Wijkbeheer

Heeft u een melding, wens, klacht of gewoon een vraag over de inrichting en/of het onderhoud van uw wijk dan kunt u contact opnemen met de servicetelefoon van het wijkbeheer. Denk hierbij aan onderwerpen als bijvoorbeeld openbaar groen, openbare wegen, riolering, straatmeubilair, speeltuinen en de afvalinzameling.

Hoe kan ik wijkbeheer bereiken?

1. telefonisch via

(0519) 298 777

2. digitaal via het ►meldingsformulier of
3. digitaal via het e-mailadres ►wijkbeheer@dongeradeel.nl

De servicetelefoon in combinatie met het voiceresponsesysteem is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Via het meldingsformulier wordt uw melding geregisteerd en direct onder de aandacht van de juiste verantwoordelijke gebracht. Door registratie kan de voortgang van de meldingen worden bewaakt.