Wetterskip Fryslân start verkenning dijkversterking Koehool-Lauwersmeer

Wetterskip Fryslân start de verkenning om de Waddenzeedijk tussen buurtschap
Koehool (boven Tzummarum) en het Lauwersmeer te versterken. De komende
periode kijkt het waterschap samen met de omgeving welke oplossingen er zijn om
de dijk te versterken in combinatie met het verbeteren van het landschap en de
natuur. Het startdocument voor de verkenning ligt vanaf 17 augustus ter inzage.

(Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer Fotograaf Daniël Hartog

Aanpak 47 kilometer Waddenzeedijk
Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel en daalt de bodem. Hierdoor
voldoet de dijk in de toekomst niet meer aan de veiligheidseisen. Daarom versterkt het
waterschap tussen Koehool en Lauwersmeer de dijk over een lengte van 47 kilometer.

‘We staan voor een zeer grote en uitdagende opgave, waarbij we hebben gekozen voor
een gebiedsgerichte aanpak. De komende periode gaan we in gesprek met de
omgeving om te kijken welke slimme en duurzame oplossingen er zijn om de dijk te
versterken. Zo houden we in de toekomst samen droge voeten en maken we slim
gebruik van het beschikbare budget’, aldus Bé de Winter, lid dagelijks bestuur
Wetterskip Fryslân.

Er wordt gekeken naar de waterveiligheid, duurzaamheid en de kansen die er in het
gebied zijn. Dit moet leiden tot een voorkeurstracé waarover in 2021 een besluit wordt
genomen. Daarna worden de plannen uitgewerkt en voorbereid.

Startdocument vanaf 17 augustus ter inzage
Voor de start van dit project is een startdocument opgesteld. Het document gaat in op
de opgaven vanuit veiligheid, ecologie en de omgeving. Het beschrijft het
ontwerpproces om te komen tot oplossingen voor de dijkverbetering. Ook staat in het
document hoe Wetterskip Fryslân de omgeving erbij betrekt. Tot slot gaat het
waterschap een milieueffectrapport [MER] opstellen, waarin de effecten van het project
op het milieu in beeld worden gebracht. In het startdocument wordt beschreven hoe
het waterschap het milieueffectonderzoek gaat uitvoeren.

Het startdocument ligt van 17 augustus tot 28 september 2020 ter inzage op
www.waddenzeekust.nl. In deze periode kan men een zienswijze indienen.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma
Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer is een onderdeel van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken het Rijk en de
waterschappen met elkaar samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Wetterskip Fryslân start verkenning dijkversterking Koehool-Lauwersmeer

Corona in de regio

Vorige week werd de regio opgeschrikt door een groot aantal Corona besmettingen in Dokkum. De afgelopen dagen zijn er nog weer een aantal personen besmet geraakt, het virus is nu dichtbij!

In Ternaard hebben verenigingen de maatregelen inmiddels aangescherpt. Zo zijn kantines gesloten en gaan trainingen en wedstrijden tot nader orde niet door.

Laten we met zijn allen de regels volgen en verdere verspreiding voorkomen.

Dorpsbelang Ternaard

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Corona in de regio

Boeren zetten zich in voor fijn leefgebied voor vogels en insecten

NES (NF) – Zo’n dertig boeren uit de gelederen van Agrarisch Collectief Waadrâne kwamen dinsdagavond bijeen bij Jan Riemersma uit Nes om zich door het Agrarisch Collectief Waadrâne bij te laten praten over de GLB-pilot Akkerbelt en om het veld in te gaan en daar met eigen ogen te bekijken wat er reeds gerealiseerd is.

Met de GLB-pilot wordt door negen regionale landbouwcollectieven vanuit het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gewerkt aan een vergroening die voor boer, natuur en de omgeving rendeert. In twee pilotgebieden (Nes-Wierum en Paesens-Lioessens) zijn op akkerbouwpercelen van twaalf deelnemende akkerbouwers verschillende soorten kruiden- en bloemmengsels gezaaid om zo de biodiversiteit te stimuleren. Daarbij is er gewerkt aan een natuurlijke overgang vanuit de sloot. Op de akkers zijn verschillende maatregelen zichtbaar. Zo zijn er onder andere kruidenrijke akkerranden en keverbanken, maar ook gehele velden vol met graan en bloemen. Met deze maatregelen hoopt het Agrarisch Collectief Waadrâne een prettig leefgebied te creëren voor insecten als bijen, vlinders, kevers en spinnen, maar ook voor vogels. Bijkomend voordeel van de maatregelen is dat deze het bodemleven en de bodemstructuur verbeteren én dat de akkerranden en velden een lust zijn voor het oog.

Jan Riemersma is één van de twaalf deelnemers aan de pilot. In zijn nostalgische graanakker (of vogelgraan) langs de Nijtsjerksterwei zie je vooral zomertarwe, de korenbloem en klaproos die hij daar gezaaid heeft, maar ook enkele verdwaalde zonnebloemen en andere bloemen die ‘aan zijn komen waaien’. Zijn veld staat langs de openbare weg, waardoor veel passanten er een kijkje komen nemen en foto’s komen maken van de bloemenpracht in zijn veld. Vlinders en vogels ziet Riemersma graag, en dat is dan ook één van de redenen dat hij besloot om mee te doen aan de GLB-pilot Akkerbelt. ,,Een bijkomend voordeel is dat het veel mensen aanspreekt. Je kweekt er ook wat ‘goodwill’ mee, het brengt je als boer dichterbij de burger. Er is veel negatieve berichtgeving over de boeren, maar er gebeuren ook een heleboel goede dingen en dat dragen we hiermee ook uit.”

Ook landbouwer Tjeerd Doeke Wilman doet mee aan de pilot. Hij is het eens met Riemersma wat betreft het draagvlak wat met de pilot gecreëerd wordt. ,,Het draagvlak voor ons werk wordt zeker groter doordat we ons naast onze gewone werkzaamheden inzetten voor de biodiversiteit. Maar het moet wel passen binnen de bedrijfsvoering. Binnen de GLB-pilot Akkerbelt is gelukkig plaats voor maatwerk waardoor het ook voor ons bedrijf aantrekkelijk was om mee te doen aan dit project.”

De velden die onderdeel zijn van de GLB-pilot Akkerbelt worden gemonitord door middel van nachtvlinder- en vogeltellingen. Tevens nemen deelnemende boeren het waterleven in de sloot onder de loep door middel van het project SKEN je sloot. Uit deze tellingen is al gebleken dat de biodiversiteit in de deelnemende gebieden toeneemt. ,,Dat merken de boeren zelf ook. Het gebeurt tegenwoordig dat de één de ander appt om te laten zien wat voor vogels en andere waarnemingen ze zijn tegen gekomen in het veld. Dit deden de beheerders niet voor ze aan agrarisch natuurbeheer deelnamen”, aldus medewerker Betty Sinia.

Kijk voor meer informatie op www.waadrane.frl.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Boeren zetten zich in voor fijn leefgebied voor vogels en insecten

Dokkum geeft een rondje

Dokkum – Ben jij de komende weken op vakantie in het unieke Unesco werelderfgoed waddengebied, in een van onze hotels, B&B’s, vakantiehuis of op de camping? Dan geeft Dokkum jou een rondje! Je ontvangt een ticket voor het reuzenrad of draaimolen op de Markt in de vestingstad van het wad. Maak en deel je een leuke foto, dan maak je kans op mooie prijzen!

Maak kans op mooie prijzen
Heb je het ticket voor het reuzenrad of draaimolen bemachtigd? Doe dan mee met onze marktactie. Dit moet je er voor doen: Maak een foto van jezelf met het ticket, of een foto in het reuzenrad of de draaimolen, volg Visit Dokkum op Facebook of Instagram en deel je foto op social media met #rondjedokkum. Je maakt dan onder andere kans op een spectaculaire experience op het wad, een luxe overnachting voor twee vestingstad Dokkum, een etentje voor vier personen in een van de toffe restaurants van de regio, of een bierproeverij. Zeker weten dat jij na deze beleving nog eens terugkomt in Dokkum, want ook buiten de zomer is het hier een beleving!

Maak zelf een rondje Dokkum
Uitgedraaid in het rad of de molen? Doe dan zelf nog een rondje Dokkum. Jouw gratis rondje in de draaimolen of het reuzenrad wordt namelijk aangeboden door ondernemers en horeca in de stad. Zij stellen jouw bezoek op prijs, én ze zorgen ervoor dat je op een verantwoorde en veilige manier bij kunt komen van jouw avontuur op de Markt. Geen gratis kaartje bemachtigd? Dan kost een ritje drie euro. Het reuzenrad en de draaimolen op de Markt in Dokkum zijn nog de hele zomer dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.

De Magie van de Markt
De Magie van de Markt is een nieuw concept van ondernemers en horeca in Dokkum en bedoeld als terugkerend evenementenplatform voor de stad. Het reuzenrad en de draaimolen zijn de eerste activiteiten die plaatsvinden binnen dat concept. Ze draaien nu een paar weken op de Markt in Dokkum en blijken een groot succes. De attracties zijn een kleinschalige activiteit die op een verantwoorde manier publiek naar Dokkum trekken. Grootschaligere evenementen die normaal gesproken de stad en de zomer opfleuren, kunnen vanwege de coronacrisis niet worden gehouden. Dokkum als vestingstad aan het wad trekt op deze manier alsnog het nodige publiek.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Dokkum geeft een rondje

Bibliotheek brengt gratis zomermagazine uit

In alle vestigingen van Bibliotheken Noord Fryslân ligt een gratis zomermagazine klaar voor leden en bezoekers. Het tijdschrift staat vol interviews, leestips en heel veel puzzels en spelletjes. Het is de tweede keer dat de bibliotheek een eigen magazine uitbrengt. Vorig jaar moest de bibliotheek de oplage verhogen omdat er zoveel vraag naar was. Daarom zijn er dit jaar extra veel gedrukt.

De bibliotheek brengt het tijdschrift uit om meerdere redenen. Als cadeautje voor haar trouwe leden en bezoekers. Maar ook omdat er juist in de zomer zoveel mooie initiatieven rondom lezen zijn. De VakantieBieb-app is daar een mooi voorbeeld van. Met deze app leest iedereen gratis e-books en luisterboeken in de vakantie. Ook wie niet lid is van een bibliotheek dus.

Gastlenen: lenen in elke bibliotheek in Nederland
Ook weet nog niet iedereen dat een lidmaatschap bij één van de bibliotheken in Noord-Fryslân geldig is in elke bibliotheek in Nederland. Juist nu er dit jaar zoveel mensen in eigen land op vakantie gaan is gastlenen, zoals de bibliotheek dit noemt, ideaal. Dat scheelt veel kilo’s aan boeken aan tijdschriften in de koffer. Alleen het bibliotheekpasje is genoeg.

Vakantie-lezen: schatzoeken voor gezinnen

Op de achterkant van het tijdschrift staat de vakantie-lezen landkaart. De bibliotheek daagt gezinnen uit op www.vakantie-lezen.nl langs zes landen te reizen. Van de Griezelkust naar Sportmanië en van het Dierenrijk naar Lachland. Wie in ieder land de opdrachten goed doet, kan de schat vinden én maakt kans op leuke prijzen.

Blijven lezen in de zomervakantie is belangrijk
Een deel van het magazine is gericht op volwassenen, en een ander deel op kinderen. Dit laatste om kinderen te stimuleren te blijven lezen in de zomervakantie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het leesniveau van kinderen die de hele zomervakantie geen boek aanraken daalt. Dat klinkt misschien niet zo erg, maar na de vakantie gaan de lessen gewoon verder op het niveau van voor de zomer. Dan wordt het voor een kind dus extra lastig om de lesstof bij te kunnen benen. Daarom staan er in het magazine puzzels, spelletjes, app-tips en natuurlijk leuke boekentips voor kinderen.

Het magazine ligt gratis klaar in de bibliotheken in Buitenpost, De Westereen, Dokkum, Dronryp, Franeker, Hallum, Harlingen, Kollum, Surhuisterveen, St.-Annaparochie en op Ameland, Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog. Voor zowel leden als niet-leden.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Bibliotheek brengt gratis zomermagazine uit