Ondernemen

Bedrijventerrein De Streng

Door de ondernemersvereniging Ternaard is in 2006 een plan ontwikkeld voor een bedrijventerrein met woningen. De locatie voor dit plan is gelegen langs de westelijke hoofdontsluitingsweg van Ternaard. Het plan vormt de nieuwe entree van Ternaard. Bij het ontwerp is een ‘landschappelijk dorpsbeeld’ als dorpsbeeld gekozen. Ternaard heeft een goede bereikbaarheid naar Leeuwarden, Dokkum en Groningen.

Het plan omvat in het geheel ca 21.650 m². De kavelgrootte varieert van 1000 m² tot 2500 m². De infrastructuur voor het gehele plan is uitgevoerd. De helft van het plan is op dit moment daadwerkelijk gerealiseerd.

Bedrijven in de categorieën 1 en 2, met uitzondering van geluidszoneringsplichtige- en risicovolle inrichtingen, zijn welkom.

Er zijn kavels beschikbaar.

Meer informatie over de beschikbare kavels kunt opvragen bij de heer D Vellinga (0519) 228150 van Stichting Bedrijventerrein Ternaard.

Documenten (in PDF-formaat)
Plankaart Ternaard de Streng