Uitnodiging Bijeenkomst Zorglandschap Ternaard

Woensdag 4 juli 2018 van 19.00 tot 21.00 uur
Dorpshuis Tunawerth
Aanmelden niet nodig

Wellicht heeft u het inmiddels al vernomen: in overleg met Gemeente Dongeradeel, KwadrantGroep, Thús Wonen, de Friesland Zorgverzekeraar en de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard is Jan Kleine van Bureau PAU aangesteld als projectleider voor Zorglandschap Ternaard.
Jan Kleine en zijn team gaan de komende maanden aan de slag met de uitwerking van een nieuw wonen-welzijn-zorg concept voor ouderen in Ternaard en omgeving, zodat ouderen zo lang mogelijk op een goede wijze in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Daarmee moet worden ingespeeld op de eerder aangekondigde sluiting van het oude woonzorgcentrum Spiker.
Op 4 juli is er om 19:00 uur in het dorpshuis Tunawerth een bijeenkomst voor bewoners en belangstellenden.
Tijdens de avond wordt u gevraagd actief mee te denken en ideeën aan te leveren: hoe ziet úw ideale ouderenvoorziening er uit? Welke oplossingen passen bij Ternaard? Door hierover mee te denken kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere uitvoering van het project.
U bent van harte welkom!