Welkom, God nodigt je uit

Zondag 2 maart vond de jaarlijkse Wereldgebedsdag plaats in de Grutte Tsjerke van Ternaard. De kerk was prachtig aangekleed met kleuren en de sfeer van het themaland van dit jaar: Slovenië. Bij binnenkomst werd iedereen verwelkomd met koffie, ranja, wat lekkers en een kleurplaat. In de dienst vertelden dames uit de gemeente (zogenaamd uit de Slovenië) over hun situatie, ervaringen en hun leven met God in hun land. God zorgt voor iedereen, ook voor de onderdrukte Romaburgers in het land, zij worden in Slovenië nog steeds als tweederangs burger gezien. De dienst werd ondersteund de videoschermen met daarop een fotopresentatie van het land. De collecte in deze dienst, en de andere wereldgebedsdagdiensten in was bestemd voor drie projecten in Slovenië, ASPI-centrum, Een blijf van mijn lijf huis voor moeders en voor een Roma project in Pusca.
Tijdens e dienst werd er door de kinderkerk ook nog aandacht gevraagd voor het project; Geef ons dagelijks brood. Vanwege de komende Biddag.