Oud papier kan weer worden opgehaald.

Mensen die zelf niet in staat zijn om het oudpapier naar de container te brengen kunnen het weer laten ophalen.
Indien u wilt dat het bij u thuis wordt opgehaald kunt u contact op nemen met B. Boltjes op telefoonnummer 0519 – 571331.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Oud papier kan weer worden opgehaald.

Spiker verkocht aan Jellema Estate BV te Dokkum

Voormalig verzorgingshuis Spiker in Ternaard is met instemming van het College Sanering Zorginstellingen verkocht aan Jellema Estate BV te Dokkum voor een bedrag van €650.000,- k.k. Investeerder Symen Jellema wil het gebouw een multifunctionele bestemming geven volgens het Friesch Dagblad van vandaag. ,,Het moet een levendige spil van het dorp worden.”

De KwadrantGroep stelde als voorwaarde voor de verkoop van Spiker dat het gebouw ook in de toekomst zijn zorg- en ontmoetingsfunctie zou behouden. Dit werd vastgelegd in het visiedocument De Vaart in Ternaard . ,,Er waren meerdere bieders die zich aan deze voorwaarden hielden”, zegt Ypie Veenstra, ,,maar Jellema had het beste en hoogste bod.” Daarom werden de gesprekken met alleen hem voortgezet.

Jellema ziet voor de Spiker wel een zorgfunctie voor zich, maar onderzoekt daarnaast ook andere functies voor het gebouw. ,,Ik zie genoeg kansen op deze plek”, zegt Jellema, ,,anders begin ik er niet aan. Het behoud van de Spiker is goed voor Ternaard, de leefbaarheid en de werkgelegenheid, maar er moet ook commercieel wat inzitten. We moeten er ook iets aan overhouden. Daarom onderzoek ik verschillende scenario’s en wat die opleveren.”

Jellema was tot vorig jaar directeur-eigenaar van Powerfield, een van de grootste ontwikkelaars van zonneparken in Nederland. In 2019 trok hij zich terug uit het bedrijf.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Spiker verkocht aan Jellema Estate BV te Dokkum

Groot onderhoud N358 tussen Holwerd en Ternaard

TERNAARD – Vorige week is aannemer De Wilde uit Groningen gestart met werkzaamheden aan de provinciale weg N358 tussen Holwerd en Ternaard, De werkzaamheden bestaan uit frezen oude asfalt, asfalteren van weggedeelten, aanbrengen belijningen en afwerken bermen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de weken 22 t/m 25, Dinsdag 22 mei t/m maandag 15 juni. Wegenbouw bedrijf De Wilde startte 25 mei met het aanbrengen van markeringen voor het freeswerk, snelheidsbeperkingen en omleidingsroute voor het werk aan de N358. Dinsdag 2 en woensdag 3 juni werden grote gedeelten van het oude asfalt weg gefreesd en naar depot gereden. Hierbij was het weggedeelte volledig afgesloten. De rest van de week vonden er pleksgewijs freeswerkzaamheden plaats.

Asfalteren
Vanaf maandag 8 juni t/m 11 juni worden de asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd, per dag wordt er een deel van het tracé geasfalteerd. Er wordt gewerkt dat aanwonenden elke dag fatsoenlijk thuis kunnen komen. Vrijdag 12 juni wordt de belijning aangebracht.
In week 25 worden de bermen afgewerkt, doorgaand verkeer kan plaats vinden maar met en snelheidsbeperking.

Verkeersregelaars.
Vanwege de veiligheid van u en een ander is het weggedeelte volledig gestremd, aan de beide uiteinden van het werkvak staan verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden en vragen te beantwoorden.

Omleidingsroute
Vanwege de werkzaamheden aan de provinciale weg N358 is er een omleidingsroute van Ternaard over Dokkum naar Holwerd en vice versa. Dit wordt kenbaar gemaakt door middel van borden. Even eens is er voor het busvervoer van Arriva een gewijzigde halte regeling van toepassing deze staat vermeld op de halte borden.

Fietspad
Het naastgelegen fietspad een tijdje geleden ook vernieuwd. Dit betonnen fietspad is uitsluitend bedoelt voor voetgangers, fietsers en bromfietsers.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Groot onderhoud N358 tussen Holwerd en Ternaard

Ternaarder Tekkenhaaksters diele Krûpkekessens út.

De Ternaarder Tekkenhaaksters komme yn de Koronatiid net mear byelkoar mar haakt wurdt der omraak. Sa hawwe se kessens haakt en de earste Krûpkekessens binne ôfrûne sneon yn Ternaard rûnbrocht.

It earste Krûpkekessen is troch Deputearre Fokkinga oerlange oan frou van der Weg. Frou van der Weg wie der oandien fan dat der om har tocht waard yn dizze tiid. Om’t de kontakten fuortfalle is elk stikje omtinken fan grutte wearde . Se wurdearre it tige en spruts har tank út. De froulju hawwe dy middeis ferskate minsken bliid makke mei in Krûpkekessen.

Gearwurking Spar Herder
Doe’t Johannes Herder fan de pleatslike Sparwinkel hearde fan dit projekt woe hy graach in stientsje bijdrage. Yn elk taske sit in cadeaubon fan de Spar en sa ek Waddenvlam dy’t in hertfoarmich kearske beskikber stelde.

Mienskipsfûns
De Ternaarder Tekkenhaakster hawwe harren projekt yntsjinne by it Mienskipsfûns en hawwe in bijdrage fan 500,- euro krigen. De Deputearre spruts syn wurdearring út foar de projekten dy’t yntsjinne wienen.
De Haaksters hake troch en sille de kommende tiid noch mear minsken bliid meitsje mei sa’n Krûpkekessen. Earst yn Ternaard en letter sykje se noch mear adressen. Mochten der minsken wêze dy’t in krûpkekessen brûke kinne dan kinne de adressen trochjûn wurde oan ien fan de Tekkenhaaksters.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Ternaarder Tekkenhaaksters diele Krûpkekessens út.

Ternaard herdenkt de gevallenen

4 mei werd er een sobere maar goeie herdenking gehouden in Ternaard.
Het 4 mei comité had een kleine herdenking georganiseerd. Bij het gemeentelijk verzetsmonument aan de Groedse werd door Wethouder de Graaf een krans neergelegd. Bij het graf van verzetsman Nauta werd even eens een krans gelegd ditmaal door Eelco Duurken van dorpsbelang Ternaard en Oane Talsma van het 4 en 5 mei comité Hierna werden er bloemstukken van de Gemeente Noardeast-Fryslân en dorpsbelang Ternaard gelegd bij de vijf omgekomen geallieerden.

In de avond werd om 19.58 uur het Taptoe signaal gegeven door Jantine Mizelmoe. Na de twee minuten stilte werd het Wilhelmus ingezet. Pytsje de Graaf nam de kijkers vervolgens mee door foto’s en film van de die middag gehouden herdenking. Ook werden alle namen; inwoners Ternaard, kerkleden en geallieerden genoemd die zijn gevallen voor de Vrijheid. Deze bijeenkomst werd gehouden in de grutte Tsjerke is via kerkomroep.nl/ternaard terug te zien.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Ternaard herdenkt de gevallenen