Niet meer met 98 op de teller door Hantum

B82419987Z_1_201104_165856k B82419987Z_1_201104_165858k
B82419987Z_1_201104_165867k B82419987Z_1_201104_165869k

HANTUM – Bij een verkeerscontrole door Veilig Verkeer Nederland in Hantum werd onlangs een automobilist betrapt met 98 op de teller. Dorpsbelang wil graag dat de gemeente maatregelen neemt, maar Dongeradeel heeft daar geen geld voor. Dorpsbelang, VVN, de politie en de scholen hielden daarom vrijdagmiddag een grote actie voor de oudste leerlingen van basisschool De Fjouwerhoeke.

De kinderen keken hoe auto’s werden gelaserd, ze spraken met bestuurders en ze leerden van alles over remmen en de remweg. Vooral de kinderen die mee mochten rijden, waren onder de indruk. Instructrice Lia Schutte had dan ook als eerste de kinderen gevraagd die normaal nooit de gordel omdoen. ,,Ze merken hoe groot de kracht is die dan vrijkomt.” Dorpsbelang hoopt via de jeugd ook de ouders te bereiken. ,,De hurdriders blike faak de minsken út de streek sels te wêzen”, verzucht voorzitter Taeke Sijens van Dorpsbelang.

Meer hierover in de maandageditie van het Nieuwsblad Noordoost-Friesland.

FOTO’S FOKKE WESTER

Holwerd: Drie leraren weg bij Ploos van Amstel

B82419690Z_1_201104_165752k

HOLWERD – Cor Wiersma, Thys van der Veen en Hanneke Hiddema-Wijnja verlaten dit jaar alledrie de christelijke basisschool Ploos van Amstel in Holwerd. Zij kijken terug op een mooie tijd, maar maken zich ook zorgen over de toekomst.

Voor een uitgebreid interview met deze twee meesters en juf, zie het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 15 april.

FOTO KLASINA VAN DER WERF

IEPEN DOARP Oosternijkerk

oosternijkerkOp zaterdag 14 mei 2011 organiseert Oosternijkerk een bruisend IEPEN DOARP! Meer dan 40 deelnemers laten zien waar een klein dorp groot in is!

Doe een rondje Oosternijkerk en zie wat het te bieden heeft aan bedrijvigheid, verenigingen en creativiteit!

Kijk eens achter de schermen bij een van de vele bedrijven. Loop eens binnen bij een expositie van schilderijen of bekijk een collectie modelbouw. Bezoek de winkels en drink een kopje koffie in het dorpshuis of het café. Doe mee aan één van de workshops of activiteiten. Geniet van een toneelvoorstelling, muziek of sportdemonstratie. Luister naar de geschiedenis in de St. Ceciliakerk.

Kortom: er is genoeg te beleven voor jong en oud!

Programmaboekjes worden uitgedeeld bij binnenkomst in het dorp.

IEPEN DOARP duurt van 10.00 – 17.00 uur.

De toegang is gratis.

Holwerd/Ternaard: Drukte op het land

B82419461Z_1_201104_165593k

HOLWERD/TERNAARD – Drukte op het land. De akkerbouwers zijn druk in de weer om de landerijen te bewerken en zoals hier aan de Holwerterdyk tussen Holwerd en Ternaard pootaardappelen aan de grond toe te vertrouwen. Door de droogte van de afgelopen weken kan men gemakkelijk op de akkers komen en zorgt alleen het stof soms voor wat overlast. In de verte struinen schapen op de zeedijk. FOTO JAAP MELLINK

Politie controleert landbouwvoertuigen

DOKKUM – De politie start vanaf vrijdag 15 april weer met toezicht op het landbouwverkeer. De afgelopen jaren heeft de politie intensiever gecontroleerd, vooral in het voorjaar en in het najaar, op landbouwverkeer en landbouwvoertuigen. Tijdens die momenten gaan de agrariërs het land bewerken en zijn zij veel op de weg en in het verkeer aanwezig.

Bij relatief veel ongevallen zijn landbouwvoertuigen betrokken, helaas ook nog met dodelijke afloop of ziekenhuisgewonden. Het aandeel van dergelijke ongevallen in het verkeer is te hoog, mede gezien het feit dat het landbouwverkeer maar relatief weinig kilometers maakt. De ongevallen worden bovendien steeds ernstiger. Uit de controles van afgelopen jaren kwam naar voren dat landbouwtractoren niet voldeden aan de inrichtingseisen, voertuigeisen en gebruikerseisen. De politie hoopt door de voortgang van deze jaarlijkse controles het aantal verkeersongevallen, waarbij landbouwvoertuigen zijn betrokken, terug te dringen.

Het accent bij de controles ligt dit jaar op het op de juiste wijze markeren van de verwisselbare uitrustingsstukken. Deze uitrustingsstukken zijn die (machineonder)delen die in de hef van de tractor worden geplaatst. Sinds twee jaar worden deze machines geen ‘lading’ genoemd maar uitrustingstukken. Bij de meeste agrariërs is dit niet in orde. Zo moet er altijd een bord met diagonale strepen op de uitrustingsstukken zitten.

Daarnaast wordt gecontroleerd op het voeren van verlichting, de afstelling van spiegels, kapotte of ontbrekende spiegels en op scherpe (uitstekende) delen die op een voertuig kunnen zitten. Dit kan bijvoorbeeld kuilsnijders en mestinjectoren betreffen. De hoogte van een boete voor het niet juist afschermen van uitstekende delen van het landbouwvoertuig bedraagt 180 euro. Belangrijke doelstelling van de landbouwcontroles van politie Fryslân is het verhogen van de verkeersveiligheid, voor de bestuurders zelf, als voor overige verkeersdeelnemers.

Naast de intensievere controles in het voor- en najaar neemt de politie het toezicht mee in de dagelijkse surveillances. De controle in het voorjaar loopt tot en met 15 mei.