Onderwijs

C.B.S. It Harspit
Herweystrjitte 49
9145 SK  Ternaard
Tel. 0519 – 571472

Website C.B.S. Ii Harspit


It Harspit is een gezellige, drietalige open dorpsschool met ongeveer 150 leerlingen welke zijn verdeeld over 7 groepen. De school wil vanuit haar christelijke identiteit een veilige speel- werk- en leeromgeving zijn voor alle kinderen.

Ouders moeten hun kinderen vanaf 3 jaar zelf aanmelden!