Verkenning omgevingsproces ziet kansen voor Ternaard

Er zijn aanknopingspunten om het omgevingsproces rond de voorgenomen gaswinning in Ternaard voort te zetten. De verkenning of zo’n omgevingsproces mogelijk is, maakt dat duidelijk. Dat staat in het concept-eindverslag dat adviesbureau De Gemeynt op 20 april 2018 presenteerde aan de vijf betrokken partijen. Die gaan nu na of, en zo ja, welke vervolgstappen mogelijk zijn. Een van de doelen van het omgevingsproces is een versterking van het gebied.

Het concept-eindverslag is een feitelijke weergave van de inbreng van zowel inwoners, regionale organisaties, overige belanghebbenden als ook van de vijf betrokken partijen. Dat zijn de gemeente Dongeradeel, het ministerie van EZK, NAM, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. In de afgelopen maanden ging De Gemeynt na hoe gaswinning door NAM ingepast kan worden in een brede toekomstvisie voor Noordoost Friesland. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal argumenten, standpunten en voorstellen vanuit het gebied. Daarmee is een duidelijk beeld ontstaan van de belangen, vragen en zorgen van de diverse betrokkenen.

Vervolg
De partijen onderzoeken de komende tijd of er in hun eigen organisaties voldoende draagvlak is voor een vervolg en hoe zij daaraan bij kunnen dragen. Ook kijken ze of ze tot een gedeelde visie op een vervolg kunnen komen. Het rapport geeft daarvoor de nodige aanknopingspunten en handreikingen.

Het Bestuurlijk Overleg
Het college van B&W van de gemeente Dongeradeel, Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân hebben in september 2017 ingestemd om te verkennen of een omgevingsproces Ternaard mogelijk is.
Dit is een onafhankelijk omgevingsproces waarbij, samen met inwoners en andere belanghebbenden, onder andere ingezet wordt op een ontwikkelperspectief voor het gebied.

Voor nadere informatie:
Namens de vijf partijen is burgemeester Marga Waanders van de gemeente Dongeradeel woordvoerder. U kunt haar bereiken via communicatie: 0511 458 802 / 06 15 07 36 76.

S.V.T. Dames 1 (volleybal nieuws)

Dit seizoen heeft dames 1 S.V.T. nieuwe broekjes gekregen van hun sponsor Spar Herder Ternaard. Na hard werken en veel wedstrijden spelen, waren hun oude broekjes (ook gesponsord door Spar Herder Ternaard) toe aan vervanging.

Dames 1 kwam dit seizoen wederom uit in de eerste klasse van de NeVoBo. Na een geweldig vorig seizoen (plaats 4), mocht handhaving in de eerste klasse helaas niet baten. Het hele seizoen is het team niet volledig geweest door zwangerschappen en/of blessures. Er zijn te weinig punten gepakt wat resulteerde in een 11e plaats. Helaas betekent dit degradatie. Volgend seizoen komt dames 1 uit in de tweede klasse NeVoBo. Ze gaan dan hun uiterste best doen om een goed resultaat neer te zetten (aan de nieuwe broekjes zal het niet liggen)

Open Dag: kom kijken achter de schermen bij RTV NOF

Altijd al eens willen weten hoe radio of tv wordt gemaakt? Wat een webredacteur allemaal doet? Of lijkt het je leuk om zelf eens achter of misschien wel voor de tv-camera te staan? Goed nieuws: dat kan! Op 2 juni gooit streekomroep RTV NOF in De Westereen haar deuren voor je open.

De medewerkers van RTV NOF maken radio, televisie en online media voor alle inwoners van de regio Noordoost-Friesland. Dat doen we met een hele ploeg vrijwilligers die jou maar wat graag vertellen over hun bezigheden. Want we kunnen op alle fronten versterking gebruiken om onze ambities voor de toekomst waar te maken. Op zaterdag 2 juni geven we daarom een exclusieve blik achter de schermen in onze studio en op onze redactie.

De hele dag laten we zien hoe we radioprogramma’s maken, nieuwsbulletins samenstellen en video’s opnemen en monteren. Daarnaast geven we uitleg over bekende radioprogramma’s als het geestelijke programma Klankbord, de sportshow Rûnwei Sport, het verzoekprogramma Holland Op Z’n Best en de actualiteitenrubriek De Weekend Nieuwsshow. De presentatoren, verslaggevers, cameramensen, redacteuren, technici en andere medewerkers ontvangen je (met gebak!) in onze studio aan de Ferlinge Stationsstrjite 1a in De Westereen.

De open dag is van 10-17 uur op zaterdag 2 juni 2018. Voor iedereen die denkt ‘best eng, met microfoons en zo’: deze open dag is juist voor jou! Kom gewoon eens langs, RTV NOF laat je zien hoe leuk het is om hier vrijwilliger te zijn. Interesse? Je mag ook altijd een mail sturen naar: vacatures@rtvnof.nl voor meer informatie of een boodschap achterlaten via telefoonnummer: 0511-441202. Naast actieve vrijwilligers zoekt de streekomroep ook mensen die ambitie hebben om aansturing te geven aan de diverse teams of willen ondersteunen in de algehele organisatie.

The Horror
The gas,
the death.
The taps,
they turn.
The Jews,
they cry.
The horror,
gets stronger,
but it dies,
as well as the Jews.
They’re dragged around
into the burningred flames.
Shot, if not dead
by the gas.
The horrifying sight,
the ruined future,
the truth of evil.
The epic battle,
between Jews and Nazis.
I wonder how
anybody could be
so cruel
to innocent children,
elders,
all Jews.
Thousands of them
were cruely slaughtered
beginning with one man
disliking Jews.
(door Querida Schooner)

De afschuw,
het gas,
de dood.
De kranen,
ze draaien open.
De Joden,
ze huilen.
De angst,
wordt erger,
maar die sterft,
net als de Joden.
Ze worden weggesleept,
de brandende
rode vlammen in.
Afgeschoten,
als ze niet gedood zijn
door het gas. Het afschuwelijk beeld,
de toekomst,
in puin,
de duivelse waarheid.
De epische strijd
tussen Joden en Nazi’s.
Ik vraag me af
hoe iemand
zo wreed kan zijn
tegen onschuldige kinderen,
ouderen,
allemaal Joden.
Duizenden
werden wreed afgeslacht.
Het begon met één man
die niet van Joden hield.