Activiteiten Keep Them Rolling, afdeling Ternaard e.o. op 4 en 5 mei aanstaande.

Aan alle dorpsgenoten,
U hebt ongetwijfeld al iets gehoord of gelezen over 4 en 5 mei in Ternaard en de bijdrage van KTR. In dit schrijven zetten wij voor u de zaken op een rijtje, zodat u een overzicht hebt.

4 mei
Op zaterdagmiddag 4 mei komen zo’n 20 voertuigen met hun inzittenden vanaf 12.00 uur in Ternaard aan op Het Groene Hart, waar ze zullen overnachten in een kampement. Aan het begin van de avond zullen een aantal van hen deelnemen aan de herdenkingsplechtigheden die door de 4- en 5 mei commissie worden georganiseerd.
In schema:
12.00 uur Vanaf dit tijdstip komen de deelnemers van het kampement binnen. 18.45-19.40 Oane Talsma vertelt op het kamp aan de deelnemers over de oorlogsjaren in Ternaard. 19.45- De vlag wordt gehesen bij het monument, Pytsje de Graaf houdt een toespraak, Euphonia speelt en eindigt met het Frysk Folksliet. Daarna volgen de 2 minuten stilte, die wordt beëindigd door het samen zingen van het Wilhelmus. Dan houdt Ellen Tabak een toespraak namens Dorpsbelang en volgt de kranslegging bij het monument. We beëindigen de bijeenkomst in de kerk. Na afloop van de ceremonie gaan de kampement deelnemers terug naar het kamp waar ze de rest van de avond samen doorbrengen.

5 mei
Vanaf 07.30 worden de voertuigen van het kampement opgesteld op de Stationswei. 07.45-08.45 Ontbijt kampdeelnemers op Het Groene Hart. 09.00-10.00 Kerkdienst te Velde: Marianne Folbert zal voorgaan in een dienst op Het Groene Hart, die wordt georganiseerd door de Evangelisatiecommissie en KTR. Euphonia doet de begeleiding.

U bent van harte welkom! 10.00 uur Na de dienst is er koffie met cake op de Stationswei voor iedereen! Ondertussen komen er nog deelnemers aan de toertocht binnen die in de colonne aan beide kanten van de Stationswei parkeren. 11.00 uur De colonne van 50 voertuigen vertrekt voor een tocht door Noord Oost Fryslân, de route wordt waarschijnlijk afgedrukt in de NDC van woensdag 1 mei a.s. De organisatie van dit geheel is in handen van de 4- en 5 mei commissie, de Evangelisatie Commissie van de PKN kerk van Ternaard, Het Groene Hart en KTR afdeling Ternaard. Deze commissies worden ondersteund door heel veel vrijwilligers, zonder hen was dit niet mogelijk! Ook zonder de inwoners van Ternaard wordt het geen geslaagde activiteit! We roepen u dan ook van harte op om op één van de bovengenoemde momenten aanwezig te zijn. U bent van harte welkom. Laten we samen als dorp er voor zorgen dat we 4 mei passend gedenken en van 5 mei een feestelijke dag maken! We rekenen op uw aller medewerking!

KTR afdeling Ternaard: Yelmer vd Linden, Yme Dijkstra, Klaas-Theo Smit, Lolke T. Smit, Dirk van der Meulen en Meindert Hoekstra .

Nog even praktisch: -Graag op 5 mei ’s morgens vroeg geen auto’s op de Stationswei parkeren.
-Op 5 mei allemaal de vlag uit
-Voor vragen of opmerkingen, bel Yelmer, 06- 53974392 of Meindert, 06-41450724

Herstraten Holwerterdyk Ternaard

WMR gaat in opdracht van de provincie Fryslân een gedeelte van de Holwerterdyk herstraten. De werkzaamheden vinden plaats vanaf dinsdag 30 april 7.00 uur t/m vrijdag 3 mei as.

In onderstaande kaart is in rood het gestremde wegvak aangegeven. Er zal een korte omleiding ingesteld worden. Autoverkeer kan de blauw aangegeven route volgen. Vracht- en landbouwverkeer wordt verzocht de paars aangegeven route te volgen.
Tijdens deze werkzaamheden is ook de doorgaande weg N358 in Holwerd nog gestremd vanwege herstraatwerkzaamheden waarbij de omleiding via Dokkum loopt.

Wegwerkzaamheden Holwerd

Vanaf dinsdag 23 april 2019 werkt de provincie Fryslân aan de noordelijke rondweg Holwerd (N358). Het gaat om het herstraten van de Fiskwei en Ternaarderdyk binnen de kom van Holwerd. We voeren het werk uit in twee delen:

  • Fase 1: Ternaarderdyk: dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei 2019;
  • Fase 2: Fiskwei: maandag 6 mei t/m vrijdag 29 mei 2019;

Het autoverkeer kan tijdens beide fasen er niet langs. Het verkeer leiden we om via Dokkum (zie kaartje in de bijlage voor de omleidingsroutes). Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het naastliggende fietspad of parallelweg. Tegelijkertijd werkt de provincie Fryslân ook nog op andere plekken aan de N358. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.fryslan.frl/werkaanden358.