N358 tussen Metslawier en Ternaard wordt veiliger

De provinciale weg N358 tussen Metslawier en Ternaard wordt de komende periode veiliger gemaakt.

Deze provinciale weg is een rechte weg die dwars door het landschap loopt en waar een maximum snelheid van 80 kilometer per uur geldt, maar waar vaak sneller wordt gereden.

Tevens hebben automobilisten op de kruisingen last van polderblindheid. Bestuurders kijken dan in de verte waarmee ze verkeer van dichtbij niet of te laat opmerken, waardoor er onveilige situaties ontstaan. Dit heeft met name bij de kruising bij Wierum al vele ongevallen veroorzaakt.

De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van de kruising met de Munewei bij Oosternijkerk en de kruising met de Ternaarderwei richting Wierum. De snelheid op deze kruispunt gaat naar 60 kilometer per uur en het verkeer van rechts heeft straks voorrang. Voor fietsers en voetgangers komt er een aparte oversteekplaats. Naast deze twee kruisingen worden ook enkele t-splitsingen aangepast.

De werkzaamheden starten halverwege september en duren tot het einde van het jaar. Om zoveel mogelijk hinder te vermijden worden waar nodig de wegen alleen ’s avonds en ’s nachts afgesloten. Dit betekend dat de weg overdag gewoon gebruikt kan worden, al zal er soms wel een rijbaan afgesloten moeten worden.

bron: https://waldnet.nl/wn/nieuws/59200/N358_tussen_Metslawier_en_Ternaard_wordt_veiliger.html

Draaiorgelmuziek tijdens Admiraliteitsdagen terug in Dokkum

Na vijf jaar klinkt de draaiorgelmuziek vrijdag weer door de straten van Dokkum. ,,De klanken zijn nog nooit zo mooi geweest’’, verzekeren Cor Anjema en Bennie van Boerum die actie hebben gevoerd om draaiorgel ‘De Granaet’ compleet te laten restaureren.

Op vrijdagmiddag 7 september kunnen bezoekers in Dokkum vanaf 14.00 uur genieten van de draaiorgelmuziek. ‘De Granaet’ is dan te vinden in de Grote Breedstraat. Dankzij de Stichting Friese Draaiorgelvrienden is onder andere De Elfstedenmars te horen. Om 16.00 uur wordt het gerestaureerde draaiorgel symbolisch overgedragen aan Museum Dokkum van wie dit draaiorgel is. Via dit museum kunnen mensen het draaiorgel huren voor evenementen.

Loten nog steeds te koop
Na de Admiraliteitsdagen rijdt ‘De Granaet’ net als vroeger weer door de woonwijken van Dokkum, waar de laatste loten huis-aan-huis worden verkocht. Ook tijdens de Admiraliteitsdagen zijn nog loten te koop om het resterende bedrag voor de restauratie van het draaiorgel binnen te halen. De trekking van de loterij is op dinsdag 2 oktober. Er zijn veel mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is een reischeque ter waarde van 1000 euro van Toerkoop.

Unieke authentiek handkar
Het draaiorgel, waar de winkeliers zich nu voor inzetten, is in 1900 aangeschaft door Dokkumer ondernemers. Sinds het Internationale Draaiorgelfestival dat in 2013 voor het laatst in Dokkum werd gehouden staat het draaiorgel stil. Het oude instrument was nodig aan onderhoud toe. Om te voorkomen dat de nostalgische draaiorgelmuziek voorgoed uit Dokkum verdwijnt, hebben de draaiorgelliefhebbers actie gevoerd om geld in te zamelen. Dit geld wordt ook gebruikt om de authentieke houten kar op drie wielen te betalen, waarmee het draaiorgel door Dokkum kan worden geduwd. Deze kar is erg bijzonder, want in Nederland zijn nog maar vier originele draaiorgels op een houten driewieler te vinden.

De Granaet is aangekomen in Dokkum en wordt vrijdagmiddag tijdens de Admiraliteitsdagen uitgepakt. Het draaiorgel is gerestaureerd door Cas Hendrikx uit Zaltbommel.

Friese organisaties bundelen krachten voor biodiversiteitsweken

Onder de noemer ‘Biodiversiteit – de basis van ons bestaan’ bundelen van 3 september tot 29 oktober de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, Kening fan ‘e Greide en Friese Milieu Federatie de krachten om meer aandacht te vragen voor biodiversiteit.

In de hele provincie worden de komende weken tal van activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd rondom de thema’s landschap, landbouw en biodiversiteit. Deze worden in één agenda overzichtelijk gemaakt onder de naam ‘biodiversiteitsweken’.

Nieuwe kansen zoeken
Biodiversiteit is een belangrijk onderwerp. Belangrijk genoeg om de samenwerking te kiezen. Het verhaal gaat over verschralende biodiversiteit en landschap, maar ook over nieuwe kansen voor inwoners, bedrijven, boeren en voor de natuur. Daar zitten in veel gevallen ook kansen in als het gaat om de transformatie naar natuurinclusieve landbouw.

Gezamenlijke agenda
Voor de biodiversiteitsweken wordt er een gezamenlijke activiteiten-agenda gemaakt. Wat gebeurt waar door wie op het gebied van biodiversiteit in de provincie? Op de websites van de partners kunt u op de hoogte blijven van al de activiteiten.

Divers aanbod
De activiteiten en bijeenkomsten die in de agenda komen zijn zeer divers. Van het Rasterhoff Festival op zondag 9 september, tot het symposium Silence of the Bees en van de Soil Food Week tot de Groenlunch van de Friese Milieu Federatie op 29 oktober. Van openbare bijeenkomsten tot gesloten symposia brengen we de komende twee maanden de regio en Nederland op de hoogte van al de activiteiten rondom biodiversiteit in Fryslân. Hou dus de website van uw Friese groene organisatie in de gaten.

Koninklijke Luchtmacht groet Admiraliteitsdagen met Flyby

De Koninklijke Luchtmacht komt een groet brengen aan de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Rond 13.55 uur op vrijdagmiddag 7 september maken een aantal F16’s een Flyby over de binnenstad van Dokkum.

De F16’s komen vanaf vliegbasis Leeuwarden en maken de Flyby speciaal voor de Admiraliteitsdagen. Een niet-alledaagse missie voor de luchtmachtbrigade. “Heel bijzonder”, noemt Jan Michiel van der Gang, voorzitter van de Admiraliteitsdagen deze Flyby. “Zoiets gebeurt eigenlijk alleen bij gelegenheden die direct verband hebben met defensie en militaire operaties. Dat ze nu de Admiraliteitsdagen groeten, is een hele eer.”

“Met Dokkum hebben we iets speciaals”, onderschrijft een woordvoerder van Defensie. “Onze collega’s van de Koninklijke Marine zijn al jaren vaste gast op de Admiraliteitsdagen, zij horen natuurlijk helemaal thuis op het maritieme festival. Als Koninklijke Luchtmacht vinden we het bijzonder een groet te brengen aan de stad waar we zo vaak overheen vliegen op oefenmissies.”

De F16’s passeren de binnenstad van Dokkum via het Grootdiep, stadhuis en Kleindiep. De toestellen vliegen daarbij lager en minder snel dan gewoonlijk. De normale snelheid onderweg is 420 – 480 knopen, dat is ongeveer 800 – 900 km/h. Ze zullen nu waarschijnlijk 300 knopen / 550 km/h vliegen. De normale vlieghoogte boven Nederland is 1000 – 1500 voet, dat is ongeveer 300 – 450 meter. Boven een stad is dat normaal 2000 voet / 600 meter. Gepoogd wordt om de Flyby rond de 1000 voet / 300 meter hoogte te laten plaatsvinden. De woordvoerder: “Zo kunnen bezoekers aan de Admiraliteitsdagen de toestellen goed zien en wellicht krijgen we een groet terug!”