Tennisvereniging

Op zaterdag 10 oktober 2009 heeft burgemeester Marga Waanders op feestelijke wijze de nieuwe locatie van Tennisvereniging Westdongeradeel in Ternaard officieel  geopend. Na de opening werden de banen in gebruik genomen met een demonstratiepartij tennis.       Het nieuwe tenniscomplex is gelegen aan de Nesserwei Noord, naast de oefenvelden van de voetbalvereniging Ternaard.

Vertrek van de oude naar de nieuwe locatie was het gevolg van de herstructurering die in Ternaard plaats zal vinden en deels al heeft plaats gevonden. De oude vertrouwde plek, met clubhuis en banen, waren gelegen naast het verzorgingshuis De Spiker te Ternaard. Deze percelen zullen weldra plaats moeten maken voor woningbouw en nieuwbouw van De Spiker.

Dankzij financiële steun van onder andere de provincie Fryslân en de gemeente Dongeradeel, de Woningcorporatie Dongeradeel, de Stichting Dorpsmolens Ternaard en dankzij de tomeloze inzet van bestuur, relaties en vrijwilligers kan de 28 jarige vereniging nu beschikken over een fraaie nieuwe locatie die aan alle professionele eisen voldoet.

De vereniging voorziet in een behoefte, naast Ternaard zijn tal van leden woonachtig in de regio West Dongeradeel. Maar ook voor het toerisme betekent het winst, menig recreant wordt in de gelegenheid gesteld om hier een balletje te komen slaan. De nieuwe banen betekenen zeker een aanvulling op de bestaande faciliteiten in Ternaard en de directe omgeving.

Het vertrouwde clubhuis werd een half jaar geleden al door de firma Wagenborg verplaatst naar de Nesserwei Noord.

tennis1
tennis2
tennis3