In Vrijheid kiezen

Komende zaterdag 4 wordt er in Ternaard weer een herdenking georganiseerd en zondag 5 mei is er een Dienst te Velde, koffiemoment bij de staticshow en aanvang van de rondrit door Noord Friesland met als eindpunt Dokkum.

Herdenken
Komend weekend worden er in het hele land weer vele herdenkingen en viering georganiseerd. Zo ook in Ternaard Jaar en dag wordt daar al de dodenherdenking georganiseerd door de 4 en 5 mei comité Ternaard, de afgelopen jaren werden zij daar door de afdeling Ternaard van Keep Them Rolling geassisteerd door middel van voertuigen en aandacht voor de herdenkingsplekken in het dorp. Dit jaar geeft een comitélid Oane Talsma van de 4 en 5 mei comité een lezing over de omgekomen Ternaarders aan de deelnemers van het kampement op ‘It Groene Hart’ van Ternaard, na deze lezing wordt aldaar de vlag halfstok gehangen en vertrekt men in Stille tocht naar het Gemeentelijk verzetsmonument aan De Groedse in Ternaard. De omgeving van het monument is sober ingericht met enkel een voertuigen opgesteld als erehaag. Na de 2 minuten stilte en het Wilhelmus wordt er nog stilgestaan bij de graf van Albertus Nauta en de vijf vliegeniers, neergestort na een luchtgevecht in de Waddenzee boven Ternaard. Tijdens een plechtigheid zijn zij met militaire eer begraven op de gemeentelijk begraafplaats van Ternaard. De avond wordt afgesloten in de Grutte Tsjerke alwaar bij het herdenkingsraam een bloemlegging.

Bevrijding
Na deze herdenking momenten maakt de organisatoren van KTR-afdeling Ternaard zich klaar voor de viering op 5 mei. Na een ontbijt voor de deelnemers volgt een Dienst te Velde op het Kampement bij ‘It Groene Hart’ Deze dienst wordt geleid door predikant Marianne Folbert met als thema: In vrijheid kiezen. ’Staand achter enkele munitiekisten en onder een overkapping gaat Folbert de deinst voor die begeleid wordt door brassband Euphonia’ legt KTR lid Yelmer van der Linden uit. Deze dienst is samen met de evangelisatiecommissie opgesteld en is laagdrempelig opgezet. Vult Yme Dijkstra aan. Na deze korte dienst is er voor de belangstellende koffie en cake aan de Stationswei. Hier vindt de opstelling en inschrijving plaats van de rondrit de “Droege Liuw” plaats. ‘In totaal doen er een 50 voertuigen mee aan deze rondrit’ aldus Klaas Theo Smit. Speciale voertuigen in de rondrit zijn enkele Dukw amfibievoertuigen, Canadese Dodge, GMC Bolster pontonlegger, scoutcar en meerdere motoren.

Rondrit “Droege Liuw”
Klokslag 11.00 wordt de rondrit aangevangen vanuit Ternaard rijdt men naar Holwerd Foarstrjitte 11.15 uur, Blija Voorstraat 11.30 uur, Ferwerd Marrumerweg 11.40 uur, Marrum Lange Herenweg 11.55 uur, Hallum It Blikkelan 12.10 uur, Feinsum Holdingawei 12.30 uur, Stiens Ljipstrjitte12.40 tot 13.45 uur, Britsum Stedpaed 13.50 uur, Koarnjum Helmblomstrjitte 13.55uur, Jelsum Op de Terp 14.00 uur, Leeuwarden Dammelaan 14.10 uur, Lekkum Buorren 14.15 uur, Wyns Wyns14.25 uur, Bartlehiem Bartlehiem 14.30 uur, Birdaard Brugweg 14.40 uur, Sibrandahus Burdaarderstrjitwei 14.45 uur, Binnenkomst Dokkum Grote Breedstraat 15.00 uur( kloktijden kan afwijken)

Herinneren
De tocht gaat langs verschillende monumenten ter gedachtenis aan overledenen van de Tweede Wereldoorlog maar ook via Drie verzorgingshuizen in Foswert Ferwert, Hayema State Stiens en Nieuw Dockaheem in Dokkum mogen op het passeren van de colonne rekenen. ‘Wij rijden deze rondrit om de gedachtenis levend te houden aan de mensen die ons 74 jaar geleden hebben bevrijd’ en onze uiting is in vorm van de rondrit in de voertuigen die destijds hebben meegedragen aan het bevrijden van Nederland, en Europa’ Aldus Yelmer van der Linden. De organisatie hoopt dat de rondrit veel menen op de been brengt in de dorpen die gepasseerd worden.

Feestelijke binnenkomst Dokkum.
Via de Halvemaanspoort rijdt de colonne vervolgens de binnenstad van Dokkum binnen, via de Grote Breedstraat rijdt de colonne vervolgens naar De Suupmarkt, Vleesmarkt, De Dijk en Diepswal waar men de auto stalt voor de staticshow. Op de Zijl, het middelpunt van de staticshow treden vanaf 13.30 uur Bigband Leeuwarden op en is er een ballonnen clown voor de kinderen aanwezig. Na de binnenkomst van het bevrijdingsvuur komen rond 15.00 uur de voertuigen van KTR De Zijl oprijden.
Als de laatste voertuigen om 17.00 uur Dokkum weer verlaten treedt Rockband The Bounty Hunters met Johannes Rypma op. Deze band sluit de feestelijkheden van 5 mei op muzikale en energieke wijze af.

Persbericht in het kort. Data en tijden.

4mei 2019
19.30 uur vlag hijsen en aanvang stille tocht vanaf ‘It Groene Hart’ Raadhuisstraat 37
19.45 uur Aankomst algemeen monument aan de Groedse, uitleg, liederen, kranslegging en taptoe
20.00 uur 2 minuten stilte en Wilhelmus
20.05 uur bloemlegging graf Albertus Nauta.
20.10 uur Bloemlegging graven Britse en Canadese vliegeniers.
20.15 uur korte bijeenkomst in de Grutte Tsjerke, uitleg gedenkraam en bloemstuk en muzikaal intermezzo.

5 mei
09.00 uur Dienst Ter Velde, Predikant M. Folbert geeft aan de hand van het thema: In Vrijheid kiezen uitleg, samenzang met Brassband Euphonia. In het kampement op ‘It Groene Hart’
10.00 uur koffie en ontmoeting tijdens static show aan de Stationswei en Nijbourren.
11.00 uur Aanvang Rondrit ‘Droege liuw’, zie planning
12.40 uur Stiens lunchpauze en bezichtiging
14.30 uur bevrijdingsvuur binnenkomst Dokkum
15.00 uur binnenkomst Dokkum, Big band Leeuwarden, ballonnen clown, voertuigen KTR
Opstelling op: De Diepswal, De Dijk, Vleesmarkt, Suupmarkt en De Zijl.
17.00 uur Bevrijdingsfeest met The Bounty Hunters en Johannes Rypma op het podium op de Zijl

Noot redactie: voor vragen kunt u altijd bellen: Bote Sape Schoorstra 0622032727

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.