Vlag in top voor de Koning

Zaterdag vierde Ternaard ook koningsdag, de dag begon met het in top hijsen van de vlag door een bekende inwoner. Gevolgd door een koffie moment in het dorpshuis.

Gisteren werden de Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan bevlogen vrijwilligers, een daarvan was Bert Folbert uit Ternaard en aan hem en zijn vrouw Marianne viel de eer om onder de klanken van het Wilhelmus de vlag in top te hijsen in de vlaggenmast aan De Groedse. Belangstellenden werden hiervoor uitgenodigd maar vanwege het weer was de belangstelling wat minder groot als voorgaande jaren. Na het vlagmoment en Wilhelmus nodigde Rinske Boonstra-Smit, dorpsbelang Ternaard een ieder uit voor een bakje koffie en oranjekoek in Dorpshuis Tunawerth.

Deze diashow vereist JavaScript.

Waarom?

Elke keer als je ziet wat er weer is vernield op Het Groene Hart, vraag je je af: “Waarom? Is dat nou leuk?” Bij Het Groene Hart is het regelmatig raak! De coniferen, die als afscheiding dienen tussen het terras en de ingang naar de speeltuin, worden gebruikt om in te kruipen en zelfs om erboven overheen te kruipen. Dan weer wordt de warmwaterautomaat op de camping vernield door glas of stukjes schelp in de gleuf te stoppen. Het dak vertoond lekkages, omdat het dient als speelplaats. Je blijft waarschuwen. “Het is toch allemaal van niemand? En dan mag je best de boel vernielen,” zo denkt de jeugd vaak.

De afscheiding tussen sportveld en de huisjes is ook regelmatig het doelwit, want je mag best takken afscheuren om iets leuks mee te doen! En als je vraagt: “Als ik dat nu eens bij jullie thuis zou doen, wat dan?” Als antwoord krijg je dan: “Dat vinden ze niet leuk.” Dan zeg je: “Het bestuur van Het Groene Hart en je ouders vinden het ook niet leuk dat jullie hier de boel vernielen en rotzooi trappen!”
Koningsdag: de vlag hijsen op HGH. Ligt de scharniervergrendeling van de mast er los naast; pen eruit getrokken, maar gelukkig niet verdwenen.


Zo kunnen we nog een poos doorgaan. Je blijft waarschuwen, maar niemand geeft toe ‘het gedaan te hebben’. En intussen kost het geld, soms veel geld.
Hondenbezitters denken ook met hun hond(en) het terrein te mogen gebruiken als speel- en als poepplaats. “Mag dat niet, ik heb een zakje bij me.” “Nee, dat mag niet, want als er gekaatst gaat worden, moet er eerst poep geruimd worden en niet alleen van honden, want de vele katten van de omringende buren kunnen er ook wat van!” Trouwens, daar kunnen de ‘Ketsers’ (Jeu de Boules) ook van meespreken: de kattenstront! Elke keer weer opruimen.
Het bestuur van Het Groene Hart zou het heel fijn vinden dat er niets meer wordt vernield. Misschien biedt een camera de oplossing? ‘Smile!’ je wordt gefilmd!

In Vrijheid kiezen

Komende zaterdag 4 wordt er in Ternaard weer een herdenking georganiseerd en zondag 5 mei is er een Dienst te Velde, koffiemoment bij de staticshow en aanvang van de rondrit door Noord Friesland met als eindpunt Dokkum.

Herdenken
Komend weekend worden er in het hele land weer vele herdenkingen en viering georganiseerd. Zo ook in Ternaard Jaar en dag wordt daar al de dodenherdenking georganiseerd door de 4 en 5 mei comité Ternaard, de afgelopen jaren werden zij daar door de afdeling Ternaard van Keep Them Rolling geassisteerd door middel van voertuigen en aandacht voor de herdenkingsplekken in het dorp. Dit jaar geeft een comitélid Oane Talsma van de 4 en 5 mei comité een lezing over de omgekomen Ternaarders aan de deelnemers van het kampement op ‘It Groene Hart’ van Ternaard, na deze lezing wordt aldaar de vlag halfstok gehangen en vertrekt men in Stille tocht naar het Gemeentelijk verzetsmonument aan De Groedse in Ternaard. De omgeving van het monument is sober ingericht met enkel een voertuigen opgesteld als erehaag. Na de 2 minuten stilte en het Wilhelmus wordt er nog stilgestaan bij de graf van Albertus Nauta en de vijf vliegeniers, neergestort na een luchtgevecht in de Waddenzee boven Ternaard. Tijdens een plechtigheid zijn zij met militaire eer begraven op de gemeentelijk begraafplaats van Ternaard. De avond wordt afgesloten in de Grutte Tsjerke alwaar bij het herdenkingsraam een bloemlegging.

Bevrijding
Na deze herdenking momenten maakt de organisatoren van KTR-afdeling Ternaard zich klaar voor de viering op 5 mei. Na een ontbijt voor de deelnemers volgt een Dienst te Velde op het Kampement bij ‘It Groene Hart’ Deze dienst wordt geleid door predikant Marianne Folbert met als thema: In vrijheid kiezen. ’Staand achter enkele munitiekisten en onder een overkapping gaat Folbert de deinst voor die begeleid wordt door brassband Euphonia’ legt KTR lid Yelmer van der Linden uit. Deze dienst is samen met de evangelisatiecommissie opgesteld en is laagdrempelig opgezet. Vult Yme Dijkstra aan. Na deze korte dienst is er voor de belangstellende koffie en cake aan de Stationswei. Hier vindt de opstelling en inschrijving plaats van de rondrit de “Droege Liuw” plaats. ‘In totaal doen er een 50 voertuigen mee aan deze rondrit’ aldus Klaas Theo Smit. Speciale voertuigen in de rondrit zijn enkele Dukw amfibievoertuigen, Canadese Dodge, GMC Bolster pontonlegger, scoutcar en meerdere motoren.

Rondrit “Droege Liuw”
Klokslag 11.00 wordt de rondrit aangevangen vanuit Ternaard rijdt men naar Holwerd Foarstrjitte 11.15 uur, Blija Voorstraat 11.30 uur, Ferwerd Marrumerweg 11.40 uur, Marrum Lange Herenweg 11.55 uur, Hallum It Blikkelan 12.10 uur, Feinsum Holdingawei 12.30 uur, Stiens Ljipstrjitte12.40 tot 13.45 uur, Britsum Stedpaed 13.50 uur, Koarnjum Helmblomstrjitte 13.55uur, Jelsum Op de Terp 14.00 uur, Leeuwarden Dammelaan 14.10 uur, Lekkum Buorren 14.15 uur, Wyns Wyns14.25 uur, Bartlehiem Bartlehiem 14.30 uur, Birdaard Brugweg 14.40 uur, Sibrandahus Burdaarderstrjitwei 14.45 uur, Binnenkomst Dokkum Grote Breedstraat 15.00 uur( kloktijden kan afwijken)

Herinneren
De tocht gaat langs verschillende monumenten ter gedachtenis aan overledenen van de Tweede Wereldoorlog maar ook via Drie verzorgingshuizen in Foswert Ferwert, Hayema State Stiens en Nieuw Dockaheem in Dokkum mogen op het passeren van de colonne rekenen. ‘Wij rijden deze rondrit om de gedachtenis levend te houden aan de mensen die ons 74 jaar geleden hebben bevrijd’ en onze uiting is in vorm van de rondrit in de voertuigen die destijds hebben meegedragen aan het bevrijden van Nederland, en Europa’ Aldus Yelmer van der Linden. De organisatie hoopt dat de rondrit veel menen op de been brengt in de dorpen die gepasseerd worden.

Feestelijke binnenkomst Dokkum.
Via de Halvemaanspoort rijdt de colonne vervolgens de binnenstad van Dokkum binnen, via de Grote Breedstraat rijdt de colonne vervolgens naar De Suupmarkt, Vleesmarkt, De Dijk en Diepswal waar men de auto stalt voor de staticshow. Op de Zijl, het middelpunt van de staticshow treden vanaf 13.30 uur Bigband Leeuwarden op en is er een ballonnen clown voor de kinderen aanwezig. Na de binnenkomst van het bevrijdingsvuur komen rond 15.00 uur de voertuigen van KTR De Zijl oprijden.
Als de laatste voertuigen om 17.00 uur Dokkum weer verlaten treedt Rockband The Bounty Hunters met Johannes Rypma op. Deze band sluit de feestelijkheden van 5 mei op muzikale en energieke wijze af.

Persbericht in het kort. Data en tijden.

4mei 2019
19.30 uur vlag hijsen en aanvang stille tocht vanaf ‘It Groene Hart’ Raadhuisstraat 37
19.45 uur Aankomst algemeen monument aan de Groedse, uitleg, liederen, kranslegging en taptoe
20.00 uur 2 minuten stilte en Wilhelmus
20.05 uur bloemlegging graf Albertus Nauta.
20.10 uur Bloemlegging graven Britse en Canadese vliegeniers.
20.15 uur korte bijeenkomst in de Grutte Tsjerke, uitleg gedenkraam en bloemstuk en muzikaal intermezzo.

5 mei
09.00 uur Dienst Ter Velde, Predikant M. Folbert geeft aan de hand van het thema: In Vrijheid kiezen uitleg, samenzang met Brassband Euphonia. In het kampement op ‘It Groene Hart’
10.00 uur koffie en ontmoeting tijdens static show aan de Stationswei en Nijbourren.
11.00 uur Aanvang Rondrit ‘Droege liuw’, zie planning
12.40 uur Stiens lunchpauze en bezichtiging
14.30 uur bevrijdingsvuur binnenkomst Dokkum
15.00 uur binnenkomst Dokkum, Big band Leeuwarden, ballonnen clown, voertuigen KTR
Opstelling op: De Diepswal, De Dijk, Vleesmarkt, Suupmarkt en De Zijl.
17.00 uur Bevrijdingsfeest met The Bounty Hunters en Johannes Rypma op het podium op de Zijl

Noot redactie: voor vragen kunt u altijd bellen: Bote Sape Schoorstra 0622032727

Activiteiten Keep Them Rolling, afdeling Ternaard e.o. op 4 en 5 mei aanstaande.

Aan alle dorpsgenoten,
U hebt ongetwijfeld al iets gehoord of gelezen over 4 en 5 mei in Ternaard en de bijdrage van KTR. In dit schrijven zetten wij voor u de zaken op een rijtje, zodat u een overzicht hebt.

4 mei
Op zaterdagmiddag 4 mei komen zo’n 20 voertuigen met hun inzittenden vanaf 12.00 uur in Ternaard aan op Het Groene Hart, waar ze zullen overnachten in een kampement. Aan het begin van de avond zullen een aantal van hen deelnemen aan de herdenkingsplechtigheden die door de 4- en 5 mei commissie worden georganiseerd.
In schema:
12.00 uur Vanaf dit tijdstip komen de deelnemers van het kampement binnen. 18.45-19.40 Oane Talsma vertelt op het kamp aan de deelnemers over de oorlogsjaren in Ternaard. 19.45- De vlag wordt gehesen bij het monument, Pytsje de Graaf houdt een toespraak, Euphonia speelt en eindigt met het Frysk Folksliet. Daarna volgen de 2 minuten stilte, die wordt beëindigd door het samen zingen van het Wilhelmus. Dan houdt Ellen Tabak een toespraak namens Dorpsbelang en volgt de kranslegging bij het monument. We beëindigen de bijeenkomst in de kerk. Na afloop van de ceremonie gaan de kampement deelnemers terug naar het kamp waar ze de rest van de avond samen doorbrengen.

5 mei
Vanaf 07.30 worden de voertuigen van het kampement opgesteld op de Stationswei. 07.45-08.45 Ontbijt kampdeelnemers op Het Groene Hart. 09.00-10.00 Kerkdienst te Velde: Marianne Folbert zal voorgaan in een dienst op Het Groene Hart, die wordt georganiseerd door de Evangelisatiecommissie en KTR. Euphonia doet de begeleiding.

U bent van harte welkom! 10.00 uur Na de dienst is er koffie met cake op de Stationswei voor iedereen! Ondertussen komen er nog deelnemers aan de toertocht binnen die in de colonne aan beide kanten van de Stationswei parkeren. 11.00 uur De colonne van 50 voertuigen vertrekt voor een tocht door Noord Oost Fryslân, de route wordt waarschijnlijk afgedrukt in de NDC van woensdag 1 mei a.s. De organisatie van dit geheel is in handen van de 4- en 5 mei commissie, de Evangelisatie Commissie van de PKN kerk van Ternaard, Het Groene Hart en KTR afdeling Ternaard. Deze commissies worden ondersteund door heel veel vrijwilligers, zonder hen was dit niet mogelijk! Ook zonder de inwoners van Ternaard wordt het geen geslaagde activiteit! We roepen u dan ook van harte op om op één van de bovengenoemde momenten aanwezig te zijn. U bent van harte welkom. Laten we samen als dorp er voor zorgen dat we 4 mei passend gedenken en van 5 mei een feestelijke dag maken! We rekenen op uw aller medewerking!

KTR afdeling Ternaard: Yelmer vd Linden, Yme Dijkstra, Klaas-Theo Smit, Lolke T. Smit, Dirk van der Meulen en Meindert Hoekstra .

Nog even praktisch: -Graag op 5 mei ’s morgens vroeg geen auto’s op de Stationswei parkeren.
-Op 5 mei allemaal de vlag uit
-Voor vragen of opmerkingen, bel Yelmer, 06- 53974392 of Meindert, 06-41450724