Nieuwjaarsfuif Ternaard

De oudejaarscommissie is ondertussen alweer druk bezig met de voorbereiding van de nieuwjaarsfuif om het jaar 2018 weer feestelijk te beginnen. De organisatie bestaat dit jaar uit negen man. Er is dit jaar ook afscheid genomen van drie leden. Anton Keegstra, Roel Hoekstra en Gosse Reinder Kingma zijn dit jaar weer te bewonderen aan de andere kant van de bar. Anton, Roel en Gosse, bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren! Vanwege dit afscheid zijn er ook drie nieuwe commissieleden dit jaar. Hayo Greydanus, Justin de Vries en Jan-Pieter Prins zijn dit jaar nieuw in de organisatie. De feesttent zal zich weer bevinden op de parkeerplaats van de V.V. Ternaard.

Ook dit jaar zal de tent ‘s middags weer open zijn van 12.00 tot 19.00. Vanaf 12 uur zijn alle mensen, ook de toeschouwers van het carbidschieten, welkom voor een broodje en een drankje in de tent. Nadat iedereen elkaar een gelukkig en gezond nieuwjaar heeft gewenst, zal de tent weer geopend zijn vanaf 00:15 tot 06:00. De muziek zal dit jaar weer worden verzorgd door Herman Denkers en consorten. Er kan dit jaar gepind worden in de tent. We hopen er met z’n allen weer een grandioos feest van te maken. Als organisatie hopen wij dat er niets vernield wordt, want het feest is elk jaar weer moeilijk te organiseren vanwege het kleine budget en het zou dan zonde zijn dat er geld moet worden uitgegeven voor zoiets onnodigs. De oudejaarscommissie en het dorpsbelang willen dit jaar weer eens een vuurwerkshow organiseren.

Het is de bedoeling dat de vuurwerkshow in de buurt van de feesttent wordt georganiseerd. Er is natuurlijk wel geld nodig om deze show door te laten gaan. Er kan geld worden overgemaakt op
het volgende rekeningnummer; NL 07 INGB 0659 2886 21
ten name van de oudejaarscommissie Ternaard. Tevens wordt er de ‘’vrienden van de vuurwerkshow’’ georganiseerd, dit concept kennen wij al van de ‘’vrienden van de wielerronde van Ternaard.’’ U kunt u bijdrage aan één van de leden van de oudejaarscommissie overhandigen, maar ook aan Thea Akkerman of Hendrik Talsma van het dorpsbelang. Uw naam, met het bedrag van uw donatie, zal dan op onze facebookpagina verschijnen. Met vriendelijke groeten, de oudejaarscommissie Wytze Vellinga, Hayo Greydanus, Mark Rijpstra, Kevin Rijpstra, Justin de Vries, Tjeerd de Vries, Arnold Kingma, Anne Hellinga en Jan-Pieter Prins

P.S. Er zal, net zoals afgelopen jaar, een ID-controle plaats vinden bij de deur. Belangrijk dus dat jij jezelf kan identificeren. We vragen hiervoor jullie begrip.

Uitnodiging Startbijeenkomst Omgevingsproces Ternaarder Gasveld

Namens betrokken partijen bij het Omgevingsproces Ternaarder Gasveld: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Fryslân, de NAM, het Wetterskip Fryslân en de gemeente Dongeradeel, nodig ik u uit voor de Startbijeenkomst Omgevingsproces Ternaard op maandag 4 december 2017, ’s avonds om half acht in dorpshuis Tunawerth in Ternaard.

Inhoud
Dit omgevingsproces wordt gestart naar aanleiding van een vergunningaanvraag van de NAM voor het boren naar gas uit het Ternaard-veld. Maar het omgevingsproces gaat over veel meer dan alleen gaswinning. Vragen zijn onder meer: hoe kan het gebied zich het best ontwikkelen? Welke kansen en bedreigingen zijn er? In het omgevingsproces komt om te beginnen nut en noodzaak van gaswinning aan de orde. Daarna overleggen we met alle belanghebbenden om een beeld te vormen als er sprake is van gaswinning, onder welke voorwaarden dit kan plaatsvinden. Kan gaswinning bijdragen aan welzijn en welvaart in de regio? Wat zijn de zorgen, en kunnen die worden weggenomen?

Tijdens deze bijeenkomst informeren we u over het voorgenomen Omgevingsproces. Wat zijn de achterliggende redenen voor het starten van dit proces? Wat houdt het precies in, wie doen mee? En hoe verhoudt dit omgevingsproces zich tot de formele procedure van vergunningsaanvragen voor nieuwe gasvelden? En wat zijn de volgende stappen?

We geven u helderheid over wat u kunt verwachten aan activiteiten en hoe u actief betrokken kunt worden bij dit Omgevingsproces. We beantwoorden uw vragen en geven u de ruimte om in gesprek te gaan met de afgevaardigden van de betrokken partijen.

Aanmelden
In verband met het aantal belanghebbenden dat we verwachten, vragen wij u zich vooraf aan te melden. U kunt zich, bij voorkeur, opgeven via het e-mailadres: d.boskma@ddfk.nl, of eventueel telefonisch via het nummer 0511 – 458 802. We ontvangen graag de volgende gegevens: naam, namens welke organisatie, telefoonnummer, e-mailadres, aantal personen.

Verhinderd
Bent u verhinderd op 4 december? Geef uw e-mailadres door en wij zorgen dat u de informatie die op die avond gedeeld is, krijgt gemaild.

Graag tot ziens op 4 december om 19.30 uur in Tunawerth te Ternaard (Aldbuorren 13, 9145 SE).

Met vriendelijke groet,
Marga Waanders
Burgemeester gemeente Dongeradeel

Hartelijk welkom voor Sinterklaas

Vorige week Zaterdag kwam Sinterklaas aan in Dokkum en afgelopen zaterdag was de buurt aan Ternaard. Vele kinderen kwamen langs om een handje te geven of voor een hand vol pepernoten.

Sinterklaas had het afgelopen zaterdag druk met binnenkomsten in verschillende dorpen in noordoost Fryslân. Nu de Sinterklaas niet overal tegelijk kon zijn kwam hij om 11.00 uur al aan in Ternaard. De grote zaal van dorpshuis Tunawerth zat vol met kinderen t/m groep 4 van de basisschool en ouders om Sinterklaas te begroeten.
De presentatie en muziek werden verzorgd door Bert, DjPc en Chris, een trio waar Sinterklaas elk jaar op kan rekenen om samen met de pieten de kinderen te plezieren.
Aan de orde kwamen onder andere; liedje zingen, pietendans en sinterklaaspolonaise.
Binnen de pieten groep waren ook een paar Fryske pieten, deze waren te herkennen aan het schoeisel, namelijk houten klompen ‘fon Scherjon natuurlijk’ volgens Piet.
Daarnaast konden de Fryske pieten ook goed Frysk lezen en spreken, iets waar Sinterklaas versteld van stond.
Na dit pietenfeest werd Sinterklaas uitgeleide gedaan, niet voordat hij een rondje met paard en wagen had gedaan door het dorp.
Onderweg had Sinterklaas ook voor een vrolijke noot gezorgd hij had namelijk zijn eigen ‘Dokkumer dakkapel’ meegenomen. Deze ‘Dokkumer dakkapel is bekend geworden dankzij hun televisie optreden tijdens het Sinterklaasjournaal van de Ntr en de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum 18 november jongstleden.
Tijdens het bezoek aan de bewoners van Spiker, werd er een lied gezongen voor de bewoners aanwezig in de huiskamer, door het spontaan gevormd kinderkoor. Dit vonden de bewoners geweldig.
Hierna verliet Sinterklaas Ternaard om zich klaar te maken voor inde intocht in Hantum.

Meer Foto’s? klik op de foto

Ombudsman jout Ternaarder gelyk oer gaswinning

De Nasjonale Ombudsman hat in klacht fan Henk Vellinga út Ternaard tawiisd. Vellinga hat alle war dien om by tal fan organisaasjes en it ministearje fan Ekonomyske Saken helderheid te krijen oer de status fan de Waadsee as wrâlderfguod. Mar der kaam gjin antwurd. Vellinga, dy’t belutsen is by de aksjegroep ‘Ternaard foar de wyn’ en de stichting ‘Fêste grûn’, krige it gefoel dat er fan it kastje nei de muorre stjoerd waard. Uteinlik hat er in klacht yntsjinne by de ombudsman. Dy hat de klacht grûndearre ferklearre. It ministearje fan Ekonomyske Saken moat Vellinga no binnen seis wike antwurdzje.

Foar it hiele ferhaal, Sjoch op:
Omropfryslan.nl