Survival Ternaard zeer geslaagd.

Vrijdag werd er weer gestreden om de felbegeerde 1ste prijs van survival Ternaard. Deze twee jaarlijkse survival werd voor de 12de keer georganiseerd. Deze nachtelijke tocht en opdrachten werd door veel mensen weer bezocht.

Met 100 deelnemers was deze survival weer een groot succes te noemen, de organisatie had
weer vier mooie routes uitgezet door Ternaard, en de driehoek Hantum, Nes en Ternaard. Drie routes moesten met de benenwagen worden gedaan en de vierde werd gestart op de fiets.
De spreiding in leeftijd was mooi verdeelt, er waren deelnemers van het eerste uur, veteranenteam, en er waren deelnemers die voor het eerst kennismaakten met de survival.
De start van de survival was in de schuur van Jan Waaksma aan de Aldbuorren, Elke deelnemer kreeg bij aanvang een Shirt van Survival Ternaard 2018 aangeboden door Muta Sportswear. Vanaf 21.00 uur werd er om de 8 minuten een survivalploeg op pad gestuurd, iedereen mocht hier langskomen om de survivalgroepen aan te moedigen. En ze te volgen naar de opdracht posten.

Opdrachten en routes
De deelnemers konden zich uitleven in het doolhof, zich een echte verhuizer wanen met het verhuisspel, samenwerking testen met het kar met touwspel, droog blijven bij het oversteken van een sloot in survivalnet, wateroversteek met drijvend vlot.
Verdeelt over 4 routes; zoals foto-,streepjes-, touw- en abc-route liepen of fietsten de groepen door de omgeving. Met als middelpunt de schuur van Jan Waaksma. Hier kregen de deelnemers de nieuwe routes uitgereikt. Met doe- en denkspellen, was het een het een survival waar zowel fysiek als mentaal veel van de deelnemer werd gevraagd. De eerste groep arriveerde rond 04.00 uur bij de eind controle en de laatste 07.00 uur. Deze nachtelijke dwaling zorgde voor veel bleke en vermoeide gezichten, waarbij je het ene been bijna niet meer voor de andere kon krijgen. Na deze lange avond en nacht was en heerlijk kopje soep, broodje en wat drinken een aangename versnapering.

Prijsuitreiking
Zaterdag middag, na voor sommigen een kort slaapje, mocht iedereen, deelnemer, vrijwilliger en organisatie zich weer melden in de loods van akkerbouwbedrijf van der kooi voor de prijsuitreiking. Bij de jeugdgroepen wonnen; Margriet van der Meulen, Esther van der Kooi, Gerda Hoekstra, Arwout Werkhoven en Tjerk de Jong met de prijs naar huis. Bij de volwassen waren, voor de tweede keer achter elkaar; Erik Folbert, Mark Folbert, Goasse Venema,Pieter Wytse Venema, Meindert Rensma en Theo Keegstra. het beste en gingen met de eeuwige roem en beker en oranjekoek naar huis.

Stadsbrouwerij Dokkum is er voor iedereen

De kleinste bierbrouwerij van Nederland opent op zaterdagmiddag 2 juni officieel haar deuren. Vanaf dan zijn zowel toeristen als inwoners van harte welkom om aan de Diepswal 5 in Dokkum samen een Bonifatiusbiertje of kop koffie te drinken.

Meteen bij binnenkomst van de Stadsbrouwerij waan je je terug in de tijd. De ruimtes zijn ingericht door vormgever Frank van Dijk. Oude elementen die in het pand zijn gevonden zijn in ere hersteld en weer terug te vinden in het interieur. ,,De ontmoetingsruimte op de begane grond ziet er authentiek, maar toch ook trendy uit’’, zo omschrijft Berend Wouda van de Stichting Dockumer Biergilde de binnenkant van de Stadsbrouwerij. Mensen kunnen hier onthaasten, door bier te proeven of koffie te drinken. Er is een winkel bij waar de verschillende Bonifatiusproducten worden verkocht, zoals het Bonifatiusbitter, -bier, de pepermuntjes en het Bierboek dat binnenkort verschijnt. Ook is dit het startpunt voor stadswandelingen. ,,Het moet en ontmoetingsplek worden voor iedereen.’’

Bier brouwen en proeven
Bijzonder is dat in het proeflokaal op de eerste verdieping leden van de Stichting Dockumer Biergilde experimenteel bier kunnen brouwen en proeven. Op de bovenste verdieping zijn de toiletten te vinden en het is de bedoeling dat er in de kelder een museum komt waar de rijke biergeschiedenis van Dokkum weer tot leven komt. De laatste bierbrouwer in Dokkum sloot in 1876 haar deuren. In totaal heeft Dokkum maar liefst negentien brouwerijen gehad. ,,Dit is dus de twintigste’’, zegt Berend Wouda die zes jaar geleden het initiatief nam om Bonifatiusproducten op de markt te brengen. Inmiddels heeft hij steun gekregen van Frank en Remco van Dijk. Samen hebben zij zich ingezet om deze prachtige locatie voor ‘Stichting Dockumer Biergilde’ te realiseren. ,,Dit was niet gelukt zonder alle sponsoren. Hoe de ondernemers zich met elkaar voor Dokkum hebben ingezet, dat is echt bijzonder.’’
Voor de openingstijden van de Stadsbrouwerij, zie www.bonifatius754.nl

Ternaards Tien Argumenten Tegen Gaswinning

1. Laat Ternaard niet zakken.

Gaswinning onder ons dorp geeft hoe dan ook bodemdaling en die bodemdaling heeft grote gevolgen voor de waterstand: slecht voor de fundamenten van onze huizen en boerderijen – en het herstellen van de gevolgen kost veel geld… als de gevolgen überhaupt te herstellen zijn.
2. Ook kleine velden beven.

Praktijkvoorbeelden te over: niet alleen bij het grote Groningen-gasveld, ook rond de “kleine velden” zorgt gaswinning voor aardbevingen, zoals laatst in Lauwerszijl. Deze bevingen kunnen in kracht zelfs even sterk zijn. Dat geeft schade aan gebouwen.

3. Bodemdaling ijlt nog jaren na.

Ook als een gasveld wordt afgesloten, kan de bodemdaling nog vele jaren een feit zijn.. En dus is de zogenaamde ‘hand aan de kraan’ (snel stoppen met pompen) een ordinaire verkooptruc. Alleen niet-boren betekent 100% veiligheid.

4. De NAM trilt ook.

Niet alleen de bodem van Groningen, ook de NAM zelf zit vol scheuren. Er dreigen meerdere miljardenclaims terwijl Shell en Exxon hun aansprakelijkheid ontkennen. Rara: wie betaalt de schade als de NAM failliet is?

5. Geen boortoren in ons dorp.

Wie wil een boorlocatie binnen de bebouwde kom van een dorp? De boortoren is tijdelijk, maar dat geldt niet voor de buizen, tanks en lawaaierige transformators en compressoren. Zou de president-directeur van Shell Nederland dat in haar tuin willen, dag en nacht, inclusief gasfakkel?

6. Geen garanties tegen fracking.

Overal om ons heen is het patroon zichtbaar: wat begint als ‘gewone’ gaswinning wordt, als het gasveld half leeg is, een nieuw niet te stoppen ‘cadeau’: fracking. Een ‘cadeau’ met chemische verontreiniging van onze bodem en ons water!

7. Ternaard ligt naast de Waddenzee.

Ja, ons dorp ligt aan de zeedijk. We zijn trots op het prachtige Werelderfgoed Waddenzee. Helaas staat de zeespiegel –langzaam maar zeker- steeds hoger. En kan, vanwege bodemdaling als gevolg van gaswinning, dit unieke natuurgebied kopje ondergaan. Wij willen het Wad aan onze kinderen doorgeven zoals wij het gekregen hebben.
8. Ternaard moet één dorp blijven.

Gaswinning zaait méér dan bodemdaling en scheuren. Het zaait ook verdeeldheid. Wij willen geen scheuren in het hart van ons dorp. En dat is ook helemaal niet nodig.

9. Het gas van Ternaard is niét noodzakelijk.
Moet, nu de gaskraan in Groningen dicht gaat, die in Friesland verder open? Nee, het gas onder ons dorp en onder de Waddenzee is namelijk een ander soort aardgas. Het is ‘hoog calorisch’ en wordt niet gebruikt voor verwarming en koken, maar voor de industrie. Daar zijn genoeg alternatieven voor en belangrijker: er is helemaal geen tekort aan gas. Gaswinning in Ternaard is dus niet noodzakelijk!

10. Het gas van Ternaard is niét nuttig.
De NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)willen tot op het laatst zoveel mogelijk geld verdienen met gaswinning en zeggen dat dat ‘nuttig’ is. Ja, voor henzelf, maar niet voor Ternaard, Dongeradeel of Friesland en ook niet voor de rest van Nederland. In Nederland WAS verduurzaming jarenlang onmogelijk. We waren een hekkensluiter in Europa. Tot de gaskraan, dankzij het protest van de Groningers, dicht moest – toen kon het opeens dus wel. Kortom: waar een wil is, is een weg. Laat het gas onder het gras, de toekomst is duurzaam!

Ternaard heeft toekomst. Gas niet. Spreek je ook uit: ga op 2 juni mee naar Harlingen om te protesteren tegen gaswinning. Bij voldoende deelname rijden er bussen heen en weer. Opgave via:
Anna Anjema : anna.anjema@knid.nl