Stichting Dorpsmolens

ANBI Status Stichting Dorpsmolens Ternaard

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: Stichting Dorpsmolens Ternaard
RSIN: 800536034
KvK-nummer: 41004188

Bezoekadres: Stationsweg 27 9145RR Ternaard , tel 0519-252178, email:cfvanderlugt@gmail.com

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel:
a. het oprichten en exploiteren van windturbines;
b. het stimuleren van het dorpsleven in Ternaard;
c. het stimuleren van het gebruik van duurzame bronnen van energie, in het bijzonder windenergie;
d. en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Doelstelling is in de komende jaren de huidige, verouderde molens op te schalen. Dit proces is momenteel gaande in het vergunningstraject en zal in het komende jaar waarschijnlijk afgerond worden. O.a. mede afhankelijk van de financieringsmogelijkheden. Het begaan van het vergunningstraject is een kostbare zaak, waar voor we de opgebouwde reserves gebruiken.
De revenuen zullen ,statutair vastgelegd en als zodanig uitgevoerd in de afgelopen 24 jaar ,aangewend worden voor verduurzaming van energievoorziening en ontplooiing van nieuwe sociale en economische activiteiten in Ternaard.
De Stichting is onafhankelijk ,maar via bestuursleden persoonlijk gelieerd aan de Vereniging Dorpsbelangen Ternaard

Hoofdlijnen beleidsplan:
Het genereren van zoveel mogelijk inkomsten t.b.v.:
– bevordering gebruik duurzame energie in Ternaard en omgeving
– stimuleren van activiteiten t.b.v. de leefbaarheid in Ternaard
– stimuleren van initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme in Ternaard en omgeving

Samenstelling bestuur, functies en bemensing:
C.F. v.d.Lugt, voorzitter
G. Hiemstra, penningmeester
J. Keegstra, secretaris
Y.Goris
T.Sijtsma
J. de Graaf

Actueel verslag:
Het actuele verslag kunt u hier downloaden.

2 reacties op Stichting Dorpsmolens

Reacties zijn gesloten.