Update feestcommissie

Maandag 11 juni zijn we voor de 3e keer bij elkaar geweest als bestuur. Er is veel besproken, en het Dorpsfeest programma wordt al steeds duidelijker. Hier onder een tipje van de sluier.

• datum 13,14,15, en 16 juni 2019
• thema: zon, zee en…………
• bonte avond
• met elkaar eten
• sport en spel voor jong en oud
• kinderdisco
• versierde wagens
• muziek
• matinee
• koffie drinken
• enz enz enz

Wij gaan dit feest organiseren met werk groepjes. Er hebben zich al wat vrijwilligers aangemeld, echt super. Maar om een onvergetelijk feest met elkaar te organiseren hebben wij nog meer vrijwilligers nodig.
Opgeven graag via feestcommissie@ternaard.nu of bij het bestuur.

Hendrik Bauke, Klaas Johan, Gerben, Thea, Kim, Wietske of Aleida