Ien Minske makket it ferskil

TERNAARD – Zondag verzorgde It Kwartettekoar de kerkdienst van de PKN gemeente Ternaard met de cantate ‘Ien minske makket it ferskil’.
Na een inleidend woord en een muzikaal intermezzo op het orgel was het de beurt aan dirigent Feike van Tuinen en It Kwartettekoar.
Koorzang werd afgewisseld met gedichten voorgedragen door Annemarie Bloemhof-Eringa. De liederen en gedichten waren gebaseerd op de Bijbelse verhalen; The Flood, Soddom en Gomorrah, Jacob’s Ladder, Moses in the Bulrushes, The crossing of the Red Sea, Moses and the Israelites in the Dessert, Davis en Goliath en Jonah and the Whale.
Deze cantate ‘Ien minske makket it ferskil’, is overgezet van Engels naar Frysk door Eppie Dam met muziek van componist Jan de Jong. Met op fluit Anneke Duikshoorn en op piano Sjoukje van de Velde. De cantate is geschreven zowel voor gemengd koor en kinderkoor. De cantate is in het Frysk overgezet door Eppie Dam.
Hedendaags herkenbaarheid
De cantate kruipt in onze tijd. De aarde is in last, en van de weeromstuit haar bewoners. Het water stijgt, dwazen voeren het bewind, de wereld valt uit elkaar en het vuur van de haat spat uit ieders ogen. Hoe zal een mens van goede wil zich hier als eenling staande houden? Mensen van goede wil zijn er altijd geweest, en van hun strijd en zorg getuigt deze cantate. Van Noach die niet ten onder ging. Van Lot die wist wat vlammen voor de stad betekenden. Van kindje Mozes, in zijn drijvend arkje al geroepen tot de grote oversteek. Van David die de lompe reus weerstond. God straft niet in dit verhaal. Het zijn de mensen die zichzelf straffen. Zoals het ook mensen zijn die elkaar kunnen sparen en de aarde redden.
Na de dienst werd na werd door gemeenteleden, gasten en koorleden nog nagepraat met een bakje koffie.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.