SVT

imageS.V.T. is de afkorting van Sport Vereniging Ternaard. Deze vereniging is opgericht op 7 november 1977. De vereniging heeft zich bij oprichting ten doel gesteld: ”Het doen beoefenen en het bevorderen van gymnastiek in de ruimste zin van het woord alsmede volleybal en andere lichamelijke sporten voor al de inwoners van Ternaard en omstreken”.

Aan dit gestelde doel wordt nog steeds voldaan. De vereniging bestaat na bijna 40 jaar nog steeds uit een afdeling gymnastiek en een afdeling volleybal. Zowel bij de afdeling gymnastiek als de afdeling volleybal worden de lessen verzorgd door een trainer of trainster.

Gymnastiekles is er voor kinderen vanaf 3 jaar t/m groep 4. De kinderen zijn verdeeld in 2 groepen. De eerste groep zijn de jongsten vanaf 3 jaar t/m groep 2. De oudere groep zijn de kinderen van de basisschool groepen 3 en 4. Deze indeling is bij benadering; mocht het niveau of vaardigheden van het kind hier aanleiding toe geven kan de train(st)er beslissen om het kind in een ander groep in te delen. Bij genoeg belangstelling is het mogelijk om hier eventueel nog een oudere groep of zogenaamde keurgroep aan toe te voegen.

De afdeling volleybal bestaat uit:

Minicirculatie volleybal voor de basisschooljeugd vanaf groep 3. Hierbij wordt op verschillende niveaus de basisbeginselen van de volleybalsport aangeleerd. Elk niveau hoger wordt er weer iets uitgebreider toegewerkt naar het volleybal zoals dit door volwassenen wordt gespeeld. Het begint met door gooien en vangen het samenspelen te leren. Gaandeweg gaat dit over in overspelen, opslaan passen enzovoort.

Jeugdvolleybal voor jongeren vanaf het voortgezet onderwijs. Op dit moment zijn er twee jeugdteams bestaande uit meisjes die naast de trainingen uitkomen in de competitie van de Nederlandse Volleybalbond in het rayon Dokkum / Drachten. In het seizoen 2015-2016 is het eerste meisjesteam zelfs kampioen geworden.

Bij de senioren is er een damesteam dat uitkomt in de competitie van de Nederlandse Volleybalbond in het rayon Dokkum / Drachten. Dit team is afgelopen jaar kampioen geworden, en komt in het seizoen 2016 -2017 voor de tweede keer in het bestaan van dit team uit in de 1e klasse van de NEVOBO.

Meer informatie over de teams van S.V.T. die uitkomen in de NEVOBO-competitie vind je op de website van de NEVOBO: http://www.volleybal.nl/competitie. Type in het zoekvenster SVT en kies vervolgens van welk team je de gegevens wilt zin. Je vindt hier de data voor de komende wedstrijden, uitslagen, standen enzovoort.

Daarnaast zijn er bij de senioren nog recreanten actief. Deze dames en heren trainen samen, en de meesten daarvan zijn ook actief in de dorpencompetitie in Ferwerd.

Lijkt het je leuk om te gaan gymnastieken, of volleyballen? Neem eens vrijblijvend een kijkje bij 1 van de lessen of het wat voor je is, je bent van harte welkom.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de bestuursleden:

Bestuur:

Voorzitter: Gaston Waterval 0519 – 571237 voorzittersvt@gmail.com
Penningmeester: Froukje Sipma  penningmeestersvt@gmail.com
Secretaresse: Diana Keegstra 0519 – 293432 secretariaatsvt@gmail.com
Bestuurslid NeVoBo zaken Marrit Luinstra contactpersoonnevobosvt@gmail.com
Bestuurslid volleybal: Romy Rijpstra algemeenbestuurslidvolleysvt@gmail.com
Bestuurslid gymnastiek: Vacant algemeenbestuurslidgymsvt@gmail.com
Bestuurslid minivolleybal: Jenny Posthumus  algemeenbestuurslidcmvsvt@gmail.com

Het bestuur van S.V.T. vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten, dus ook de kinderen die opgroeien in gezinnen die financieel minderdraagkrachtig zijn. Ouders en verzorgers van zulke kinderen willen wij als bestuur wijzen op de mogelijkheid tot financiële steun door stichting Leergeld. Onderstaande tekst is afkomstig van een bericht op de website van de gemeente Dongeradeel van 13 maart 2015.

Stichting Leergeld

Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale Stichtingen Leergeld, die ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. De organisatie werkt nauw samen met het Jeugd Sportfonds en Jeugd Cultuurfonds. De stichting biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Het gaat hierbij om:
          Contributie van een (sport) vereniging, sportattributen en –kleding;
          Bepaalde schoolkosten;
          Cursusgelden (toneel, knutselen, schilderen etc.)
          Muziekles
          Zwemles

Aanvraag

Bij Stichting Leergeld kunnen ouders/verzorgers of professionals een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor sport- en/of culturele activiteiten.

Men kan bellen of e-mailen naar Stichting Leergeld.
Stichting Leergeld NO- en ZO-Friesland
Coördinatrice: Mevrouw M.M. van Veen
E-mail: info@leergelddrachten.nl
Telefoon: 06 – 456 513 14 (bereikbaar van ma t/m do van 9.30 tot 12.00 uur)
Tijdens schoolvakanties alleen per e-mail te bereiken.

Ga voor meer informatie naar www.leergeld.nl/locaties/noenzofriesland

Privacyverklaring
Via onderstaande link kan de Huidige privacyverklaring worden gevonden
Privacyverklaring_AVG_SVT_november_2018 (1)

1 reactie op SVT

Reacties zijn gesloten.