ûnder kontrôle hiene. Der komt no op inisjatyf fan de gemeente in byienkomst mei de jeugd om te praten oer hoe no fierder.
Doarpsbelang Ternaard sil yntusken op syk nei nije frijwilligers. Want jeugdsoas de Hingel is belangryk foar it doarp.

Omrop Fryslân Ellen Tabak, foarsitter Doarpsbelang …
Omrop Fryslân Besjoch it fideofragmint

Bron: Omrop Frylân

Godshuis wordt woonhuis

B82418790Z_1_201104_165222k B82418790Z_1_201104_165223k

DOKKUM – De Oosterkerk en het voormalige Damgebouw op de hoek van de Oostersingel en de Dam worden op dit moment van binnen kaal gemaakt. De sloop van het interieur is nodig om straks te kunnen beginnen met de bouw van appartementen in het voormalige godshuis.

In totaal komen er 23 appartementen, die door de J.P. van den Bentstichting worden gebruikt voor de huisvesting van mensen met en lichte tot ernstige verstandelijke handicap. De bouw wordt uitgevoerd door Dijkstra/Draisma. Het uiterlijk van de kerk blijft voor het grootste deel bewaard.

Controle gasleidingen in Noordoost-Friesland

DOKKUM – Medewerkers van Joulz Dokkum gaan het komende half jaar het ondergrondse netwerk van gasleidingen controleren op lekkage in Noordoost-Friesland. Dit wordt gedaan met behulp van speciale apparatuur, het zogenaamde gasdetectieapparaat. Hiermee worden gaslekken in hoofdleidingen langs de wegen en de aansluitleidingen naar de woningen preventief opgespoord. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van een tablet pc met GPS (Global Position System) om de juiste positie van de leidingen te bepalen.

Uiteraard worden de gevonden lekken zo spoedig mogelijk gerepareerd. Ieder jaar wordt een gedeelte van het hoofd- en dienstleidingnet van Stedin Dokkum preventief op gaslekkages onderzocht. Deze zomer zijn de medewerkers te vinden in de gemeenten Tytsjerksteradiel en een gedeelte van Dantumadiel.

Kunst uit woede in Dokkumer bieb

MOUNENAFFICHE

DOKKUM – In de Bibliotheek Dokkum is tot en met 14 mei de expositie ‘Mounen yn Dongeradiel?’ te zien, met werk van Gunnar Daan, Gerrit Breteler, Pyr Bosma en Barteld Evenhuis. De expositie is bedoeld als protest tegen de plannen van de gemeente Dongeradeel om zes megewindturbines te plaatsen langs de Lauwersseewei tussen Dokkum en Metslawier.

De werken zijn te bezichtigen dinsdag tot en met vrijdag van half tien tot half zes, maandagmiddag van half twee tot half zes, maandag-, dinsdag- en vrijdagavond van half zeven tot half negen en zaterdags van tien tot een.

Woningbouw op historisch dieptepunt

DEN HAAG – In 2010 zijn bijna 56.000 nieuwe woningen opgeleverd, dat is ruim 32 procent minder dan in 2009. Er zijn vooral minder koopwoningen opgeleverd.

m1dzralags2oDat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag publiceerde.

Het aantal nieuw gebouwde woningen in 2010 is het laagste aantal sinds 1952. In dat jaar werden ruim 54.000 woningen opgeleverd. De top werd bereikt in 1974 met 155.000 woningen.

Er zijn in 2010 bijna 40 procent minder koopwoningen opgeleverd en bijna 16 procent minder huurwoningen dan in 2009. De zeer grote daling van het aantal opgeleverde koopwoningen hangt samen met de onzekerheden op de woningmarkt.

Bouwvergunning

Niet alleen is het aantal gereedgekomen woningen afgenomen, ook het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, was in 2010 aanzienlijk lager dan het jaar daarvoor. In 2010 zijn voor ruim 61.000 woningen bouwvergunningen verleend, bijna 16 procent minder dan een jaar eerder. De daling doet zich zowel bij huur- als koopwoningen voor.

De ontwikkeling van het aantal verleende bouwvergunningen verschilt aanzienlijk per provincie. Zo werden in de provincie Utrecht 13 procent meer vergunningen verleend en was dat in Flevoland 55 procent lager.

In totaal bestond de Nederlandse woningvoorraad eind 2010 uit ruim 7,2 miljoen woningen.

© ANP