Nieuws van de Stichting Windmolens

Zoals bekend heeft de St Windmolens Ternaard vorig jaar een afsplitsing gekregen (Encoter, Energie, COöperatie, TERnaard). Omdat de opzet, structuur en organisatie van Encoter geheel anders is dan die van de Stichting Windmolens Ternaard is de coöperatie een apart staande entiteit geworden

Door plaatsing van zonnepanelen op zoveel mogelijk huisdaken in Ternaard willen we via Encoter de duurzaamheid van energievoorzieningen in Ternaard bevorderen.

Door bijdragen de Stichting Windmolens Ternaard

In de komende maanden worden op 14 huizen in Ternaard door Harm Brander zonnepanelen geplaatst. De opbrengsten zullen ongeveer 80% van het jaarlijkse elektriciteit verbruik van de desbetreffende huizen kunnen vervangen.
Encoter draagt alle kosten, tot en met 12 panelen is geen eigen bijdrage nodig. De panelen worden verhuurd, waarbij gezorgd wordt, dat de jaarlijkse huur altijd lager zal zijn dan de jaarlijkse besparingen op de elektriciteit rekening.
Als de investering van Encoter per huis door de jaarlijks ontvangen huur is afgelost, gaat de huur naar €0,- en zijn de besparingen van de elektriciteitsrekening geheel voor de huurder. De panelen blijven in bezit en onder verantwoordelijkheid van Encoter.

De mogelijkheid om deel te nemen aan de coöperatie geldt ook voor de huurhuizen van de woningbouwcorporatie. Geen investering; tijdens de huurperiode een klein financieel voordeel op het huren van de panelen; na afbetaling van de panelen een relatief groot financieel voordeel (per huis tussen de €400,- en €600,-).
Omdat de panelen in bezit blijven van Encoter, is verandering van huurder van het huis geen probleem, de panelen blijven op het dak liggen en de opbrengsten gaan over op de nieuwe bewoner.

De onderliggende filosofie van deze opzet is de voordelen van zonne-energie voor iedereen mogelijk te maken. Huurders van huizen, die zelf niet snel panelen op hun dak zullen leggen, kunnen nu wel meedoen en ervan profiteren.
Daarnaast worden de mogelijkheden van Encoter om panelen te plaatsen veel uitgebreider.

De constructie van dit plan is nieuw en nog nergens eerder toegepast. Dit was ook een van de redenen, dat het Waddenfonds een subsidie toekende.
Hiernaast is de financiële ondersteuning en borgstelling van de Stichting Windmolens Ternaard van groot belang voor het welslagen van dit plan.

Op tientallen plaatsen in Nederland en in Friesland zijn er lokale energie coöperaties opgericht. Deze baseren zich op een algemeen gevoel dat je zelf heel goed voor een groot deel van je energievoorziening kunt zorgen en los kunt komen van grote (anonieme, imponerende) energiebedrijven, waarop je persoonlijk geen enkele invloed hebt. Terwijl veelvuldig bericht wordt over klimaatveranderingen, milieuverstoringen en temperatuurstijgingen, is er niet het idee, dat deze zaken voor fossiele energiemaatschappijen van groot belang zijn. Hun prioriteiten liggen eerder bij de financieel economischer aspecten van hun bedrijf en zij zijn te groot en te log om snel op nieuwe ontwikkelingen, als b.v. zonnepanelen voor opwekking van stroom, in te kunnen spelen.

Nadere info mogelijk per mail: ENCOTER01@gmail.com