PKN-gemeente Ternaard


Het zal niemand ontgaan zijn dat de overheid op 12 maart jl. terecht drastische maatregelen heeft moeten nemen om het Corona-virus in te dammen.Een van die maatregelen is het houden van bijeenkomsten tot 1 april 2020 tegen te gaan en waar mogelijk af te gelasten.

De overheid heeft daarbij de grens aangehouden om bijeenkomsten van 100 personen en meer te verbieden.
Een uur na deze bekendmaking heeft de PKN de kerkelijke gemeenten laten weten zich hierbij aan te sluiten en dringend adviseert om bijeenkomsten (ook kerkdiensten) van 100 en meer personen af te gelasten.

De classispredikant van Fryslân, ds. W. Beekman, adviseert bovendien om helemaal geen kerkdiensten meer te houden tot 1 april 2020. Dit met name omdat bij kerkdiensten veelal kwetsbare ouderen aanwezig zijn, die elk mogelijk contact met het virus dienen te vermijden.

De kerkenraad heeft zich over de ontstane situatie beraden en heeft besloten alle diensten tot 1 april 2020 te laten vervallen.
Daarbij beseft de kerkenraad terdege dat ook de bevestigingsdienst van da. H.B. Graafland hieronder valt. Wij beraden ons nog op een alternatief hiervoor.

De kerkenraad raadt u aan de website van onze gemeente te volgen, alsmede het wekelijkse meidielingsblêd.

Als alternatief voor de vervallen ochtenddienst van 15 maart 2020 verwijzen u graag naar een door de PKN aangeboden korte meditatie van ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de PKN.
Deze meditatie wordt vanaf zondag 15 maart om 09.20 uur door de EO rechtstreeks uitgezonden via NPO2.

De kerkenraad hoopt u hiermede voor onze gemeente wat duidelijkheid te hebben kunnen verschaffen op de ontstane situatie rond de uitbraak van het corona-virus.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de voorzitter (Bert Folbert, tel. 571819) en de scriba (Eelke Goodijk, tel. 571988) van de kerkenraad.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.