Ternaard spaart AED bij elkaar.

Door middel van een collecte langs de deuren in Ternaard hebben de collectanten 26oo euro bij elkaar gehaald voor de aanschaf van een nieuwe AED in het dorp. Collectante Rinske Boonstra overhandigde de AED aan Jan Keegstra van dorpsbelang Ternaard.

Van 23 april tot 26 april werd er door een groep van 18 collectanten een deur aan deur collecte gehouden voor de aanschaf van een nieuwe AED. De oude AED was rond 10 jaar oud en al enkele keren gebuikt bij een reanimatie inzet. Binnen dorpsbelang werd een voorstel voor een nieuwe AED gedaan, dit omdat de oude afgeschreven was. Door Rinske Boonstra werd er een fanatieke collectanten groep gevormd. Deze groep nam evenals de inwoners van het dorp een nieuwe AED serieus en zo werd er een bedrag van 2100 euro bij elkaar gehaald.

Bijdrage van Rabobank.
Door het aanschrijven van de Rabobank Drachten Noordoost Friesland voor een bijdrage voor een nieuwe AED en het bewezen belang in het verleden werd er door Rabobank een ruim van 500 euro overgemaakt voor de vervanging van de AED. In totaal kwam het bedrag op ruim 2600 euro genoeg voor een andere AED.
De nieuwe AED werd door de collectanten overhandigd aan Jan Keegstra van dorpsbelang Ternaard.
De AED is ter vervanging van de huidige AED die in de verwarmde kast hangt bij dorpshuis Tunawerth aan de Aldbuorren in Ternaard. ‘Een centrale plek in het dorp gemakkelijk bereikbaar voor de deelnemers van HartslagNu.nl’ aldus Jan Keegstra.

Hartslagnu.nl
HartslagNu is het landelijke platform voor burgerhulpverlening bij een hartstilstand. Je sluit je aan bij HartslagNu wanneer je hulp wilt bieden bij een (mogelijke) reanimatie. Ook wanneer je een AED in bezit hebt en deze beschikbaar wilt stellen als het nodig is, kan je deze bij HartslagNu aanmelden. HartslagNu streeft naar een 6-minutenzone in heel Nederland. Waar je ook bent, er is altijd hulp van burgers en AED’s in de buurt.

Hoe werkt het?
Iemand wordt onwel en 112 wordt gebeld. De centralist stelt vast dat het gaat om een mogelijke hartstilstand. Er wordt een ambulance gestuurd. Tegelijkertijd worden aangesloten burgerhulpverleners opgeroepen om een AED op te halen, naar het slachtoffer te gaan en te gaan reanimeren totdat de ambulance er is.

Deze diashow vereist JavaScript.

Ecolana Bûtendyks Rundvlees “vlees met oorsprong”

Door het loslaten van runderen in het zilte kweldergebied nabij de Holwerter pier, is door Ecolana een start gemaakt van het natuurlijk beheren en ontwikkeling van dit prachtige natuurgebied. Het ecologisch vlees wordt vervolgens vermarkt aan restaurants en particulieren.

Ecolana is een vereniging van agrariërs die door samenwerking een modern, gemengd bedrijf vormen in het gebied tussen de kustdorpen Holwerd en Ternaard. Het gaat hier om een melkveehouder, schapenhouder en twee akkerbouwers. Het totale areaal bestaat uit ongeveer 360 hectare binnendijkse kleigrond en 60 hectare buitendijks kweldergebied. Voedselveiligheid, kwaliteit, dierenwelzijn, milieu, natuur en recreatie staan daarbij centraal.

Ecolana startte vorig jaar in samenwerking met Jan & Sije de Graaf uit Ternaard met het weiden van runderen in het buitendijks kweldergebied. De Graaf liet al dieren weiden in het kweldergebied nabij Ternaard en Lauwersoog, maar nu ook op de zilte kwelders ten noordoosten van Holwerd. Dit prachtige natuurgebied van Staatsbosbeheer, wat onlangs opnieuw is ingericht mede dankzij het Waddenfonds, heeft een struinroute en een Waddenbeleefpunt.

De runderen, van het Belgisch Witblauw, beheren dit gebied en ontwikkelen zich hier op natuurlijke wijze. De samenwerkende partijen willen dit ecologisch verantwoorde vlees vermarkten in de regio aan restaurants en particulieren. Ecolana deed dit eerder al met lamsvlees en start nu met de verkoop van rundvlees. Slagerij Smit uit Ternaard zorgt voor de verwerking en verkoop van het vlees. Wilt u meer informatie of een vleespakket bestellen, mail dan naar bestel@slagerijsmitternaard.nl.

Deze diashow vereist JavaScript.