’t Fiskershúske vraagt hulp vrijwilligers

B82404307Z_1_201103_159297k
MODDERGAT – In heel Nederland wordt zaterdag NL DOET georganiseerd. Vrijwilligers worden gevraagd de handen uit de mouwen te steken en te helpen bij een leuke klus. Ook bij museum ’t Fiskershúske is er werk aan de winkel. Het plan is om het terrein van het museum in Moddergat weer in ere te herstellen. ,,Op het terrein ligt nu allemaal grind. Dat is erg praktisch, zo kunnen onze bezoekers ook om de huisjes heen lopen, maar dit is niet de situatie zoals die vroeger was. Zaterdag gaan we het grind weg scheppen om dit te vervangen door modder en schelpen. Er zijn nog enkele vrijwilligers nodig. We beginnen ’s morgens om tien uur en gaan door tot ongeveer vier uur in de middag. Er is koffie, thee en een lunch aanwezig. Vrijwilligers die willen komen helpen zouden graag een schep, hark, kruiwagen of een ander handig gereedschap kunnen meenemen”, aldus Jacob Bosma van het museum. Opgeven kan via de website van NLDOET, www.nldoet.nl of via info@museummoddergat.nl.

Holwerder reddingwerkers naar Japan

B82403235Z_1_201103_158947kHOLWERD – Edwin Douma en Martine Dietz gaan woensdag naar Japan. Tussen de puinhopen als gevolg van de tsunami gaan ze op zoek naar overlevenden, maar vooral overledenen. Eigenlijk zouden de Holwerders maandag al vertrekken, maar hun reis is met twee dagen uitgesteld vanwege de onzekere situatie door de kernreactoren in Japan.

..We gaan in de puinhopen op zoek naar mensen. Het is anders dan Haïti, daar zijn gebouwen in elkaar gestort, in Japan hebben de enorme hoeveelheden water er een grote vuilnisbelt van gemaakt. Auto’s, wasmachines, hout, alles is meegesleurd.”

Meer hierover in de Nieuwe Dockumer Courant van woensdag.

Ruurdje en Sije de Graaf vrijwilligers in De Spiker

TERNAARD – Ruurdje en Sije de Graaf zijn vrijwilliger bij zorgcentrum de Spiker in Ternaard. Ze maken zich wel zorgen over de bezuinigingen.vrijwilligerspiker__157990k

Namen: Ruurdje en Sije de Graaf

Leeftijd: 63 en 66 jaar

Woonplaats: Ternaard

Burgerlijke staat: Gehuwd, we hebben drie zonen, één dochter en negen kleinkinderen.

Beroep: Sije is 43 jaar timmerman geweest en Ruurdje huisvrouw.

Wat voor vrijwilligerswerk doet u?

Ruurdje: Ik doe vrijwilligerswerk bij zorgcentrum de Spiker in Ternaard. Als er activiteiten zijn breng en haal ik bewoners van en naar de zaal, ik help met koffie inschenken en opruimen. Verder help ik met het winkeltje Toko dat in het verzorgingshuis is gevestigd en ik ben coördinator van de bibliotheek van de Spiker. Eén keer in het half jaar gaan we daarvoor naar Dokkum om de collectie te wisselen. We hebben alleen nog maar grootletterboeken. We ruilen de boeken als de bewoners aan het koffiedrinken zijn.

Sije: Ik breng het eten dat in de Spiker wordt klaargemaakt een keer per maand naar de Skûle in Metslawier. Daarnaast breng ik een keer in de twee weken eten naar mensen uit Ternaard en omringende dorpen die gebruik maken van de maaltijdservice. Verder doe ik invalwerk en help met allerlei bijkomende klusjes in de Spiker. Zo werk ik mee aan de versierde wagen voor het dorpsfeest, waar bewoners van het zorgcentrum aan meedoen en ik maak bijvoorbeeld wel eens spelletjes.

Samen gaan Ruurdje en Sije elk jaar als begeleiders mee met bewoners op vakantie. Er gaan meestal zo’n vijftien mensen mee met dit reisje van een week. Ze vinden dat geweldig. Ze zijn er even helemaal tussenuit en krijgen in zo’n week extra aandacht. Helaas is het reisje dit jaar waarschijnlijk voor het laatst vanwege bezuinigingen. Dat zou heel jammer zijn.

Hoe bent u aan dit vrijwilligerswerk gekomen?

Ruurdje: Ik was op 21 januari 25 jaar vrijwilliger bij de Spiker. Via het kerkblaadje ben ik er bij gekomen. Ze vroegen toen iemand om te helpen bij het opzetten van de kerkdiensten in het verzorgingshuis en daar heb ik op gesolliciteerd. Dat was één van de eerste activiteiten in de Spiker, later kwamen er steeds meer taken bij.

Sije: Ik ben vijftien jaar geleden via Ruurdje begonnen met het ‘suteljen’ van eten.

Waarom doet u dit vrijwilligerswerk?

Ruurdje: Het zorgen voor anderen heeft altijd al in mij gezeten. Toen ik klein was bracht ik altijd al een gehandicapt jongetje naar school. Ik had graag de zorg in gewild.

Wat is er zo leuk aan?

Ruurdje: Het contact met mensen. De liefde en waardering die je ervoor terug krijgt. Een schouderklopje, aai over het wang of ‘in tútsje’, daar doe je ’t voor.

Zijn er ook nadelen?

Sije: Soms zit het mij wel eens achter als ik op zondag eten moet rondbrengen. Dan zul je net zien dat de kerkdienst uitloopt en zit ik op hete kolen.

Hoeveel tijd steekt u in dit vrijwilligerswerk?

Dat hangt ervan af, we worden ingeroosterd. Het varieert van een tot vijf uren per week.

Maar soms wordt er tussendoor ook een beroep op je gedaan, als er bijvoorbeeld iemand naar het ziekenhuis moet worden gebracht en er geen familielid is die dat kan doen.

Bent u van plan om nog langer door te gaan?

Zolang we kunnen en zolang we er plezier in hebben gaan we door.

Zou u het anderen aanraden om vrijwilligerswerk te gaan doen?

Ja, maar je moet er wel met hart en ziel voor gaan. Je moet er zijn voor de mensen.

Dit wil ik nog even kwijt:

Wij staan symbool voor alle vrijwilligers in de Spiker en dat zijn er nogal wat. Zonder vrijwilligers zouden bewoners op hun kamer blijven zitten. Er worden steeds meer vrijwilligers ingezet voor activiteiten.

Het werk van de activiteitenbegeleiders wordt gehalveerd en wij moeten dat opvullen. Die kant gaat het steeds meer op. Vrijwilligers moeten ook steeds meer dingen doen waar ze niet voor hebben geleerd.De grote vraag is dan ook: hoe ga je daarmee om? Hoe ver ga je als vrijwilliger?