De Spiker yn Ternaard hâldt iepen hûs nei werûntwikkeling

TERNAARD – It eardere wensoarchsintrum De Spiker yn Ternaard, dat yn de ôfrûne moannen werûntwikkele is ta hierapparteminten, hâldt op sneon 23 april fan 11.00 oant 15.30 oere iepen hûs. Potinsjele hierders, ynteressearre omwenners en de parse binne dêrby fan herte wolkom om it eigentiidske konsept mei 74 studio’s en apparteminten te besjen.

: modelferzje fan appartemint foar âldere hierders.

De Spiker, lange tiid de spil fan it doarpslibben yn Ternaard, is yngripend ferboud ta in wenlokaasje foar likegoed starters as âldere allinnichsteanden en pearen. It kompleks, dat ek foarsjoen is fan iepenbiere romten, is bedoeld foar minsken fan 20 oant 100 jier dy’t selsstannich wenje wolle, mar it aardich fine om inoar te helpen of gewoan op te sykjen. Fansels sûnder hokker ferplichting, ferlies fan selsstannichheid of privacy dan ek. De wenstudio’s foar starters wurde ferhierd foar in priis ûnder de hiertaslachgrins.

: modelferzje fan wenstudio foar starters.

Ynteressearren kinne op 23 april yn twa modelwenningen besjen hoe’t De Spiker der fan binnen útsjocht. De makelder is de hiele dei oanwêzich om fragen te beäntwurdzjen en om ynskriuwingen te begelieden. De oplevering fan de earste wenningen is op 15 maaie. Dy datum, en ek dy fan de iepen dei, binne inkele wiken letter wurden yn ferbân mei oprûne stoarmskea. Wa’t net wachtsje kin en no al mear witte wol, kin terjochte op de webside www.despiker.frl.

Oer Kloosterveste
Fêstgoedûntwikkelder en -ynvestearder Kloosterveste set fol yn op transformaasje fan besteande gebouwen. Yn pleats fan slope en it útfieren fan nijbouprojekten, wurdt sjoen oft transformaasje mooglik is troch werbestimming, ferbouwing of renovaasje. Klaas Hoekstra en Nanne Rodenhuis binne de direkteuren en eigeners fan Kloosterveste. Hoekstra hat desennia oan ûnderfining yn it bankwêzen en is sûnt 2002 selsstannich ûndernimmer. Rodenhuis is al goed 35 jier warber as fêstgoedûndernimmer yn it noarden fan it lân.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor De Spiker yn Ternaard hâldt iepen hûs nei werûntwikkeling

Help jij ons dorpshuis aan zonnepanelen?

LET OP!! Alleen leden van de Rabobank kunnen stemmen!

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Help jij ons dorpshuis aan zonnepanelen?

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Ternaard

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Ternaard

Lege flessen sparen voor Oekraïne

TERNAARD – Afgelopen week werden door Sven, Fardau en Isa, groep 4 van de basisschool, lege statiegeld flessen ingezameld, doel zo veel mogelijk geld in te zamelen voor Oekraïne

Alle drie de kinderen wonen in Ternaard en worden via ouders en school bijgepraat over de oorlog in Oekraïne. Sven had het al een paar dagen druk met de oorlog en wilde erg graag wat doen om geld te verzamelen. Samen met Isa en Fardau werd het plan bedacht om lege statiegeld flessen in te zamelen en het geld vervolgens over te maken naar giro 555.

Na een dikke week werd de balans opgemaakt van een ronde flessen halen door het dorp. Samen met de mem van Sven, Krista werden de flessen gesorteerd en ingeleverd bij de verschillende winkels

Zaterdag was de grote inlever dag samen met giften kwam het totaal bedrag uit op €113,80 wat inmiddels is overgemaakt naar giro 555 van de gezamenlijke hulporganisaties.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Lege flessen sparen voor Oekraïne

Jaarverslag Stichting Dorpsmolens Ternaard

Dorpsmolens_Ternaard

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag Stichting Dorpsmolens Ternaard