ACTIE voor de VOEDSELBANK in TERNAARD.

Evenals voorgaande jaren organiseert de ZWO commissie van de Protestantse Gemeente in samenwerking met SPAR Herder en Dorpsbelang een actie voor de Voedselbank in Ternaard. Van 29 oktober t/m 6 november 2020 kunt u levensmiddelen inleveren bij SPAR Herder. Het ideale boodschappenlijstje van de Voedselbank vindt u op de flyer die eind oktober huis aan huis in Ternaard zal worden verspreidt.

Ondanks een beter economisch klimaat in Nederland blijft het bestaan van een Voedselbank van belang. Er zijn tal van oorzaken waardoor mensen (tijdelijk) financieel in problemen komen. Dit jaar zorgt ook de corona crisis voor extra toeloop naar de Voedselbank. De Voedselbank zorgt er voor dat iedereen toegang houdt tot de dagelijkse gezonde maaltijd. Hiervoor wordt uw hulp gevraagd. Geef uw goederen af bij de SPAR of als u liever een gift doet kan dit op rekeningnummer: NL12RABO0156753197 van de Stichting Voedselbank Dokkum. Namens de Voedselbank alvast heel hartelijk dank!

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor ACTIE voor de VOEDSELBANK in TERNAARD.

Ternaarder Tekkenhaaksters hawwe it 80ste krûpkekessen útdield.

TERNAARD – Sneon 24 oktober, moarns om 10 oere sammelen de Ternaarder Tekkenhaaksters harren bij Nynke Schoorstra. De ôfrûne moannen is der wer flink haakt en binne der wer ferskillende kessentsjes yn elkoar set. Om’t ek de Tekkenhaaksters rekken hâlde mei de Coronamaatregels, waard der foaral thús haakt en hold men elkoar op de hichte fia de sociale media. Hake, naaie, fulle elk hie in taak.

Mar net allinnich in haakwurkje siet der yn de tas mar ek in moaie hertfoarmige hinger makke troch Sonja de Vries, in kearske makke troch Jet van der Woude fan Waddenvlam, in kadobon oanbean troch Spar Herder, in moaie kaart makke troch Esther de Joode mei de tekst:

Foar jo in krûpkekessen
as stipe yn de rêch
as in fuottenbankje foar de kâlde fuotten
as in hollekessen foar de wurge holle
as sitkessen foar in noflike sit.

Elk dy’t in kessentsje ûntfong waard dêr bliid fan. Dat der yn dizze drege dagen om harren tocht waard. De reaksjes dienen ek de Tekkenhaaksters goed.
De Tekkenhaaksters hake troch en hawwe al in folgjend projekt betocht. Wat dat wurdt? Dat sil yn de takomst wol dúdlik wurde.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Ternaarder Tekkenhaaksters hawwe it 80ste krûpkekessen útdield.

MS collecteweek (16-21 november 2020): collectanten gezocht in Ternaard

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Ternaard. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit. Collecteren mag van de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal langs de deur gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere manieren van collecteren aan haar collectanten. Collectanten kunnen een donatieflyer met QR-code door brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het mogelijk om online te collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie hierover vindt u op www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/

Lia collecteert al 10 jaar!

Iedere collectant heeft zijn of haar eigen reden om zich in te zetten in de strijd tegen MS. Zo ook Lia, die inmiddels alweer tien jaar collecteert voor het Nationaal MS Fonds. Haar man kreeg in 2002, na een aantal jaar van vage klachten, de diagnose MS. De impact op het gezin was groot. ‘Hij was 52 en een sterke en ondernemende man. Na de diagnose stortte zijn wereld in. Hij kon niet accepteren dat hij ziek was. Door concentratieproblemen en vermoeidheid moest hij al vrij snel zijn werk als assurantieadviseur opgeven. Hij voelde zich afgeschreven. Die periode heeft een wissel op het gezin getrokken. En nog. Mijn man heeft veel last van vermoeidheid en kan nog maar een meter of twee, drie lopen. Hij gaat ook cognitief achteruit. Om daar een weg in te vinden, is een proces. Als partner kun je je machteloos voelen. Door te gaan collecteren, had ik het gevoel dat ik toch iets kon bijdragen.’

MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds. Met de opbrengst van de collecte wordt onder andere onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS gefinancierd. Dit onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS staat immers ook niet stil. Helpt u mee? Word collectant.

Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor MS collecteweek (16-21 november 2020): collectanten gezocht in Ternaard

Beeldbepalende boom wordt gerooid!

Foto’s: Jelke van der Meer

De beheerder groen van het Team Behear Iepenbiere Romte heeft geconstateerd dat de kastanjeboom aan de Tsjerkestrjitte (op het grasveld voor de kerk) in zeer slechte staat is. Een zwam heeft de boom aangetast en het is niet meer mogelijk om de boom te behouden.
Ze gaan een nieuwe boom planten, maar het zal jaren duren voordat die zo beeldbepalend wordt als de huidige.
Het plan is om de boom in de wintermaanden te rooien.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Beeldbepalende boom wordt gerooid!

Nieuwsbrief 3 Omgevingsproces Ternaard

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 3 Omgevingsproces Ternaard