Toerisme

Ternaard en zijn omgeving

De Bouwhoek

De Bouhoeke is het gebied van de klei. Hier overheerst de akkerbouw. De streek in het noordwesten van de provincie dankt zijn vruchtbare bodem aan de zee.Het landschap kreeg vorm na de laatste IJstijd, toen de zeespiegel steeg en deze bij de riviermondingen het land binnendrong. Hierdoor ontstond de Middelzee, die de gebieden Oostergo en Westergo scheidde. Er vormde zich een kwelderachtig landschap. Bij elk getij liet de zee een laagje klei achter.De eerste bewoners gingen rond 600 voor Chr. op de kwelderwallen wonen. Ze hoogden deze later op tot terpen. Soms bouwden ze ook dijkjes om de landbouwgrond te beschermen. De polders werden hierdoor nog groter en steeds meer land werd gewonnen. De kloosters speelden een belangrijke rol bij de landaanwinning. Het gebied was vruchtbaar en daardoor dichtbevolkt. Nog steeds zie je overal in de omgeving terpen en kerktorentjes.De mond van de door de eeuwen heen dichtslibbende Middelzee is het tegenwoordige Het Bildt. Het landsschap onderscheidt zich van de rest van de Bouhoeke door zijn open landschap, rechte wegen en winkelhaakboerderijen.Meer "Sicht op Fryslan" Deze video maakt deel uit van een serie van negen video’s over de landschappen van Friesland. Voor het bekijken van de hele serie gaat u naar de website Sicht op Fryslan. Heeft u liever een DVD zodat u deze prachtige serie gewoon thuis op de TV kunt bekijken dan kunt u deze bestellen door hier te klikken.