Fryslân wer frij!

Op maandag 15 april wordt de bevrijding van Fryslân herdacht. De leerlingen van de hoogste groep van ’It Harspit’ zijn druk bezig met het voorbereiden van de herdenking. Zij schrijven verhalen en gedichten die worden voorgelezen bij het Monument in het Plantsoen, bij het graf van Albertus Nauta en bij de graven van de Geallieerden. In de kerk worden nog de namen genoemd van de (oud-) inwoners van Ternaard die in binnen- en buitenland zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het zou heel fijn zijn dat niet alleen de kinderen hierbij worden betrokken, maar ook ouders en andere belangstellenden. Tenslotte danken wij onze vrijheid mede aan hen die vielen.
We mogen op 15 april ook de vlag voluit laten wapperen! De kinderen vertrekken vanaf de school om 10:30 uur. Lopen jullie ook mee?


‘Stille Tocht’ op 4 mei
Zoals te lezen valt in de laatste ‘Thunawurd’ en op Ternaard.nu, zal er op 4 mei weer aandacht worden besteed aan de herdenking van de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook van gevallenen in latere oorlogen, wereldwijd.
Op zaterdag 4 mei verwachten we veel belangstellenden om 19:45u op Het Groene Hart (dat was in het verleden altijd bij Spiker) om de vlag halfstok te hijsen en vervolgens de Stille Tocht naar het Monument in het Plantsoen, het graf van Albertus Nauta en de graven van de Geallieerden te maken. We eindigen, zoals vanouds, met een korte bijeenkomst in de ‘Grutte Tsjerke’.
Er zullen ook deelnemers van ‘Keep Them Rolling’, die hun kamp op Het Groene Hart hebben opgeslagen, meedoen aan deze tocht.
Neem ook nu weer een bloemetje mee!

Werkzaamheden N358 Holwerd-Metslawier

Op de provinciale weg N358 worden in 2019 verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn er werkzaamheden bij Holwerd en worden de kruisingen Wierum en Oosternijkerk aangepakt.
De provincie heeft hiervoor een nieuwsbrief gemaakt, zie onderstaande link.

De werkzaamheden in Holwerd zorgen ervoor dat buslijn, twee weken in de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden, niet via Ternaard kunnen rijden. De buslijn rijdt een alternatieve route en reizigers kunnen als alternatief opstappen in Hantum. Wat niet in de nieuwsbrief is aangegeven dat er een vervangende opstapservice/belbus beschikbaar is. Deze service rijdt tussen Ternaard en Hantum. Meer informatie hierover en de exacte data van uitvoering zullen nader bekend worden gemaakt.

De provincie gaat dit jaar ook op een aantal plaatsen in Ternaard de weg herstraten. Meer informatie hierover volgt.

LINK NIEUWSBRIEF

Oefening Frisian Flag 2019 op vliegbasis Leeuwarden

Van zondag 31 maart tot en met vrijdag 12 april vindt op vliegbasis Leeuwarden de internationale jachtvliegoefening Frisian Flag 2019 plaats. Jachtvliegers uit verschillende landen beoefenen gedurende twee weken complexe missies in internationaal verband.
De vliegbewegingen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur. Tweemaal per dag vertrekken ongeveer 50 toestellen voor een trainingsmissie.

Deelnemers
Naast de F-16’s van de Nederlandse luchtmacht zijn vijf coalitiepartners vertegenwoordigd met jachtvliegtuigen, dat zijn: de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Polen en Zwitserland. Polen en de Verenigde Staten nemen deel met F-16C jachtvliegtuigen. De Franse luchtmacht brengt Mirage 2000D toestellen mee naar Leeuwarden en Duitsland doet mee met Eurofighters. Nieuwkomer Zwitserland neemt deel met F-18 gevechtsvliegtuigen en vanuit Engeland wordt een DA-20 ingezet.

Daarnaast nemen er ook ondersteunende vliegtuigen deel vanuit Nederland, Duitsland, Amerika, Frankrijk, Italië en Engeland. Deze vliegtuigen vallen onder de tankeroefening ‘EART’, een op zichzelf staande tankeroefening vanuit Eindhoven die goed aansluit bij Frisian Flag. Er is wederzijdse oefenwaarde, omdat de deelnemers van Frisian Flag en EART de oefening tegelijkertijd en met elkaar plannen. De tankers hebben jachtvliegtuigen nodig en de jachtvliegtuigen hebben tankers nodig tijdens de oefening.

Tijdens Frisian Flag 2019 worden een aantal luchtverdedigingssystemen ingezet om de scenario’s zo realistisch mogelijk te maken. Deze systemen worden opgesteld op vliegbasis Leeuwarden, NAVO-oefenrange ‘de Vliehors’ en een nader te bepalen locatie in Friesland. Tevens is het allernieuwste radarsysteem van de Koninklijke Landmacht, de Multi Mission Radar (MMR) aanwezig op vliegbasis Leeuwarden tijdens Frisian Flag.

Luchtruim
De oefening vindt plaats in het luchtruim van Nederland, Duitsland en Denemarken. Om dit mogelijk te maken is er een nauwe samenwerking nodig tussen alle luchtruim-controlerende instanties van de betrokken landen. Zo wordt de gevechtsleiding in het gehele oefengebied uitgevoerd door zowel het Nederlandse als het Duitse Control and Reporting Centre (CRC), alsook door een Airborne Early Warning and Control (AWACS) verkenningsvliegtuig afkomstig van het NATO E-3A Component in Geilenkirchen.