CBS It Harspit gedenkt 75 jaar vrijheid op aangepaste wijze

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

Als school hebben wij het Oorlogsmonument van Ternaard geadopteerd. Naar aanleiding van de coronamaatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, kan onze jaarlijkse herdenking van Fryske Befrijdingsdei geen doorgang vinden.

Bij het monument zijn op woensdag 15 april bloemen gelegd. Voor de jongste kinderen van de school is er een ‘bevrijdingskleurplaat’ die na het inkleuren voor het raam geplakt kan worden zodat we er allemaal van kunnen genieten. De kinderen van de bovenbouw hebben een link ontvangen om thuis met hun ouders te bekijken. De beelden zullen zonder twijfel ook tot gesprekken leiden met ouders en grootouders. Misschien wilt u ook even kijken: https://www.youtube.com/watch?v=-hbw_VcmZ3Q

Vrijheid ligt niet op straat
je kan het niet
even oprapen
het is leven
zonder angst

Vrij kunnen zijn
in je doen en laten
met elkaar
leven in harmonie
laten zien
waar je voor staat

Vrijheid is ook
dankbaarheid
aan hen
die hun leven gaven
voor onze vrijheid

Vrijheid
ligt niet op straat
je kan het niet
even oprapen
Vrijheid is leven.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor CBS It Harspit gedenkt 75 jaar vrijheid op aangepaste wijze

Kerkhof ziet geel van de Wylde tulp

De Bostulp (Tulipa sylvestris) is een beschermde stinzenplant. Deze uit de 16de eeuw naar Nederland gebrachte plant groeit voornamelijk, en dan bij duizenden tegelijk, rondom de Grutte Tsjerke van Ternaard. De duizenden bloeiende tulpen leveren zo’n bijzonder schouwspel op, dat natuurliefhebbers er elk jaar, behalve dit jaar dan, speciaal voor naar het Friese dorp reizen.

In Nederland komen nog een kleine twintig stinzenplanten voor. Dat zijn planten die eeuwen geleden gepoot zijn op landgoederen en buitenplaatsen en die langzaam zijn verwilderd. Buitenplaatsen heten in Friesland stinzen. Er zijn er nog drie, in Veenwouden, Oudwoude en bij Jelsum. Maar alleen op het kerkhof van Ternaard heeft de Bostulp, die de Friezen Wylde tulp noemen, het zo naar zijn zin dat hij helemaal is verwilderd. Begin juni als de tulp is afgestorven wordt het kerkhof weer netjes gemaaid.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Kerkhof ziet geel van de Wylde tulp

Ondersteuningspakket voor ondernemers

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Ondersteuningspakket voor ondernemers

Foto frege:

Wa kin my in foto stjoere fan’e ‘Luchtwachttoer’ dy’t yn’e tiid fan de kâlde oarloch op’e âlde seedyk stie oan It Skoar, by de blauwe hikke?
In dame út Utrecht hâldt har al 25 jier dwaande mei in stúdzje nei dizze tuorren en hat hjir nei frege.

De foto kin per mail nei my tastjoerd wurde. In kopy mei ek wol.

Oane Talsma
ap.talsma@planet.nl
Halbertsmastrjitte 9
9145 SB TERNAARD
0519346460

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Foto frege:

Voormalig woonzorgcentrum Spiker in Ternaard verkocht

KwadrantGroep heeft voormalig woonzorgcentrum Spiker in Ternaard verkocht. Het plan van de koper voldoet aan de voorwaarde voor het behoud van een maatschappelijke functie in het dorp. De verwachting is dat eind mei de overdracht plaatsvindt. Na de overdracht maakt de koper zichzelf en zijn plannen voor de voormalige Spiker bekend.

Koper voldoet aan eis voor maatschappelijke functie Spiker
KwadrantGroep heeft de afgelopen periode enkele biedingen gehad voor Spiker. De biedingen voldoen aan de voorwaarde om bij de herbestemming van Spiker ruimte te bieden aan de plannen om de maatschappelijke functie voor Ternaard en de omliggende dorpen te behouden, zoals in het visiedocument ‘De Vaart in Ternaard’ is vastgelegd. Omdat de biedingen voldoen aan deze voorwaarde heeft KwadrantGroep de locatie Spiker verkocht aan de hoogste bieder.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Voormalig woonzorgcentrum Spiker in Ternaard verkocht