Enquête leefomgeving Noardeast-Fryslân

Van woensdag 10 april tot en met woensdag 1 mei kunt u een enquête invullen over wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Noardeast-Fryslân. De enquête is gericht op uw leefomgeving. U kunt bij de leefomgeving denken aan wegen, gebouwen, ruimte om elkaar te ontmoeten, te kunnen ontspannen en bewegen, natuur en landschap. De wereld om ons heen verandert snel; kijk bijvoorbeeld naar het klimaat, de aandacht voor duurzaamheid en technologische ontwikkelingen.

We ontdekken graag wat u zeker wilt behouden/versterken en wat u minder waardeert in de fysieke omgeving waarin u woont, werkt en uw vrije tijd doorbrengt. Ook met het oog op de toekomst. De resultaten helpen ons bij het maken van de Omgevingsvisie voor Noardeast-Fryslân. Daar komen gewenste ontwikkelingen en ambities in te staan voor in ieder geval de komende tien jaar. Ook wordt daarin vastgelegd wat er nodig is om de leefomgeving te ontwikkelen en in
te richten.

Uw deelname wordt enorm op prijs gesteld!

Vul de Vragenlijst hier in